Jausmų Lavinimo Žaidimai

Kuo skiriasi laimingas žmogus nuo nelaimingo? Jausmų kokybe – tyrumu, gilumu, įvairumu… Jausmus reikia lavinti, panašiai kaip ir protą ir kūną.  Pradėti nuo susipažinimo su jausmų arsenalu, suprasti, kokias charakterio savybes jie lemia, ir kokioje „vystymosi” stadijoje yra.

Tam tikslui sukūrėme Jausmų ir Savybių Atlasą, kurio pagrindu siūlome sekančius žaidumus:


Surask Savybę. Išsispausdinkit ir susikarpykti korteles su multfilmų herojais ir/ar suaugusių veidais: Multikų herojai-1-2-3-4MotersVyr0. Traukit kortelę ir duotam personažui Jausmų Atlase suraskit tinkamiausias dvi savybes


Nupasakok Charakterį. Įdomus žaidimas visai šeimai – visi kartu išnagrinėja kiekvieno šeimos nario charakterio savybes. Atsispausdinkit tiek Jausmų Atlaso kopijų, kiek yra šeimos narių. Kiekvieno nario kopijoj visi kartu pažymi ryškiausias charakterio savybes. Kiekviename segmente (kurių yra 24) būtina pažymėt bent vieną savybę. Tokiu būdu gaunam individualius „charakterių spektrus„, nurodančias asmeninio tobulėjimo kryptis. Šios kryptys svarbesnės už mokyklos pažymius ar darbo įvertinimus, nes būtent jos apsprendžia asmeninį Laimės pojūtį ir darną šeimoje. (Sulyginkit su Lietuvos „Charakteriu”…)

Šio žaidimo Rusiška Versija


„Susirink” Charakterį.  Išsispausdinkit ir susikarpykit Žaidimo Korteles. Žaidėjai paeiliui traukia po vieną kortelę. Kiekvienoje kortelėje pasirenkam tą savybę, kuri artimiausia mūsų charakteriui arba dabartinei būsenai, ir ant atitinkamo Atlaso langelio uždeliam kokį nors žymeklį. Geriausiai naudoti spalvotas sagutes arba akmenukus (kiekvienas žaidėjas pasirenka po kelias vienos spalvos sagutes arba akmenukus). Žaidimas gali būt nutraukitas bet kuriuo momentu (pvz., kai baigiasi sagutės arba akmenukai).

Žaidimui pasibaigus, įvertinamas kiekvieno žaidėjo charakterio „stabilumas”.  Stabilus charakteris reiškia, kad visos savybės tolygiai pasiskirsčiusios po Atlaso segmentus.  Savybės arčiau Atlaso centro „traukia į viršų” savybes iš priešingų segmentų. Pvz. Ramumas ir Įžvalga (1-a,b) paverčia Nerimą ir naivumą (13-g,f) į Pasitikėjimą ir Optimizmą (13-d,e).

Taip pat kiekvienas žaidėjas įvertina, ką jo surinkta savybių kombinacija gali reikšt gyvenime. Pvz.  Užsidegimas (14, a-d) ir Sumanumas (18, a-d) veda į „greitą praturtėjimą”, kartu su Atjauta (22, a-d) – į aplinkos puoselėjimą, o kartu su Formalizmu (14, g-j) – į aplinkos niokojimą. Daugiau idėjų apie apie jausmų balansavimą ir naujų savybių susidarymą:

Jausmų Balansavimas
Moralinių savybių susidarymas
Pagrindinės Sielos Būsenos
Apie Mąstymo Prigimtį


Pavaizduok Būseną. Žaidėjai paeiliui traukia po vieną kortelę  ir meta kauliuką. Kortelė leidžia pasirinkt, kurią (vieną) savybę pavaizduot, o kauliukas nurodo, kaip tai padaryt:

1 – be žodžių (mimika ir judesiai)
2 – nenaudojant bendrašaknių žodžių
3 – patarlė, posakis, aforizmas, mįslė
4 – pasekant pasaką ar istoriją
5 – įvardyjant pasakų ar filmų herojus
6 – nupiešiant arba sudainuojant  (pvz. „Du Gaideliai” sudainuot oriai)

Kas atspėja vaizduojamą savybę, gauna tašką.


Ankstesnių dviejų žaidimų kombinacija. Kiekvienoje kortelėje pasirenkam savybes, artimiausias mūsų charakteriui ir metam kauliuką, kuris parodo, kaip tas savybes pavaizduoti. Kai kiti žaidėjai atspėja, tada ant atitinkamo Atlaso langelio dedam sagutę arba akmenuką. Žaidimo gale įvertinam ne tik charakterio „stabilumą” (pagal savybių pasiskirstymo tolygumą), bet ir charakterio ryškumą (pagal surinktus taškus už savybių vaizdavimą ir spėjimą)


Griežtesnė praeito žaidimo versija, verčianti pasirinkti ir „prastesnes” savybes, kurių dažniausiai vengiam. Pačioj griežčiausioj versijoj žaidėjas turi paklust pasirinkimo taisyklėms jau nuo pirmos kortelės.  Pirmoje kortelėje pasirenkam tą savybę, kuri arčiausiai mūsų Zodiako segmentų. Pvz. Jūs esat Vėžys (13 ir 14) ir ištraukėt kortelę su sekančiom savybėm:

Tyrumas (3-a)
Dovanojimas (23-c)
Apsukrumas (18-e)
Nerimas (13-g)
Kompleksuot (8-i)

Artimiausias Vėžiui (13 ir 14) yra Nerimas (13-g), todėl pasirenkat būtent jį. Sekančioje kortelėje reikės ieškot savybės,  galinčios „subalansuot” Nerimą, t.y. artimiausios priešingam segmentui (1).  Sakykim, antra kortelė tokia:

Trauka (11-b)
Atkaklumas (7-I)
Pasimetimas (2-f)
Atsiribojimas (21-h)
Įskundimas (16-j)

Arčiausiai reikiamo segmento (1) yra Pasimetimas (2-f), todėl pasirenkat būtent jį. Trečioje kortelėje ieškosim savybės, kuo daugiau nutolusios nuo pirmų dviejų. Ir taip toliau.


Pavaizduok Išgyjimą. Pasirink „aktualiausią” raudoną savybę ir pagal punktyrinę spiralinę liniją nupasakok žmogaus charakterio raidą link jasumų sūkurio centro. Jei sunku  pasirinkt pradinį tašką – traukit kortelę (žr aukščiau). Visos log-spiralės lemia tokį turtingą charakterio pokyčių spektrą, kad iš to drąsiai galima statyt „pilnametražinį filmą” !


Papasakok istoriją (ar kažkaip pasielk), kad pas žmogų iššaukt reikiamą emociją, o kiti vertina, ant kiek tai pasisekė:

ЭМОЦИИ #1 // Как сэкономить на такси


Papasakok istoriją (eilėraštį) su tam tikra emocija:

Эмоции | Актёрское мастерство | Видео-уроки | Татьяна Олехнович


Nutaisyk duotos emocijos veido miną, kad kiti ją pripažintų (ne spėliotų, o iškart žinotų ir pripažintų):

Актёрское мастерство-Эмоции


Užbaik pasakojimą. Sekama pamokoma istorija (pvz., iš Dorovinių Pamokėlių) ir per vidurį nutraukiama. Kažkuris vienas žaidėjas turi užbaigti tą istoriją. Pagal tai, kaip jis užbaigė, visi nutaria, kokias charakterio savybes jis pademonstravo ir sudeda atitinkamas sagutes (vieną, dvi ar tris) ant Atlaso. Paskui sekama kita istorija ir ją užbaigia kitas žaidėjas. Žaidžiama, kol nenusibos. Tokiu būdu galima išsiaiškint „objektyvesnius charakterius”


Žaidimas  Pajusk medį


Sudėtingesnių žaidimų idėjos:

Yra stalo žaidimai, kur pagal duotus scenarijus žaidėjai kuria pasakas (pvz., Určio Šulinsko „Pasakų Skrynelė”, vienaragis.lt). Pagal sekamas pasakas galima sudaryti pasakotojų „psichologinius portretus”. Pvz, jei pasakotojas dažnai naudoja žodžius „išdrįso”, „buvo drąsus”, „ryžtingas”, reiškia ta savybė jam aktuali. Žaidimo eigoje visi sudarinėja vienas kito „charakterio portretus”, o pabaigoje pagal Atlasą nustato, kokias apibendrintas savybes ir kaip kiekvienam ugdyti

Kitas viliojantis projektas – apjungt Jausmų Atlasą su „Monopoliu” ar „Puerto Rico”. Tradicinis verslas dažnai  prieštarauja dorovės principams, o Jausmų Atlasas šitai galėtų ištaisyt. Žaidimo tikslas būtų suderint materialinį priteklių su dvasine savijauta – pvz., kad vienu metu užtektų pinigų ir klestėtų ekologija.

Kuriam Edukacinius Žaidimus


Žmogaus Jausmų ir Savybių Atlasas
Dorovę Ugdančios Pamokėlės
Judrūs ir Psichologiniai Žaidimai

Keistuoliu Teatras – Mazi Jausmai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *