Lietuvos “Charakteris”

Sudarėm “tipinio lietuvio charakterį”  – gavosi “sluoksniuotas”, “grubus”,  ir “nelaimingas” …   Pavieniai žmonės aiškiai  “doresni”,  bet kai “susimeta į krūvą” …  Tai aiškinu gilia vidine disharmonija, ko pasekoje žmonės tampa “silpnavaliais vartotojais” ir/ar “piktais genijais”, negailestingai engiančiais pirmuosius (žr Apie Mąstymo Prigimtį). Tokia visuomenė pastoviai “kariauja pati su savimi”:

Karas kalboje
Karas prieš kitaminčius
Karas prieš Miškus
Neregėti kirtimai
Medžių karas
Karas prieš gimdyves
Karas prieš pribuvėją
Kibernetinis karas
Algimanto Rėklio Istorija

Galiausiai visi tampa “bailiais drąsuoliais” ir “nepilnavertiškais pasipūtėliais”, klęsti nepamatuotas vartotojiškumas, savižudybės, ir emigracija – ypač protingesnių žmonių tarpe …  Didesnio mąsto žmonės čia neužsilaiko: iš 61-no lietuvio, kuriuos turėtumėm žinoti”   beveik visi “sužibo” tik svetur…

Tai ką tuomet daryti?

Skleiskime Naują Pasaulėžiūrą, teigiančią, kad viskas gyva, susideda iš jausmų, ir remiasi “visuminiu mąstymu” (o ne vien “mašinine logika”).

Daug lūkesčių dedu į Dorovės Pamokėles, nes “taiklus žodis ir mirusį prikels”. Kalba, kuria didžiuojamės, patapo “buitiškai nuvalkiota” – bet čia mes žodžiams duodam naują prasmę! Visi svarbiausi žodžiai sudaro “mūsų širdį” – Jausmų Atlaso  baltuosius ir geltonus langelius. Kiekvienai tokiai savybei priskirkim vaizdinius, kur kviečia tobulėti. Taippat:

Šypsokimės
Kurkim Vaizdinius
Mąstykim Širdimi
Formuokim Mikroklimatą
Puoselėkim Miškus
Kurkim bendrą veiklą
Lavinkim Vaizuotę
Formuokim gerus įpročius
Nustokime baust, pradėkime vesti
Kurkim Mokymo Programą
Pakeiskim Švietimo Įstatymą
Kelkim  “tikrą raštingumą”

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong – Heaven


Paviršutiniškumas ir Formalizmas
Dogmatizmas ir Primityvizmas

“Neharmoningas” pasaulis

John Lenon – Imagine

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *