Progresyvios Teorijos

Renkam teorijas, pateikiančias alternatyvias mokslines interpretacijas senai žinomiems faktams:

Fizika

Pasaulis sudarytas IŠ JAUSMŲ:
Nauja Pasaulėžiūra
Kuriam Filmukus

Gravitacija – sūkurio įcentrinė jėga?
Гравитация. Реальность совсем другая. Gravity

Magnetizmas priklauso nuo sukimo momento:
Борис Васильев – Магнитное Поле Земли и Других Небесных Тел

Saulės planetų sistema – daugiamatis “logaritminis” sūkurys:
Ar vadoveline fizika teisinga

Sukamasis momentas “pirminis” prieš kitas fizikines jėgas:
Акимов А. Е. Торсионные Поля

Didysis sprogimas nesibaigė – vakuumas pastoviai gimdo naują materiją:
Строение Вакуума (Леннаучфильм)
Г. Шипов Теория Физического Вакуума

Vakuumas užpildytas eterio dalelėmis:
Эфир и эфиродинамика Ацюковского В. А. – часть 1 из 19
Эфир. Ацюковский Владимир Акимович


Geologija, Geofizika

Planetos auga (arba pulsuoja): Expanding Earth


Matematika

Visos mintys ir idėjos yra amžinos (gyvos) esybės, sudarančios atskirą nuo mūsų pasaulį, primenantį Dantės Dierviškąją Komediją. Jei mes valdom tą pasaulį, tada sukuriam Rojų, o jei jis mus (t.y. mus užvaldo kažkokios idėjos) – tada patenkam į Pragarą.   
Павел Флоренский Мнимости в Герометрии

Fizikinė realybė tėra matematinių idėjų, paklūstančių Sakraliniam Harmonijos ir Grožio principui, projekcija:

Gyvoji aritmetika: 1 + 1 = ?
Gyvoji trigonometrija

Apie mąstymo prigimtį
Mąstymo Vizualizavimas
Mąstymo Dinamikos Analizė

Многомерная Арифметика, часть Первая
Многомерная Арифметика, часть Вторая

“Šventoji Kombinatorika”

Теория Физических Структур


Epistemiologija ir Statistika

Why Most Published Research Findings Are False


Chemija

Ko moko periodinė elementų sistema?

Cheminės reakcijos neatsiejamos nuo branduolinės fizikos:
Stroenie_Atomov
Болотов Б. В. Основы Строения Вещества

Полезности по Химии


Biochemija

DNR molekulės yra antenos ir siųstuvai, pastoviai sąveikajauntys su aplinka ir Kosmosu aplamai:
Гаряев Пётр Петрович Волновая Генетика Видео
Гаряев П. П. Официальный Сайт


Biologija ir Medicina

Бак В. Ф. Биология Языком Сердца

Bruce Lipton The Biology of Belief (Full lecture)
Брюс Липтон Биология Веры

War on Health – Gary Null’s documentary
Gary Null Death by Medicine

Гаряев о ДНК и ГМО (полная версия)

Michael Odent – 1 of 3 on Gentle Birth


Istorija

Носовский и Фоменко Новая Хронология
В. А. Чудинов Видео
Великая Тартария – Только Факты
Sarmatija. venedai, prūsai, lietuviai, germanai, etruskai

История одного обмана

One thought on “Progresyvios Teorijos”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *