Nauja Pasaulėžiūra

Žmogaus pasaulėžiūra apsprendžia jo sugebėjimą kurti stebuklus. Čia pateikiama medžiaga padeda tapti tikrais stebukladariais. Visa ko esmė glūdi supratime, kad absoliučiai viskas yra Gyva ir susideda iš Jausmų. Gražindami savo jausmus, automatiškai gražinam ir Pasaulį, ir tokiu būdų sukuriam tai, kas kitiems atrodo neįmanoma. Sekantys failai parodo, kad visa tai turi kuo detaliausią mokslinį pagrindimą. Continue reading “Nauja Pasaulėžiūra”