Lavinam Vaizduotę

Mūsų interpretacijos priklauso nuo vaizduotės, kurią reikia nuolat lavinti. Kaip sakė Einšteinas, “vaizduotė svarbiau už žinias, nes žinios ribotos, o vaizduotė beribė“. Tą patį tvirtina visi ezoterikai (pvz., filmas The Secret ir Vladimiro Megre Anastasija).

Žmonės su ribota vaizduote skaito, kad jie „svarbesni“ už kitus, todėl siekia tik savanaudiškų ir/ar trumparegiškų tikslų. O plati vaizduotė leidžia suprasti visa-ko-vienybės ir unikalumo vientisumą, todėl skatina siekti bendražmogiškų tikslų.

Tikimės, kad sekančios temos pasitarnaus iškeltam tikslui:

Disuksija: Ar Materija Gyva?

Protiniai Eksperimentai

Apie Mąstymo Prigimtį

“Šventoji Kombinatorika”

Ko moko periodinė elementų sistema?

Kiti Pastebėjimai

Progresyvios Teorijos

Pamokėlės su Rutuliukais

Olimpiadiniai Uždaviniai

Išradingumo Pakilumo Audio Video


Nauja Pasaulėžiūra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *