Pasaulėžiūra

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „tree like torus“Žmogaus pasaulėžiūra apsprendžia jo sugebėjimą visur įžvelgt „Aukštesnę Tiesą”. Čia pateikiama medžiaga padeda tapti tikrais stebukladariais. Visa ko esmė glūdi supratime, kad absoliučiai viskas yra Gyva ir susideda iš Jausmų. Grąžindami savo jausmus, automatiškai grąžinam ir Pasaulį, ir tokiu būdų sukuriam tai, kas kitiems atrodo neįmanoma

Apibendrinanti Knyga (rus.)

Kas yra Gyvybė?
Materija Gyva

Morfogenezė – mokslas apie gyvą pasaulį

Apie Mąstymo Prigimtį
Nauja Pasaulėžiūra – Plakatai

Progersyvios Teorijos
Protiniai Eksperimentai
„Šventoji Kombinatorika”
Kuriam Filmukus

Jausmų ir Charakterio Savybių Atlasas
Pamokėlės, ugdančios Dorovę

Tiksliųjų Mokslų Pasakos
Gamtamokslio pamokėlės 5 kl

Диалектика для детей
Половинки Целого

Введение в Культуру Чувств
Принципы Мироздания

Druidų Lietuva
Universalioji Dialektika ir Lietuviškos Dievybės

Global Wisdom Network


Программа по Мирозданию