Pamokėlės, ugdančios Dorovę

Sekančios pamokėlės siekia padėt atskirt savyje kuriančias ir griaunančias energijas, sąmoningai ugdyt teigiamas charakterio (dorovines) savybes, kurt laimingas šeimas ir darnią visuomenę. Pamokėlės skirtos pradinių klasių vaikams, tačiau gali sudomint ir daugelį tėvelių. Kiekviena nuoroda įjungia kelias pamokėles, o pilnas ciklas – keliasdešimt.

1. Ramumas + Užtikrintumas = Vedimas, Vadovavimas
2. Veržlumas + Lankstumas = Valdymas, Teisingumas
3. Atsakomybė + Žingeidimas, Drąsa = Ryžtingumas
4. Kantrybė + Atjauta = Rūpestingumas
5. Užsidegimas + Nušvitimas = Supratimas, Žinojimas
6. Atsipalaidavimas + Susikaupimas = Nepriekaištingumas
7. Atvirumas + Apdairumas = Komunikabilumas
8. Priemimas + Atlaidumas = Draugiškumas, Simbiozė
9. Sąmoningumas + Nuoširdumas = “Čia ir Dabar”
10. Orumas + Susižavėjimas = Stebuklo Suvokimas
11. Išradingumas + Pakilumas = Stebukladarystė
12. Džiaugsmingumas + Giliamintiškumas = Gerumas

Pamokėlių skaičių ir metodinę medžiagą reikia nuolat plėst, nes vaikų pasiruošimo lygis labai skirtingas, o socialinių problemų visuomenėj labai daug. Medžiaga, galinti padėti pamokėlių įvairobės plėtrai:

Aistės Diržytės Pamokėlės apie Meilę
Sai Babos mokyklos pamokėlės (angl)
Žaidimai, ugdantys dorovę
Pamokomos istorijos

Plakatai – Sielos StruktūraMoralinės Savybės
Filmukai – Jausmų Balansavimas
Aprašymai – kiekvienai energijai rusų kalba

Моральные Качества Подробней – ypač įdomi antro skyriaus medžiaga (Двоякое Единение Энергий), kur kiekvienai dorovinei savybei pateikiama “genezinė” schema su “raktiniais” klausimais ir  trumpais mokomosios medžiagos aprašymais.

Svarbu – berniukai ir mergaitės kiekvieną energiją priima truputį skirtingai, nes jų globalios paskirtys skirtingos. Pagrindinis mūsų tikslas – paruošt vaikus laimingam šeimyniniam gyvenimui, todėl kiekviena pamokėlė turėtų būtent šito ir siekt. Idealiu atveju pamokėlės turėtų skatint vaikus jau dabar kurti savo Svajonių Puselių vaizdinius – kokias savybes turės mano būsomoji žmona arba vyras? Kokias savybes turėsiu aš pats (ateityj), kad būčiau verta(s) tokios puselės? Juk kad gautum į žmonas princesę, pats turi tapt princu (ir atvirkščiai) :-))