Žmogaus Jausmų ir Savybių Atlasas

Pristatom žmogaus Jausmų ir Savybių Atlasą, padedantį “susigaudyt savyje”. Žemiau pateikiam susipažinimo praktikas ir žaidimus, papildomą medžiagą, bei trumpą pagrindimą

Praktikos ir Žaidimai (pdf failas)
Žaidimo Kortelės (pdf failas)
Jausmų Lavinimo Žaidimai

Žaidimo su vaikais pavyzdys (m4a)

Žaidimas Pajusk medį

Jausmų Atlasas Spaudai

Jausmų Atlaso Rusiška Versija
Jausmų Atlaso Angliška Versija


Bendras Aprašymas
Detalesnė Brošiūra
Energijų Aprašymai
Jausmų Lavinimo Pamokėlės


Pagrindimas

Похожее изображениеAtlaso pagrindą sudarė Roberto Plutchiko  Wheel of Emotions, kurį “išverčiau atvirkščiai”, taip kad švelniausios energijos atsidūrė centre, o grubiausios šonuose. Patikslinau kai kurių energijų pavadinimus, pridėjau papildomus segmentus bei sluoksnius, remiantis logika iš sekančių šaltinių:

Aprašymas ir Sulyginimas su Big Five (pdf)
Tas pats angliškai (pdf)
Tret-energijų susidarymas
Šventoji Kombinatorika
Nauja Pasaulėžiūra
Kuriam Filmukus

Moralinių Savybių Schema

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *