Featured

Jausminių Energijų Aprašymai

Pristatau naują brošiūrą (kol kas tik rusų kalba) – Моральные Качества Подробней. Ypač įdomi antro skyriaus medžiaga (Двоякое Единение Энергий), kur kiekvienai moralinei savybei pateikiama “genezinė” schema su “raktiniais” klausimais ir  trumpais mokomosios medžiagos aprašymais. Continue reading “Jausminių Energijų Aprašymai”

Featured

Kuriam filmukus

Trumpi filmukai su naujos pasaulėžiūros ir mokyklos programos pristatymu – skirti “galvojantiems žmonėms”, sugebantiems priimt informaciją, net jei ji atrodo “ne visai suprantama”,  “be įrodymų” ar “netiksli”. Svarbiausia dažiūrėti visus filmukus iki galo, kad susidaryt bendrą vaizdinį – suprast, koks neįtikėtinai gražus Pasaulis! Continue reading “Kuriam filmukus”

Featured

Nauja Pasaulėžiūra

Žmogaus pasaulėžiūra apsprendžia jo sugebėjimą kurti stebuklus. Čia pateikiama medžiaga padeda tapti tikrais stebukladariais. Visa ko esmė glūdi supratime, kad absoliučiai viskas yra Gyva ir susideda iš Jausmų. Gražindami savo jausmus, automatiškai gražinam ir Pasaulį, ir tokiu būdų sukuriam tai, kas kitiems atrodo neįmanoma. Sekantys failai parodo, kad visa tai turi kuo detaliausią mokslinį pagrindimą. Continue reading “Nauja Pasaulėžiūra”

Pakeiskime LR Švietimo Įstatymą

Šiandien LR yra viena iš nedaugelio ES šalių, reikalaujančių, kad visi vaikai, gyvenantys jos teritorijoj, lankytų “akredituotas” (valstybines ir/ar privačias) mokyklas. Išimtys sudaromos, tik gavus Vaikų teisių apsaugos tarnybos rekomendaciją, kas reiklauja iš tėvų nemažo pasiryžimo ir atkaklumo. Čia išdėstau savo argumentus dėl šio įstatymo pakeitimo – kad vaikai galėtų nelankyti jokių mokyklų (t.y., kad būtų įteisinta Nuotolinio Mokymo galimybė be jokių rekomendacijų): Continue reading “Pakeiskime LR Švietimo Įstatymą”

Atomų Sandara – Antra Dalis

Filmukas apie tai, kaip jausmai ir mintys formuoja atomus. Parodoma, kad atomai turi daugiasluoksnį intelektą, labai panašų į žmogaus, o jų pasiskirstymo Visatoje grafikas labai panašus į žmogaus gyvenimą – iš ko daroma išvada, kad atomai auga ir gyvena, kaip žmonės. Tai paaiškina elementų transmutacijas ir “šaltas branduolines” reakcijas, ne taip jau seniai plačiai diskutuotas chemijoje  Continue reading “Atomų Sandara – Antra Dalis”