Apie Mąstymo Prigimtį

Pateikiamas matematinis modelis, parodantis, kad egzistuoja du skirtingi mąstymo būdai – formalinė logika ir kompleksinė („daugiamatė“) logika, arba “Širdies mąstymas”. Abu mąstymai turi būt subalansuoti, antraip žmogus tampa “silpnavaliu vartotoju” ir/ar “piktu genijum”, transformuojančiu harmoningą (Dievišką) realybę į „technogeninį formalizmą“. Bet jei Širdis ir Protas subalansuoti, toks žmogus tampa Dievišku Kūrėju:

Mąstymo Prigimtis (pilnas straipsnis)
Plakatas (jpg failas)

Verčia susimąstyt apie mūsų vertybių ir prioritetų teisingumą, minčių tyrumą ir nerealizuotas galimybes  🙂


Keletas ištraukų ir išvadų:

Mąstymas neatsiejamas nuo jausmų, todėl laimės formulė slypi jų tarpusavio virsmuose: taiklios mintys sukelia gilius pergyvenimus, o gilūs pergyvenimai – naujas taiklias mintis.

Geros mintys gimsta tik emocinių pastangų ir/ar Sielos pergyvenimų dėka – sunkiame žygyje, pavojingoje situacijoje, arba nuoširdžiame džiaugsme

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „120 cell“Įsivaizduokim, kad visos mintys jau senai sugeneruotos ir suguldytos į daugiamatę kristalinę pakuotę. Mes tik vaikštom nuo vienos minties prie kitos, patirdami kažkokias emocines būsenas ir sukurdami įvairias gyvenimo situacijas… Iš esmės mes patys esam to kristalo mintys, o jo „mazgai“ – tai mūsų mintys. Kai tik pradedam mąstyti, tai ir kristalas pradeda keistis. O kai kristalas mąsto, tada ir mes keičiamės. Kitaip tariant, savo mintimis mes formuojam realybę, o realybė formuoja mus…

Kuo arčiau prie Visatos (Kristalo) centro, tuo mintys panašesnės į jausmus – galim „mąstyt jausmais“ ir “jausti mintimis“  …… Mūsų jausmai yra Visatos mintys, o Visatos jausmai yra mūsų mintys. Todėl šnekėti su Visata reikia Širdimi, o jos klausyti – Protu…

… Vyro protas moters (širdies) rankose – it pieštukas, kurio pagalba ji piešia savo laimę. O moters jausmai vyro (proto) rankose – it molis, iš kurio jis gali nusilipdyt savo laimę.  Bet tam reikia, kad moteris suvoktų ir „sušildytų“ vyro mintis, o vyras pajustų ir nukreiptų moters jausmus… T.y. moteris turi „jausti vyro mintimis“, o vyras – „mąstyti moters jausmais“

Moteris – tarsi jausminė Visata, kurioje Vyro Protas – tarsi Dievas, atveriantis vis naujas Moters Dimensijas…

… Protas yra geras pagalbininkas, bet prastas šeimininkas. Jis visad žada greitus rezultatus (ir kurį laiką savo pažadus tęsia), bet paskui ateina nusivylimas …

… Kas atsitinka, kai Protas užgožia Širdį? … Tai beširdis kompiuteris, vardan mažamačio („formalistinio“) tikslo pasiruošęs sugriaut daugiamatę (Dievišką) realybę … Formalinė logika „formalizuoja“ aplinką, todėl visi verčiami gyvent pagal taisykles. T.y. kompiuteris bando paverst pasaulį į kitą tokį pat kompiuterį, ir jei kas tam trukdo, tą jis paprasčiausiai pašalina (pvz., žmones baudžia, medžius kerta, žvėris šaudo) …

… visos formalinės logikos sistemos, ignoruojančios Širdies mąstymą, pasmerktos žlugti. Tai liečia visas „įstatymines bazes“, mokslines teorijas, gydymo ir ginybines sistemas, ir t.t. Amžina tik tai, kas veda į švelnius ir subtilius jausmus – tam reikia stiprint valią ir neieškot „lengvų kelių“. ..

Bet kokie įstatymai ir formalizmai, trikdantys natūralius jausmų ir minčių virsmus, veda į susinaikinimą: “Kuo sudėtingesni įstatymai, tuo arčiau valstybės galas” (Tacitas). Būtent dėl to Lietuva ir yra ant susinaikinimo ribos, nes iškėlė baudžiavinius įstatymus aukščiau už žmonių jausmus


Temos pratęsimas:

Mąstym0 Vizualizavimas
Mąstymo Dinamikos Analizė

Blue Brain Team Discovers a Multi-Dimensional Universe in Brain Networks

Daugialypė aritmetika
Gyvoji trigonometrija

СИЛА МЫСЛИ. КАК МНОГОКРАТНО УМНОЖИТЬ СИЛУ СВОИХ МЫСЛЕЙ?


Surištos temos:

Ateities Lietuviai
Jausmų Lavinimas
Dorovinės pamokėlės
Nauja Pasaulėžiūra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *