Gamtamokslinis Ugdymas 5 kl

Galimi pradinių vandens temų aprašymai 5 kl vadovėliui, naudojant „mokslinę mistifikaciją”:

  1. Medžiagų sudėtis ir savybės
  2. Kas yra vanduo? – neišbaigta, bet potencijos yra 🙂
  3. Agretatinės būsenos
  4. Vandens apytaka
  5.    ……..

The general goal of mysticism is to achieve ever-increasing levels of awareness of the cosmos” Mysticism and Psychotherapy

Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics.” Albert Einstein


Vienas mokyklos direktorius išsiuntė šį laišką kiekvienam jo samdomam mokytojui … „Brangus Mokytojau! Praėjau koncentracijos stovyklą, akys matė tai, ko niekas neturėtų matyti: – kaip mokslininkai ir inžinieriai stato dujų kameras, kvalifikuoti gydytojai nuodija vaikus, slaugytojos žudo kūdikius, o universitetų absolventai šaudo ir degina vaikus ir moteris … Todėl aš nepasitikiu išsilavinimu. Prašau jūsų padėti mokiniams tapti Žmonėmis. Jūsų pastangos neturėtų išugdyti mokytų monstrų, psichopatų, Eichmannų. Skaitymas, rašymas, aritmetika yra svarbūs tik tada, kai jie padeda vaikams tapti ŽMOGIŠKAIS “.Один дирeктор школы посылaл это письмо кaждому учитeлю, которого брaл на рaботу…
„Увaжаемый учитeль!
Я пeрежил концлагeрь, мои глaза видeли то, чего не должен видеть ни один человек:
– как ученые инженеры строят газовые камеры;
– как квaлифицированные врачи отравляют детей;
– как обучeнные медсёстры убивают младенцев;
– кaк выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают дeтей и женщин…
Поэтому я нe довeряю образованности.
Я прошу вас: помогайте ученикам стать людьми. Ваши усилия никогда не должны привести к появлению учёных чудовищ, тренированных психопатов, образованных Эйхманов. Чтение, письмо, арифметика важны только тогда, когда помогают нашим детям стать более ЧЕЛОВЕЧНЫМИ”.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *