Algimanto Rėklio Istorija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „algimantas rėklys“Atviras laiškas žmogaus, išguito iš Lietuvos dėl neeilinių sugebėjimų ir savito charakterio – vaizdžiai paaiškina, kodėl žmonės bėga iš Lietuvos, o daugelis likusių (ypač valdininkų) vertina tik tai, ką galima „pačiupinėti”… 

Atviras laiškas Aplinkos Ministerijai, Kauno Savivaldybei, Lietuvos Mokslo tarybai, Žiniasklaidai

Pamąstymai prie priimamojo durų

Esu inžinierius elektrikas,bet visą gyvenimą domėjausi gamtos paslapčių gelmėmis. Mokiausi parapsichologijos, liaudies medicinos, gavau mediumo ir hipnozės specialisto atestatą Liaudies medicinos sąjungoje. Meditavau, lankiausi gamtos anomalinėse vietose, domėjausi fizikiniais reiškiniais, sąryšiu su gamta. Kritiškai įvertinti savo pastebėjimus ir eksperimentus važiuodavau pas patyrusius specialistus Lietuvoje ir užsienyje. 1989 m. susipažinau su Matematikos ir informatikos instituto Anomalių reiškinių tyrimo laboratorijos vedėju fizikos – matematikos daktaru Jonu Gikiu ir pradėjome bendrauti. Kai Institute 1994 m. vyko tarptautinis seminaras „Žemės laukai ir jų įtaka organizmams“, važiavome į Velnio duobę prie Aukštadvario. Dalyviai įvairiomis priemonėmis nustatinėjo anomalines vietas. Aš dirbau plikomis rankomis. Nustačiau neigiamą anomalinę zoną duobės pakraštyje ir kitą teigiamą ant kalno viršuje. Nustačiau zonos migravimą ir iškėliau Velnio duobės  hipotezę, kad susidarymą įtakojo ši zona, migruojanti ratu apie duobės ašį. Kadangi mokslo ir pajautos palyginimą gražiai nusakė J. Gikys, pateikiu jo žodžius:,,Klausos, regos ir kitų žmogaus pojūčių analizė rodo, kad žmogaus sąmonę pasiekia signalai, kurių galingumas ne mažesnis negu 10-5-:10-4 w/cm2, o mūsų kūnas jaučia iki 10-14-:10-15 w/cm2. Skirtumas 10 milijardų kartų? Ši aritmetika tik mažos dalies žmogaus galimybių iliustracija. Taigi reikia didinti sąmoningo priėmimo jautrumą, arba kitaip mažinti slenkstį. Deja šiandieninis mokslas, kurdamas vis jautresnių parametrų daviklius, žmogaus pojūčių slenkstį didina, norėdamas padidinti jų patikimumą. Aišku, didinant priimamų signalų slenkstį, sistemos patikimumas didėja, bet ji darosi vis skurdesnė. Dėl to skursta ne tik mokslas. Mūsų pojūčių slenksčio paaukštėjimas taip pat reiškia nejautrumą kitiems žmonėms, jų pergyvenimams, jų vargams. Tai moralinė degradacija: bukumas, abejingumas, primityvusis apskaičiavimas. Štai kur veda žmoniją pozityvinio pažinimo kai kurios tendencijos“.

Dirbau šią kryptimi, vystydamas kūno jautrumą aplinkos energiniams faktoriams. Juk tobuliausias prietaisas yra žmogaus kūnas. Subūriau bendraminčių grupę.Joje buvome  du mediumai, sugebantys kalbėti su gamta, skaityti informaciją, matyti torsinius laukus, juos kurti, įtakoti, turintys išėjimą į astralinį pasaulį – gebėjimą kalbėti su mirusiais arba esančiais komoje. Pradėjau reikšti savo idėjas mokslininkams ir biurokratams.

