Universalioji Dialektika ir Lietuviškos Dievybės

Pateikiu galimą lietuviškų dievybių susiejimą su mūsų jausmais bei charakterio savybėm, remiantis universaliąja dialektika ir „dvasinio pirmumo” postulatu.

Universalioji Dialektika – mokslas apie priešybių vienybę, remiantis komplementarumo principu. Priešybės tarpusavyje ne tiek „kovoja”, kiek viena kitą papildo ir sustiprina. Taip gimsta aukštesnis sąmoningumas ir begalinis tobulėjimas. Šis  principas atsekamas daugelyje senovinių tradicijų (ypač Taoizme) ir šiuolaikiniam moksle (The Complementary Nature). Skirtingai nuo „retorinės” bei „materialistinės” dialektikų (Aristotelio bei Markso), universalioji dialektika artima visoms esybėms: „draugaukime ir tobulėkime”. Natūralu manyti, kad ja rėmėsi ir mūsų protėviai, juolab kad ji lengvai susiejama su Svastika (Algebra ir Misticizmas) bei spontanišku dievybių kūrimu (Deities as algebraic dimensions)

„Dvasinis pirmumas” (mind over matter) teigia, kad materialus pasaulis sukurtas iš jausmų arba minčių, kurie nekinta (arba tik gražėja) su laiku – žr. knygą  Как Устроен Мир. Pvz., dar prieš atsirandant šiam pasauliui, daugelis jausmų jau egzistavo. Meilė ir Neapykanta buvo beveik tokie, kaip šiandien. Tačiau jausmai juk sąveikauja, gimdydami naujus (subtilesnius)  jausmus. Taigi, jie ir yra tikri Dievai, mūsų seniausi protėviai. Senoviniai jausmai sukūrė mus, kad kurtume vis gražesnius naujus jausmus (jų pačių tiesioginius vaikus!), ir reiškia, išmoktumėm gyventi amžinoje Meilėje

Kaip juos atsekti? Bene lengviausia pagal Zodiako ženklus. Pvz, visai neblogai atrodo sekantys atitikimai:

1) Perkūnas = Avinas (Teisingumas, Nepriekaištingumas, gydo tinginiavimą, veidmainiavimą, išlepimą – žr. Jausmų Atlase Perkūno teigiamas savybes baltuose ir geltonuose langeliuose, kurie gydo jo priešybės Laimos neigiamas savybes pilkuose ir raudonuose langeliuose)

2) Patrimpas = Jautis (Gėrėjimasis, Ištvermė, gydo puikybę, gailestį, nerimą – žr. Patrimpo porą – Giltinę)

3) Vėjepatis = Dvyniai (Ištikimybė, Pilnatvė, gydo nusiminimą, nusivylimą, sumaištį – viskas kaip aukščiau)

4) Laumė = Vėžys (Įtaiga, Susiliejimas, gydo pesimizmą, klaidingus įsitikinimus)

5) Gabija = Liūtas (Čia ir Dabar, Tvirtumas, gydo perdėtą tiesmukiškumą, keistumą, bailumą, polinkį gąsdinti kitus)

6) Žeimyna = Mergelė (Apdairumas, Kūrybiškumas, gydo patiklumą, lengvabūdiškumą)

7) Laima = Svarstyklės (Natūralumas, Gyvybingumas, gydo „ožišką užsispyrimą”, susikaustymą)

8) Giltinė = Skorpionas (Rūpestingumas, Vientisumas, gydo fanatizmą, gražbyliavimą)

9) Medeina = Šaulys (Gilumas, Kilnumas, gydo euforiją, šėlsmą, prisirišimą)

10) Žemėpatis = Ožiaragis (Įžvalgumas, Žinojimas, gydo perdėtą pasitikėjimą, naivumą, vylimąsį)

11) Aitvaras = Vandenis (Tyrumas, Ryžtingumas, gydo nuo prilausomumų ir apsimetinėjimų)

12) Bangputys arba Kovas = Žuvys (Atvrumas, Pakilumas, gydo nuo perdėto įtarumo, konservatyvumo, išsisukinėjimo, manipuliavimo)

Šie atitikimai geri dar ir tuo, kad leidžia formuoti harmoningas priešybių poras (žr. žemiau)


Antras Žingsnis. Priešingi ženklai (vyriškos ir moteriškos dievybės) poruojasi, kurdami „aukštesnę darną” ( tačiau jei poravimasis „neteisingas”, tada galim gaut ir didesnes niekšybes, žr kaip formuojasi Moralinės Savybės):

1) Avinas (Perkūnas) + Svarstyklės (Laima) = Idealus Vedlys

2) Jautis (Patrimpas) + Skorpionas (Giltinė) = Mylintis Valdovas

3) Dvynys (Vėjepatis) + Šaulys (Medeina) = Nuostabi Meilė ar Draugystė

4) Ožiaragis (Žemėpatis) + Vėžys (Laumė) = Idealus Supratimas

5) Vandenis (Aitvaras) + Liūtas (Gabija) = Ryžtingi Pokyčiai, Augimas

6) Žuvys (Bangpūtys ar Kovas) + Mergelė (Žeimyna) = Nepažeidžiamumas


Trečias Žingsnis. Ortogonalios šeimų poros sukuria „svastikas” – stabilias struktūras, garantuojančias „stebuklingumą”:

1) Avinas (Perkūnas) + Svarstyklės (Laima) + Ožiaragis (Žemėpatis) + Vėžys (Laumė) = Idealus Vedlys ir Supratimas

2) Dvyniai (Vėjopatis) + Šaulys (Medeina) + Žuvys (Bangpūtys ar Kovas) + Mergelė (Žeimyna) = Amžina Meilė ir Draugystė

3) Jautis (Patrimpas) + Skorpionas (Giltinė) + Vandenis (Aitvaras) + Liūtas (Gabija) = Mylintis Valdovas ir Augimas


Ketvirtas. Aukščiau minėta schema – tik pirmas „jausmų sluoksnis”. Paviršiuj – nuotaikos, giliau – charakteris, paskui jau protėvių ir organų ypatumai / paveldimumai. Galiausiai – elementų ir dalelių psichologijos (žr Spiral elmental systemKo moko periodinė sistema, Sūkurinė Erdvė)

Tai tik pavyzdys, kaip galim rekonstruoti archaiškiausią pasaulėžiūrą, egzistavisią dar iki „luominės” visuomenės (žr Druidų Lietuva). Daugelis mano, kad Lietuvoj tada dar niekas negyveno (apart „pirmykščių padarų”). Kita nuomonė – kaip tik tada klestėjo Vedai – aukščiausia valstybingumo forma, kai žmonės apsiėjo be valdžios ir pinigų (žr . Ringing Cedars Anastasianism)

Šiandienos valstybingumo samprata – tai komplementarumo pekeitimas „konkurencinėm hierarchijom” („skaldyk ir valdyk”). Bet visad egzistavo ir kitas požiūris

Lietuvos Etnoastronomijos  ir Etnokosmologijos tyrimų patriarchas Dr. Jonas Vaiškūnas rašė, kad Lietuvoje gyvavo du pagrindiniai religijos sluoksniai: senoji valstiečių-žemdirbių religija, bei karių-valdovų religija (žr. Baltų Religija, Lietuviškas Zodiakas Alkas.lt)

Valstietiška religija rėmėsi protėvių vertbėmis, t.y. universaliąja dialektika. Įdomu būtu atrasti paraleles tarp aukščiau išvardintų dievybių ir Vaiškūno pasiūlytų lietuviško zodiako simbolių. Gal tas dievybes derėtų pataisyt kažkaip, sukurt „geresnį panteoną”? Kolkas esmė ne pavadinimuose, bet komplementarumo principe


Išminties ir Dorovės Pamokėlės

Druidų Lietuva

Pasaulėžiūra