Pasaulėžiūra

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „tree like torus“Žmogaus pasaulėžiūra apsprendžia jo sugebėjimą visur įžvelgt “Aukštesnę Tiesą” ir kurti stebuklus. Čia pateikiama medžiaga padeda tapti tikrais stebukladariais. Visa ko esmė glūdi supratime, kad absoliučiai viskas yra Gyva ir susideda iš Jausmų. Gražindami savo jausmus, automatiškai gražinam ir Pasaulį, ir tokiu būdų sukuriam tai, kas kitiems atrodo neįmanoma

Apibendrinanti Knyga (rus.)
Nauja Pasaulėžiūra – Plakatai
Kuriam Filmukus
Materija Gyva?
Interaktyvus Jausmų Atlasas
Dorovę Ugdančios Pamokėlės


Программа по Мирозданию