1999 m., suderinęs su AM Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktoriaus pavaduotoju V. Bezaru, įkūriau Vš.Į „Miško Rytas“ veiklos vykdymui ir finansavimui gauti. Departamentas davė keletą užduočių:

 1. Paruošti rekomendacijas Pažaislio paminklinio ąžuolo išsaugojimui ir gydymui.
 2. Diagnozuoti Kuršių Nerijos kalninės pušies susirgimą ir pateikti rekomendacijas jos gydymui

Vėtra nulaužė pagrindines paminklinio Pažaislio ąžuolo šakas. Pagal  pasiūlyta užduotį 1999.04.23 pateikėme rekomendacijas ąžuolui gydyti.Pateiksiu keletą darbo detalių. Ąžuolo drevėje pamačiau elipsoido formos energinį darinį panašų į pievagrybį, kurio pusė buvo po žeme ir kartu mačiau išmatavimus,kurie atitiko realiems.Pirmiausia energiškai sunaikinau šį darinį. Po to  nukreipiau į ąžuolą energijas: kosminę, žemės, lauko, miško ir savo. Kitą dieną dviese, savais metodais, skaitėme informaciją, kuri sutapo. Ąžuolas parodė, kad ant jo šaknų buvo pilamas kenksmingas ąžuolui skystis, nuo kurio nukentėjo šaknų sistema ir prasidėjo liga. Peržiūrėjome atgal 7 metų laikotarpį. Ąžuolas pateikė vizualinę informaciją kaip tai buvo daroma ir kas tai darė. Tai buvo ne tik Kaune žinomas, visuomenėje gerbiamas žmogus, vedamas fiks idėjos. Atlikę diagnostiką, energiškai  pamaitinome šaknų sistemą, ąžuolui uždavėme klausimus kuo uždaryti drevę, kokių medžio šakomis išpinti drevės erdvę. Medis momentaliai reagavo ir sakė kas jam reikalinga, o kas netinka. Taip rekomendacijose atsirado mūsų teiginiai kaip uždaryti drevę, paruošti vandenį, iš kur ir kokį molį reikia paimti, kokiai mėnulio fazei esant ką daryti.

Rekomendacijas pateikiau ponui V.Bezarui, bet jis prisipažino, kad  nežino kaip reaguoti į šias rekomendacijas, todėl niekas nebuvo daroma .Kauno m. savivaldybė pareiškė,kad ąžuolas yra valstybinė nuosavybė ir man neleido jo gydyti.

Profesorius J.Gikys taip įvertino šį energetinių srautų valdymo mintimi eksperimentą: „Eilėje mokslinių konferencijų buvusioje Tarybų Sąjungoje buvo svarstoma, ar galima tai padaryti, bet,  gal būt, tu esi pirmas,  kuris tai padarė praktikoje.“

Ąžuolas papasakojo kad jis dar gyvens 7-8 metus.Vasarą ruošėmės važiuoti į Bulgariją pas Vangą, tiksliau į jos vietas. Anksti rytą ėjau pas ąžuolą. Tik išėjus pro Pažaislio vienuolyno tvorą, ąžuolas išspinduliavo informaciją kad kelyje įvyks avarija ir važiuoti nereikia. Grįžęs namo paskambinau bendradarbei Galinai į Vilnių, norėdamas painformuoti. Bet pirmi jos žodžiai buvo apie avariją kelyje.  Tą pačią informaciją gavome vienu metu.

Korespondentei daviau interviu, kur siūlau darbą atlikti su ąžuolą šefuojančiais mokslei-viais.Gaila, kad į magnetofoną įrašytą interviu pateikė taip, kad jis net neturėjo panašumo ir pagrindinės mintys buvo iškreiptos. Vietoje to kad gydyti ąžuolą, netoli jo buvo padėta metalinė plokštė, kainavusi 12 t.lt., nors už tuos pinigus buvo galima padėti kitiems ąžuolams arba tęsti medžio informacijos perdavimo eksperimentus Gamtai ir publikuoti atradimą, arba skirti dalyvavimui vėliau minimoje Albukvarkės konferencijoje.  Vieną rytą ant jo kamieno pastebėjau geltoną grybelį (Laetiporus sulfureus (syn. Polyporus sulfureus).Tai vėžio, medžio mirties rodiklis.

Būnant prie Pažaislio ąžuolo kilo mintis kaip tą didžiulį lauką  prie ąžuolo panaudoti. Buvau pradėjęs tyrinėti medžių tarpusavio suderinamumą. Medžių suderinamumą tyrė ir Miškų instituto mokslininkai. Pasaulyje dirbo ne vienas mokslininkas, ieškodamas kaip pasodinti medžius kad jų vibracijos pasiektų rezonansą. Pastebėjau,kad energiškai aktyvių objektų vibracijų dažnis yra artimas indigo vaikų galvos auros dažniui. Kilo idėja suprojektuoti tokį parką, kur būtų energiškai aktyvios vietos žmogui aktyvuoti kūrybinę smegenų veiklą. Bet šiai idėjai nebuvo pritarta. Kalbėjau su japoniškų parkų specialistų asociacijos prezidentu Hajime Watanabe. Japonai kuria savo parkus estetinių principų pagrindu. Taigi, ši idėja dar nėra nutrinta, bet yra vystytina.

Apie Pažaislio ąžuolo gydymą kalbėjau Toronto konferencijoje 2000m .Žurnalas ,,Žemės šviesa“(,,Earth Light‘‘) pasiūlė man spausdinti straipsnius apie savo eksperimentus. 2003 m. gavau pakvietimą dalyvauti konferencijoje ,,Mokslas ir (pa)sąmonė’’ JAV, Albukvarkėje. Dalyviai buvo tokios mokslo įžymybės kaip NASA atstovai fizikas Mithio Kaku, 6 kartus astronautas Story Musgrave. Pranešėjų sąraše radau tik 2 profesorių pavardes iš Europos, iš Maskvos universiteto ir tie patys jau buvo išvykę į JAV. Musgrave vadovauja astronautų psichologiniam pasirengimui, mintimi gali bendrauti su kitomis būtybėmis. Kreipiausi į Aplinkos ministerijos viceministrą A. Vasiliauską finansuoti mano dalyvavimą konferencijoje.Jis pasakė- ,,Žmonėms su tokiais sugebėjimais aš suteikčiau žalią gatvę. Kraukis lagaminą, aš padarysiu viską, kad galėtum išvažiuoti. Bet galutinai spręs iš atostogų grįžęs  ministras A. Kundrotas.“ Deja, ministras manęs neparėmė.

Diagnozavome kalninės pušies susirgimą Kuršių Nerijoje. Čia nuo taršos serga  Žemė. Pagrindinės taršos yra Černobilio radiacinė, buvusios karinės bazės, cheminių bombų, psichologinė. Prisiminkime Gajos teoriją, kurią sukūrė įžymūs mokslininkai J. Lovelock  ir L. Margulis. Teigia, kad Žemė yra vientisas gyvas organizmas, sugebantis reguliuoti optimalias sąlygas visoms gyvybinėms komponentėms. Iš savo meditacinės praktikos patyriau, kad Žemė yra unikali gyvybės forma, su ja galima kalbėti ne tik kaip su atskira aukšto išsivystymo lygio būtybe visumoje, bet net su atskira jos dalele. Kai per meditaciją uždedu astralinio kūno rankas ant Žemės ašigalio ledynų, delnais jaučiu gyvybę. Jei Žemė gyva, tuomet palikti Baltijos dugne bombas ir uždėti ant jų betoninius gaubtus  prilygtų nuodų aplikacijoms, nes Žemė per ilgesnį laiką absorbuotų kenksmingą jų turinį. Niekur neužtikau minint psichologinę gamtos taršą. Gamta jautriai reaguoja į žmogaus elgesį. Pastebėjau , kad po patriukšmavimų medžiai poilsiavietėse yra labai sudirgę. Girdėti net gamtos verksmas. Masaru Emoto teigia, kad kiekvienas gali išmokti girdėti augalus, medžius, vandenį. Tai daro pašvęstieji Indijos jogai.

