Universali Dialektika Nuomonių Derinime ir Konfliktų Reguliavime

Metodo Esmė. Bet kokia nuomonė turi kaip teigiamą (subtiliąją), taip ir neigiamą (grubiąją, ydingąją) pusę. Priešingos nuomonės jungiasi tik “subtiliosiomis” pusėmis, viena kitą papildydamos (“sintezė”) ir apsaugodamos nuo paslėptų ydingumų. Tai veda prie “kontrolinių teiginių”, verčiančių oponentus pripažinti savo pozicijų “silpnybes” ir priešininkų “stiprybes”. Šis principas žinomas nuo antikinių laikų, tačiau adaptuotas nūdienai tik dabar (žr. Moral Wisdom from Dialectic).  Galiausiai visų požiūrių teigiamos pusės analizuojamos pagal “komplementarumo” matricas, išryškinančias gilesnes nesutarimų priežastis ir sprendimus.

Praktinis taikymas. Paanalizuokim (stipriai supaprastintas) nuomones dėl miškų kirtimų. Identifikuojam pagrindinę tezę ir antitezę (“selective logging – conservation”), ir sudarom lentelę su kiekvieno iš jų galimais pliusais ir minusais. Tai pirmos 4 eilutės šioje lentelėje, lengvai formuojamos, užduodant tikslinius klausimus ChatGPT. Pvz. “what are the pros and cons of selective logging from a climatologist’s perspective?”

Oponentai tikslina tuos punktus iš savo pozicijų, o paskui sudaro kontrolinius teiginius, kurie parodo nuomonių suderinamumus (paskutiniai du punktai).

Kontroliniai teiginiai: Viršutinėje lentelėje 5 ir 6 eilutės: Tezė (kaip ir Antitezė) be teigiamos priešybės degraduoja į savo neigiamą pusę. Pvz., “miško kirtimai be socialinės darnos lemia socialinę įtampą, o socialinė darna be miško kirtimų lemia ekonominę stagnaciją”. Arba: “miško kirtimai be prigimtinės kultūros lemia dvasinį žlugimą, o prigimtinė kultūra be miško kirtimų lemia technologinį atsilikimą”.

Šitai turėtų atsijot globalistinius prasimanymus (kurie kiek pastebėjau neatlaiko tokio išbandymo), ir privest prie bendrų vertybinių prioritetų – žr. Dialectic Bias (Logging)  ir Exposing Bias (Vaccination)

Nuomonių analizė. Idealiu atveju, visi “kontroliniai” teiginiai turėtų būt priimti ne tik mediatoriaus, bet ir visų oponentų. Nuomonių analizei galima panaudot “hibridinių teiginių” matricą, kur kiekvienas langelis žymi hibridinį teiginį: “X be Y lemia Anti-Y”. Pvz. “Pelnas 1(A) be atsinaujančių išteklių (1B) lemia lėtesnį prieaugį 4(B)”. Žalsvi ir rausvi langeliai žymi priimtinus ir abejotinus teiginius iš X požiūrio taško. Tokiu būdu identifikuojam konkrečias temas, reikalaujančias diskusijų. Analizė supaprastėja, jei Z apjungiami į panašios reikšmės klasterius

Blogiausiu atveju oponentai bus priversti pripažinti bent jau viens kito argumentų teisėtumą – kas šiandien toli gražu ne visuomet pasiekiama!

The most important tactic in an argument next to being right is to leave an escape hatch for your opponent so that he can gracefully swing over to your side without an embarrassing loss of face.” ― Stephen Jay Gould


Dviejų ideologijų analizė. Greičiausiai visi požiūriai pasiskirstys į dvi stovyklas: pradinės tezės proponentai ir oponentai. Tada visų požiūrių teigiamas puses analizuojam pagal “dviejų ideologijų” suderinamumo matricą (žalia spalva reiškia suderinamumą, raudona – nesuderinamumą, geltona – neutralumą).

Ji atspindi du antagonistinius požiūrius, atskirtus tamsiai žalia įstrižaine. Šiuo atveju viršutinė dešinioji dalis atspindi “dialektinį spiritualizmą”, o apatinė kairioji – “dialektinį materializmą”.

Raudonos eilutės ir stulpeliai atspindi pagrindines nesutarimų priežastis:

(a) “dialektinis dvasingumas” prieštarauja pelno (t.y., sunkiosios technikos ir nesaikingumo) ir “preventyvinių kirtimų” (mažinančių  biologinę įvairovę) didinimui,

(b) “dialektinis materializmas” prieštarauja “ūkinių” plantacijų pakeitimui natūraliais miškais, bei dvasingumą puoselėjančioms kultūrinėms tradicijoms – detaliau žr. Dialectic Bias in Logging

Kiekviena pusė turi konkrečias pretenzijas. Jei viena pusė demonstruoja lankstumą, kita turėtų pasielgti analogiškai. Žiūrint filosofiškai, galutinis rezultatas visad panašus, todėl geriau parodyti lankstumą, nei užsispyrimą

Sisteminė analizė ir modeliavimas. Sekanti lentelė paaiškinta visų “sintezės matricos” kvadrantų reikšmes.

1-asis kvadrantas skirtas miško kirtimo ir išsaugojimo derinimui. Abu požiūriai sutaria, kad toks derinys iš esmės įmanomas.

2-asis ir 3-iasis kvadrantai vertina maksimalios naudos gavimą iš miško kirtimo ir išsaugojimo. GPT teigia, kad abiem atvejais miško kirtimas yra žalingas, galbūt todėl, kad jo pelną atsveria “žaliųjų ekonomikų” nuostoliai. (Ankstesnės GPT versijos kirtimus vertino kiek palankiau.) Idealistinis (“dvasinis”) požiūris miško kirtimui suteikia daugiau pliusų, nes daro prielaidą, kad kiekvienas medis atrenkamas ir kertamas “rankomis”, nenaudojant sunkiosios technikos ir išsaugant ekologiją.

Paskutiniuose trijuose kvadrantuose įvertinamas ateities potencialas. Vėlgi, GPT mato tik nedidelę miško kirtimų naudą (II-II kvadrantas), bet dideles problemas, susijusias su miško išsaugojimu (III-III) ir gyvensenos keitimu (II-III). Idealistinis “dvasinis” požiūris viską mato “žaliai”, remdamasis aukštesniu žmogaus galimybių vertinimu.


Konflikto sprendimas. Jei visos šalys sutaria dėl bendrų teigiamų teiginių (L+ ir C+), tai gana lengva pasiūlyti praktinius žingsnius bendros „sėkmės istorijos“ link.

Lentelėje dešinėje parodyta, kad (L+) turi sekt iš alternatyvių pragyvenimo šaltinių, pvz., ekoturizmo ir medienos pakaitalų (A+), o (C+) turi sekt iš tvarios medienos ruošos, kai pirmenybė teikiama miško sveikatai ir ilgaamžiškumui (R+). Esmė ta, kad esant (L+) ir (C+), nėra taip sunku apibrėžti (A+) ir (R+).

Siūlomus veiksmus toliau galima analizuot per išplėstinę “komplementarumo” matricą. Sėkmės atveju visi teiginiai viens kitą turi papildyt, piešiant harmoningą ateities vaizdinį.


Dialectic in Conflict Resolution

Atvejų analizė (anglų k.):

Skyrybos

Pinigai / Investavimas

Hamletas: Būti ar Nebūti?

Vakcinavimas

Miškų Kirtimai


Žaidybinė Analizė. Kol kas tik hipotezė  – detalesnei ateities scenarijų analizei galima panaudot Dialektinį Žaidimą. Kiekvienam konkrečam atvejui reiktų sudaryt tikslines “veiksmų ir atoveiksmių” korteles su pasekmių aprašymais (pvz., “pradžiugins intelektualus, bet supykins biurokratus”, “sužadins meilę gamtai ir atpratins nuo patogumų, bet sumažins BVP”, ir pan.). Teisingai išdėlioti aprašymai nupasakoja galimus ateities scenarijus (žr. AI vizualizacijas). Iš kitos pusės, nauji sprendimai paskui dar ilgai kritikuojami, todėl vieną kartą sudarytos kortelės gali būt ilgai naudojamos:

A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die, and a new generation grows up that is familiar with it.” – Max Planck


Katalizė. Analizė ir sintezė palengvėja, jei oponentai patiria bendrus emocinius išgyvenimus, pvz., bendruose žygiuose, “team-building” arba “išgyvenimo” praktikose, kartu siekia vieno tikslo nepriklausomose sferose. Kuo sunkesni išbandymai, tuo geriau.

“Friendship is born at that moment when one person says to another: What! You too? I thought I was the only one!”


Dialectical Board game

Multilevel App

Global Wisdom Network

Useful Insights Portal


Not-knowing is true knowledge. Presuming to know is a disease.” – Lao Tzu, Tao Te Ching

Omnipotence is not knowing how everything is done; it’s just doing it.” – Alan Watts