Ko moko periodinė elementų sistema?

Remiantis tuo, kad kiekvienas atomo elektronas atspindi tam tikrą jausmą arba mintį, Mendeleevo  periodinė sistema leidžia daryt daug įdomių išvadų apie mūsų jausminio ir/ar mentalinio pasaulio dėsningumus. Pvz. tai, kad vienu metu pildosi iškart keli elektronų sluoksniai, reiškia, jog vienu metu mąstom keliuose pasąmonės lygmenyse. Continue reading “Ko moko periodinė elementų sistema?”

Mąstymo Dinamikos Analizė

Kaip rašė  K. Kastaneda,  “Niekada nedaryk to, be ko gali apsieiti… Bet jei pradėjai, tai arba užbaik, arba numirk”. Tai akivaizdžiai patvirtina Mąstymo Dinamikos Analizė. Išeinant iš to, kad “ekvipotencinių minčių daugiakampiuose” kiekvienas kampas žymi duotos minties “konkretumą”, galima parodyt, kad sprendimus geriausia priimt arba iškart (remiantis “pirmo įspūdžio” efektu), arba tik kai jau nebegali kitaip gyventi …   Tarpiniuose žingsniuose geriau nedaryt jokių sprendimų, nes tada mintys ne pakankamai konkrečios, tačiau pakankamai “plačios”, kad galima būtų apsieit ir be sprendimų… Continue reading “Mąstymo Dinamikos Analizė”

Atlas of Character Qualities, Feelings & Emotions

Presented is the first version of the Atlas of Character Qualities in English. As I am far from being fluent in English, help is needed to make it more accurate. Some words may be superfluous, overly complex, inaccurate, or in the wrong order. But there are simple rules that help finding such inaccuracies.  Continue reading “Atlas of Character Qualities, Feelings & Emotions”

Kompleksinis Mąstymas ir Vilkanastrų Liepa

Puikus pavyzdys, kaip “Pikto Genijaus” Protas nesutaria su Širdimi (žr Apie Mąstymo Prigimtį): Druskininkų savivaldybės karas prieš šimtametę liepą, prisidengiant  būtinybe tiesti kelią, kuriam ta liepa gali ir netrukdyti (jei susiaurint kelio apsaugos zoną), tačiau mero užsispyrimas ir lankstumo stoka paverčia situaciją į binarinį pasirinkimą: arba kelias, arba liepa. Alternatyva – kompleksinis mąstymas, nutiesiant kelią ir išsaugant liepą, ugdant pagarbą medžiams ir vieni kitiems, ir tokiu būdu sudarant prielaidas gražesnės ateities kūrybai.  Continue reading “Kompleksinis Mąstymas ir Vilkanastrų Liepa”