Nidoje atlikome tokį eksperimentą. Sukūrėme pastato projekto torsinį lauką ir „įkurdinom“ jį gamtoje. Gamta iš karto jį atmetė. Apskritai, Kuršių Nerijoje Žemė yra lyg opa, reikalauja reabilitacijos. Ji prieštarauja bet kokiom statyboms. Klasikiniu pavyzdžiu blogai parinktos statybos vietos laikoma Kelno katedra. Vienas iš tokių netinkamai parinktos vietos statybai Lietuvoje yra Saulės laikrodis ant Parnidžo kopos Nidoje. Gamta parodė savo valią sugriaudama šį laikrodį per Anatolijaus uraganą 1999m. Bet yra pasiryžusių nugalėti Gamtą ir jį atstatyti. Geriau jau liktų tas sugriautas laikrodis kaip paminklas Gamtos valiai, kurią mes, deja, negerbiame. Per meditaciją ant Parnidžo kopos Žemė pasakė: ,,Kaip mažai draugų aš turiu žmonių tarpe“. Kiekviena tauta kuria savo dainas ir šokius įtakojami savo Žemės vibracijų.Tarpusavio sąveikoje tautinės dainos ir šokiai energiškai veikia Žemės savireguliacijos sistemą. Prieš atsodinant išdegintą Kuršių Nerijos mišką,reikia daryti energinį Žemės sužadinimą. Prie to labai prisidėtų ,,Giedružės“ ansamblis, folkloro renginiai. Neringoje visiškai svetimi roko festivalio tipo renginiai. Bandėme energinio poveikio efektą Žemei netoli paminklo L. Rėzai. Buvome nustebinti energinio Žemės pasikeitimo nuo vienos dienos poveikio. Aplinkos ministerija vėl nesureagavo į laišką. Eksperimentus nutraukėme.  Žemės gydytojas Marko Pogačnik gydė sergančią Žemę tarp Airijos respublikos ir Šiaurės Airijos, Liublijanoje, Trieste, Klagenfurte, Berne, Berlyne ir t.t. ir  Brazilijoje. Šiose vietose Žemės gydytojas Marko Pogačnik ant akupunktūrinių Žemės taškų statė akmenines stelas su kosminiais ženklais ir dainavo su tautiniu ansambliu. Hans Andeweg kitaip gydo Žemę. Mūsų metodas yra naujas- žmogaus mintimi valdomos kosminės energijos panaudojimas. Visi metodai yra grindžiami personaline įžvalga.

Palangos parke sirgo keletas medžių rūšių. Pabandėme padirbėti, pavyko.Pasiūliau direktoriui Antanui Sabeckiui pasirašyti sutartį, kad mes atliksime parko gydymą, o tik sėkmės atveju parkas išmokės mums po gydymo sutartą pinigų sumą. Direktorius atsakė kad aukštesnės instancijos nesutiks dėl tokios sutarties pasirašymo. Man A. Sabeckis pasirodė kaip puikus, nusimanantis medžių specialistas, su kuriuo bendraujant galėjome pritaikyti naują mūsų technologiją. Bet užtai Palangoje dirbant su įvairiais medžiais radome įdomų ąžuoliuką. Užmezgėme gerą kontaktą. Užfiksavome kokiu būdu medis perduoda informaciją apie mane visam parkui. Paprašiau pakartoti informacijos perdavimą, ir ąžuoliukas vėl pasiuntė tuos pačius signalus. Buvome tiesiog pritrenkti. Tai  ne visų cituojamas Kirliano efektas, nuo kurio žengti toliau jau nedrįstama. INFORMACIJOS PERDAVIMO TARP MEDŽIŲ VYKSMO NUSTATYMAS YRA ATRADIMAS. IGNORUOTI TRUKDYTI, DRAUSTI TOKIO LYGIO EKSPERI-MENTUS YRA UŽ PADORUMO RIBŲ. GERBIAMIEJI, KIEK ATRADIMŲ YRA PADARYTA LIETUVOJE?

Su tuo pačiu ąžuoliuku atlikome dar keletą eksperimentų. Kitą kartą jis perdavė informaciją apie mane kitiems parko medžiams dar nepriėjus iki jo maždaug 300m.   Radiestezistas K.Juškys nustatė kaip pasikeičia medžio auros dydis dirbant su medžiu skirtingiems operatoriams.

Vykau į buvusį Maskvos Fizikos institutą. Čia pabendravau su Rusijos Federacijos valstybinės premijos laureatais prof. O.V Beckij ir N.N. Lebedeva, kurie nustatė, kad net 3-a grūdinių kultūrų karta prisimena apie patirtą poveikį. Skirtingai nei mes, jie poveikį darė techninėmis priemonėmis. Deja, daryti ką nors panašaus Lietuvoje neradau  norinčių.

Pastaruoju metu fizikai daug dirba su torsiniais laukais (TL). Teigia, kad TL neturi energijos, bet tik informaciją. Perkėlus objektą į kitą vietą, išlieka jo TL. Rašoma, kad prieš 20 m .Rusijoje su TL dirbo 100 žmonių grupė.Joje buvo specialistė, kuri gebėjo matyti TL. Manau, labai pasikuklinta, nes ,,Miško Ryte“ buvome dviese kurie tai darėme.O neseniai rašė kad dirba 1000 žmonių.Manau, kad matančių TL jie turi tiek kiek reikia. Palangos parke fiksavau ikikrikščioniško laiko šventos ugnies vietos TL priešais Lurdą. Atėjus krikščionybei, čia buvo pastatytas kryžius. Taip pat fiksavau 2 laužų TL ant Birutės kalno ir žynių aukojimo apeigas. Tyriau keletą baltiškų šventviečių. Jose TL yra labai taisyklingų geometrinių formų. Pvz. į kosmosą kyla 3 cilindriniai TL, juos gaubia kitas cilindrinis laukas ir dar kitokie laukai, vyksta sukinys. Stebėjau TL reakciją kai aikštelėje esu aš ir kai yra kitas žmogus. Fiksavau kaip reiškinys atrodo iš šono ir iš kosmoso.

Apie išliekamą informaciją galima pasakyti, kad yra matomas ir karaliaus gautas patepimas,paveldimas per eilę kartų.Matoma ir karalių karūnavimo vieta.

Kai Tibeto vienuoliai Kaune darė mandalą, dalinai nuskaičiau jos informaciją. Vienuolis pasakė kad sutiko pirmą europietį, kuris tai sugebėjo.

Apibendrindamas savo patirtį bendravime su Gamta darau išvadą, kad Gamta yra pilnai ,,kompiuterizuota‘‘, intelektuali, turi visas gyvų būtybių savybes. Tarp medžių yra energiniai-informaciniai ryšiai.  Jei esu prisistatęs ąžuolui Kaune, nuvažiavęs į Navidansko parką už daugiau 200 km.   esu atpažįstamas šio parko medžių. Kai bandžiau medžiui kalbėti apie savo tikslus,jis iš karto pertraukė mane ir pasakė,kad žino ir prisistatyti nereikia. Deja, konstatuoju, kad mūsuose suvokiama tik konteinerinė ekologija. O dvasinė, sakanti kad visa Gamta yra šventa, kad reikia gerbti ir mylėti visą Dievo kūriniją kaip savo artimą, yra nepasiekiama, nesuvokiama. Biurokratų nekankina moralinė prievarta ką nors išmanyti apie tai, ką jie lemia savo sprendimais, ir netrikdo ramybės profesinė gėda. Jeigu vertinantis darbą nesugeba jo įvertinti, nereiškia žemo eksperimento lygio. Kviečiami užsienio arboristai paruošti patarimus, kaip paremti Stelmužės ąžuolo šakas, nes nesugebama suvokti rekomendacijų energetiniame lygmenyje. Kartą mane J. Gikys paklausė- ,,ar žinai, kodėl tavęs nepripažįsta?“ Ir pats atsakė- ,,todėl, kad yra per didelis skirtumas tarp tavo ir JŲ pasiekimo. Tu esi per toli nuėjęs į priekį.“ ,,Jei tu turėtum mokslinį laipsnį, būtum pasaulinio lygio mokslininkas.“ Kad paramos gavėjas turėtų teisę gauti  finansinę paramą savo ekologinei–mokslinei veiklai, reikėjo gauti savivaldybės pritarimą įstaigos programai. Keturis kartus gavau neigiamą atsakymą.  Tai praktiškai reiškė veiklos uždraudimą. Veiklą vykdžiau už savo asmenines lėšas ir keleto žmonių 2% pajamų mokesčio paramą Dirbti be paramos entuziazmo užteko tiktai man vienam. Dirbau vienas, nes nedirbti negaliu. Į kurį prakalba Gamta, turbūt sunkiai gali būti kitoks. Su Gamta nėra piniginių santykių. Bet tai ką ji gali duoti,pats buvimas dvasiškai švarioje aplinkoje teikia palaimą. Visos mano iniciatyvos atsimušė į pasipūtimo ir kompetencijos neturėjimo sieną kaip į juodąją skylę. Kad įmonė galėtų funkcionuoti, valstybinės institucijos reikalavo mokėti atlyginimus. Mokėjau atlyginimą ir sau iš savos kišenės,taip pat ir mokesčius valstybei. Kelis metus forminau, kad veiklos nevykdau. Tik 2010m. Valstybinė darbo inspekcija atsakė, kad galima dirbti neatlygintiną darbą. Vienoje konferencijoje kanadietė, kuri dirba su medžių energija, pasakė kad kol nepamatys mano veiklos draudimo sprendimų, nepatikės kad taip gali būti.

