Nustokime Bausti – Pradėkime Vesti!

Šiandieninis Lietuvos gyvenimas mirga baudžiavos elementais. Už menkiausius “prasižengimus” mus baudžia (ar grąsinasi bausti) policija, darbdaviai, bankai, inspekcijos, ministerijos, teismai, ir kitos “instancijos”.  Baudos tapo viešosios tvarkos bei aplamai valstybinės santvarkos “fundamentu”. Tačiau psichologai senai pastebėjo, kad baudos nekeičia subjektų nusistatymo kartoti draudžiamą veiklą: Continue reading “Nustokime Bausti – Pradėkime Vesti!”