Kompleksinis Mąstymas ir Vilkanastrų Liepa

Puikus pavyzdys, kaip “Pikto Genijaus” Protas nesutaria su Širdimi (žr Apie Mąstymo Prigimtį): Druskininkų savivaldybės karas prieš šimtametę liepą, prisidengiant  būtinybe tiesti kelią, kuriam ta liepa gali ir netrukdyti (jei susiaurint kelio apsaugos zoną), tačiau mero užsispyrimas ir lankstumo stoka paverčia situaciją į binarinį pasirinkimą: arba kelias, arba liepa. Alternatyva – kompleksinis mąstymas, nutiesiant kelią ir išsaugant liepą, ugdant pagarbą medžiams ir vieni kitiems, ir tokiu būdu sudarant prielaidas gražesnės ateities kūrybai.  Continue reading “Kompleksinis Mąstymas ir Vilkanastrų Liepa”

Trigonometrija – Mokslas apie Santykius

Kaip “atgaivinti” trigonometriją, kad ji taptų visiems įdomi ir naudinga? Parodyt, kad ji atspindi mūsų vidinio pasaulio dėsningumus ir apsprendžia tarpusavio santykius! Kiekvienas trikampis – trijų asmenybių (reiškinių) junginys, kuriame kraštinių ilgiai atspindi tarpusavio panašumus, o kampai – dvasinių ir materialių vertybių balansus: Mokslas apie Priešybių Santykius ir papildymas