Ketvirta pamokėlė: Paviršutiniškumas ir Formalizmas

Įvadas: Kas yra Paviršutiniškumas ir Fomralizmas? ( Žiūrėjimas ne į giluminę esmę, o tik į paviršinę formą)

Viskas prasideda nuo to, kad nebemokam skaityti  – žiūrim ne KAS parašyta, o KAIP parašyta (kreipiam dėmesį ne į esmę, o į stilių ir gramatines klaidas)

Einšteinas sakydavo: “Jei turi ką pasakyti – sakyk tiesiai, o stilium pasirūpins žurnalistai”

Pasakojimas. Kartą senuko paprašė perplukdyt per sraunią upę kažkokį mokslininką. Kol yrėsi, jiedu šnekučiavosi. Senukas pasakė kažką  gramatiškai neteisingai, o mokslininkas jo klausia: “Tu ką, gramatikos nesimokinai?” Senukas: “Ne”. Mokslininkas: “Tada pametei pusę gyvenimo”. Po kiek laiko senukas klausia mokslininko, ar tas moka plaukt. Mokslininkas atsakė, kad ne. Senukas: “Tada pametei visą gyvenimą – mes skęstam”

Žaidimas. Parodomi du užrašai – vienas su gramatinėm klaidom, bet gilia prasme, kitas be klaidų, bet “lėkšta” prasme – kurį pakabintumėt ant sienos? Pvz. “giaram visur giarai” ir “būkite geri”; “stiprus nugali savia” ir “stiprus nugali visus”; “stiprumas svelnume” ir “stiprumas valdžioje” …

Kitas varijantas – parodomas užrašas su “lėkšta” prasme, o vaikai turi kažką pakeisti, kad atsirastų gili prasmė. Pvz. “kuriam žinių visuomenę” (kuriam dorą visuomenę, siekiam aukštesnės tiesos, žinom, ko norim) … “įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės” (kaip pasielgsi su kitais, taip pasielgs su tavimi, mylėk ir būsi mylimas, ar viską užbaigei, ką pradėjai?) …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *