Featured

Kuriam filmukus

Trumpi filmukai su naujos pasaulėžiūros ir mokyklos programos pristatymu – skirti “galvojantiems žmonėms”, sugebantiems priimt informaciją, net jei ji atrodo “ne visai suprantama”,  “be įrodymų” ar “netiksli”. Svarbiausia dažiūrėti visus filmukus iki galo, kad susidaryt bendrą vaizdinį – suprast, koks neįtikėtinai gražus Pasaulis! Continue reading “Kuriam filmukus”

Featured

Nauja Pasaulėžiūra

Žmogaus pasaulėžiūra apsprendžia jo sugebėjimą kurti stebuklus. Čia pateikiama medžiaga padeda tapti tikrais stebukladariais. Visa ko esmė glūdi supratime, kad absoliučiai viskas yra Gyva ir susideda iš Jausmų. Gražindami savo jausmus, automatiškai gražinam ir Pasaulį, ir tokiu būdų sukuriam tai, kas kitiems atrodo neįmanoma. Sekantys failai parodo, kad visa tai turi kuo detaliausią mokslinį pagrindimą. Continue reading “Nauja Pasaulėžiūra”

Žmogaus Jausmų ir Savybių Atlasas

Pristatau žmogaus pergyvenimų ir charakterio savybių atlasą, galintį padėti išsiaiškint savo “psichologinį gerbūvį”: Jausmų Atlasas. Tai tik pradinis varijantas, kurį dar reikia tobulinti – įsitikinti, kad visi pavadinimai teisingi, t.y. atspindi kuo natūralesnę pergyvenimų raidą “visomis įmanomomis kryptymis”.   Continue reading “Žmogaus Jausmų ir Savybių Atlasas”

Jausminių Energijų Aprašymai

Pristatau naują brošiūrą (kol kas tik rusų kalba) – Моральные Качества Подробней. Ypač įdomi antro skyriaus medžiaga (Двоякое Единение Энергий), kur kiekvienai moralinei savybei pateikiama “genezinė” schema su “raktiniais” klausimais ir  trumpais mokomosios medžiagos aprašymais. Ryšium su tuo pradėjom kurti pamokėles, ugdančias Dorovę

Pakeiskime LR Švietimo Įstatymą

Šiandien LR yra viena iš nedaugelio ES šalių, reikalaujančių, kad visi vaikai, gyvenantys jos teritorijoj, lankytų “akredituotas” (valstybines ir/ar privačias) mokyklas. Išimtys sudaromos, tik gavus Vaikų teisių apsaugos tarnybos rekomendaciją, kas reiklauja iš tėvų nemažo pasiryžimo ir atkaklumo. Čia išdėstau savo argumentus dėl šio įstatymo pakeitimo – kad vaikai galėtų nelankyti jokių mokyklų (t.y., kad būtų įteisinta Nuotolinio Mokymo galimybė be jokių rekomendacijų): Continue reading “Pakeiskime LR Švietimo Įstatymą”