Jausminių Energijų Aprašymai

Pristatau naują brošiūrą (kol kas tik rusų kalba) – Моральные Качества Подробней. Ypač įdomi antro skyriaus medžiaga (Двоякое Единение Энергий), kur kiekvienai moralinei savybei pateikiama „genezinė” schema su „raktiniais” klausimais ir  trumpais mokomosios medžiagos aprašymais. Ryšium su tuo pradėjom kurti pamokėles, ugdančias Dorovę