Idėjos

Renkam idėjas, kaip „grąžint gyvenimą”:

Taktilinės pamokėlės
Gameschooling
Jausmų Atlasas
Jausmų Lavinimas
Šviesos Sala
Kaip „gelbėt” Lietuvą?
Kaip susikurt nuotaiką?

Atskira tema – kaip kurti visiems suprantamus „vientiso pasaulio” ir „holistinės visuomenės” vaizdinius? Kaip platint supratimą, kad mūsų gerovė priklauso ne nuo BVP ir/ar „įstatymų vykdymo”, bet nuo to, kokią savijautą iššaukiam viens kitam, ir kaip ilgainiui patys jaučiamės?

Čia reiktų apjungt visas „kūrybines pajėgas”, nuo kunigų ir rašytojų iki visų įmanomų pakraipų mokslininkų …

Pvz šiandien daugelis „augalų ekologijos” specialistų tvirtina, kad medžiai yra gyvos ir jaučiančios būtybės, kurios sudaro ištisas socialines sistemas. Nesunku įsivaizduoti, kad tos sistemos maitina ir mus, žmones, kažkokia nematoma „dorovine jėga”. T.y. gamta yra ne tiek materialinių žaliavų išteklius, kiek mūsų dvasinės stiprybės ir psichologinės gerovės šaltinis

Neregiėti kirtimai
Karas prieš Miškus
Medžių karas