Kreipiausi paramos į Mokslo tarybą. Gavau atsakymą kad reikia pateikti paraišką konkursui ir rasti projekto vadovą mokslų daktarą. Bet pesimistiškai nuteikė vieno elitinio mokslininko laiškas, kuriame rašo ,,Jeigu jums pavyksta atlikti eksperimentus be papildomos įrangos ir reagentų, tai kam reikalingas finansavimas?“

Esu tvirtai įsitikinęs,kad mano eksperimentai  yra vertingi tiek mokslui,tiek ekologiniam švietimui ir verti gauti finansavimą Lietuvoje ir iš Europinių  fondų.

Pagrindinai eksperimentai atlikti praeitam dešimtmety ir buvo priimti kaip nerealybė. Tačiau mūsų dienomis, kai pasaulis kalba apie Teslos, Masaru Emoto  eksperimentus, manau, kad reikia pakeisti požiūrį į mano eksperimentus.

Būsiu dėkingas jei skaitytojas parems viešosios įstaigos veiklą. Įmonės rekvizitai:

Vš Į „Miško Rytas“ Įm. kodas 135472563, adresas: Rimvydo g. 13-28, Kaunas 50232, a.s. LT96 704 0600 0291 1183, AB SEB bankas.

tel. 8-612-71003, el. p. miskorytas@gmail.com

 1. A.Rėklys, G.Karnauskienė. Rekomendacijos Pažaislio ąžuolui išsaugoti. Laiškas Lietuvos aplinkos ministerijai. 1999-04-23.
 2. A.Rėklys. Dėl Kuršių Nerijos kalninės pušies diagnostikos. Laiškas Aplinkos ministerijai. 1999-06-25.
 3. A.Rėklys. Pranešimas. ,,Miško Ryto“ dvasinės ekologijos seminaras. 2002.
 4. A.Rėklys. Pranešimas. Paminklinio Pažaislio ąžuolo gydymas mintimi valdomu biorezonansu panaudojant kosminę energiją. Torontas. 2000.
 5. 5. Wayne A. Siclair. Diseases of trees and shrubs. Cornell unversity. 1996.
 6. J. Gikys. Pajauta Nr.1.MR biofizinių reiškinių (mąstymo energetikos) sekcija. (Žurnalas tarnybiniam naudojimui). 1989.
 7. Matematikos ir informatikos institutas. Žemės laukai ir jų įtaka organizmams. Pranešimai ir tezės. 2000.
 8. J. Gikys. Žemės laukai ir jų įtaka organizmams. V. 1999.
 9. Zakladi duha. Marko Pogačnik. Healer of the Earth. Adria Airwais In-flight Magazine. 1999|2000.
 10. Marko Pogačnik. Nature spirits & elemental beings. Working vith intelligence in Nature. 1995.
 11. I van Lippe-Biesterfeld. Bičiulystė su Gamta. 2007.
 12. 12. И. Ю. Петров. Стимуляция процессов жизнядеятелъности в растениях микроволновым излучением. Rankraštis.
 13. Друнвало Мелхиседек. Древняя тайнна цветка жизни. 2001.
 14. Bill Cahalan. Awakening to Earth. 2000. Paruošta spaudai .

Vš Į „Miško Rytas“ direktorius
Algimantas Rėklys

Detaliau Algimanto istoriją galit sužinot iš google paieškos. Šiuo metu jis gyvena užsienyje, gydosi po patirtų stresų ir bendravimo su lietuviška teisėsauga

Lynyrd Skynyrd – Free Bird


Lietuvos „Charakteris”
Miškai ir Emocinis Fonas
Ateities Lietuviai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *