Apie Mąstymo Prigimtį

Pateikiamas matematinis modelis, parodantis, kad egzistuoja du skirtingi mąstymo būdai – formalinė logika ir kompleksinė („daugiamatė“) logika, arba „Širdies mąstymas”. Abu mąstymai turi būt subalansuoti, antraip žmogus tampa „silpnavaliu vartotoju” ir/ar „piktu genijum”, transformuojančiu harmoningą (Dievišką) realybę į „technogeninį formalizmą“. Bet jei Širdis ir Protas subalansuoti, toks žmogus tampa Dievišku Kūrėju:

Mąstymo Prigimtis (pagrindinis straipsnis)
Matematinė Psichologija (konferencijos slaidai)
Mąstym0 Vizualizavimas (pirmos temos pratęsimas)
Mąstymo Dinamikos Analizė (tolimesnis pratęsimas)
Kaip Apjungti Protą su Širdim (plakatas)
Logika vs Jausmai (kitas plakatas)
Pascal’s Triangle Dialectics (mokslinė staltiesė)
Algebra ir Misticizmas („daugiamatė dialektika”)

Verčia susimąstyt apie mūsų vertybių ir prioritetų teisingumą, minčių tyrumą ir nerealizuotas galimybes  🙂


Keletas ištraukų ir išvadų:

Mąstymas neatsiejamas nuo jausmų, todėl laimės formulė slypi jų tarpusavio virsmuose: taiklios mintys sukelia gilius pergyvenimus, o gilūs pergyvenimai – naujas taiklias mintis.

Geros mintys gimsta tik emocinių pastangų ir/ar Sielos pergyvenimų dėka – sunkiame žygyje, pavojingoje situacijoje, arba nuoširdžiame džiaugsme

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „120 cell“Įsivaizduokim, kad visos mintys jau senai sugeneruotos ir suguldytos į daugiamatę kristalinę pakuotę. Mes tik vaikštom nuo vienos minties prie kitos, patirdami kažkokias emocines būsenas ir sukurdami įvairias gyvenimo situacijas… Iš esmės mes patys esam to kristalo mintys, o jo „mazgai“ – tai mūsų mintys. Kai tik pradedam mąstyti, tai ir kristalas pradeda keistis. O kai kristalas mąsto, tada ir mes keičiamės. Kitaip tariant, savo mintimis mes formuojam realybę, o realybė formuoja mus…

Kuo arčiau prie Visatos (Kristalo) centro, tuo mintys panašesnės į jausmus – galim „mąstyt jausmais“ ir „jausti mintimis“  …… Mūsų jausmai yra Visatos mintys, o Visatos jausmai yra mūsų mintys. Todėl šnekėti su Visata reikia Širdimi, o jos klausyti – Protu…

… Vyro protas moters (širdies) rankose – it pieštukas, kurio pagalba ji piešia savo laimę. O moters jausmai vyro (proto) rankose – it molis, iš kurio jis gali nusilipdyt savo laimę.  Bet tam reikia, kad moteris suvoktų ir „sušildytų“ vyro mintis, o vyras pajustų ir nukreiptų moters jausmus… T.y. moteris turi „jausti vyro mintimis“, o vyras – „mąstyti moters jausmais“

Moteris – tarsi jausminė Visata, kurioje Vyro Protas – tarsi Dievas, atveriantis vis naujas Moters Dimensijas…

… Protas yra geras pagalbininkas, bet prastas šeimininkas. Jis visad žada greitus rezultatus (ir kurį laiką savo pažadus tęsia), bet paskui ateina nusivylimas …

… Kas atsitinka, kai Protas užgožia Širdį? … Tai beširdis kompiuteris, vardan mažamačio („formalistinio“) tikslo pasiruošęs sugriaut daugiamatę (Dievišką) realybę … Formalinė logika „formalizuoja“ aplinką, todėl visi verčiami gyvent pagal taisykles. T.y. kompiuteris bando paverst pasaulį į kitą tokį pat kompiuterį, ir jei kas tam trukdo, tą jis paprasčiausiai pašalina (pvz., žmones baudžia, medžius kerta, žvėris šaudo) …

… visos formalinės logikos sistemos, ignoruojančios Širdies mąstymą, pasmerktos žlugti. Tai liečia visas „įstatymines bazes“, mokslines teorijas, gydymo ir ginybines sistemas, ir t.t. Amžina tik tai, kas veda į švelnius ir subtilius jausmus – tam reikia stiprint valią ir neieškot „lengvų kelių“. ..

Bet kokie įstatymai ir formalizmai, trikdantys natūralius jausmų ir minčių virsmus, veda į susinaikinimą: „Kuo sudėtingesni įstatymai, tuo arčiau valstybės galas” (Tacitas). Būtent dėl to Lietuva ir yra ant susinaikinimo ribos, nes iškėlė baudžiavinius įstatymus aukščiau už žmonių jausmus


Temos pratęsimas:

Mąstym0 Vizualizavimas
Mąstymo Dinamikos Analizė
Teleportacijos ir Kelionės Laiku

Blue Brain Team Discovers a Multi-Dimensional Universe in Brain Networks

Daugialypė aritmetika
Gyvoji trigonometrija

СИЛА МЫСЛИ. КАК МНОГОКРАТНО УМНОЖИТЬ СИЛУ СВОИХ МЫСЛЕЙ?


Surištos temos:

Ateities Lietuviai
Jausmų Lavinimas
Dorovinės pamokėlės
Nauja Pasaulėžiūra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *