Lankstumas + Veržlumas = Valdymas, Teisingumas

Pravartu susipažinti:
Valdymo ir Tesingumo Genezė
Energijų Aprašymai

Lankstumas yra sugebėjimas nepriešgyniaut ir nesipriešint – taip “išsilenkti”, kad  neužgautum kitų jausmų. Kaip žolė – jei ant jos užlipsi, ji sulinks, bet kai nulipsi, ji atsities ir dar paaugs į viršų:  Гибкость,  О Гибкости

Pirma pamokėlė: Kas yra Lankstumas?
Antra pamokėlė: Prisitaikėliškumas ir Veidmainiškumas

Veržlumas yra sugebėjimas siekt tikslo – sukurt tokią “gyvenimo tėkmę”, kuri pergali bet kokius sunkumus. Kaip žolė – jei prireiks, ji prasiskverbs ir pro siauriausią plyšį, suskaldys ir kiečiausią akmenį:  Устремлённость,  Целеустремлённость

Pirma pamokėlė: Kas yra Veržlumas
Antra pamokėlė: Kas yra Užsispyrimas

Valdymas ir teisingumas yra sugebejimas apjungti visas priešybes taip, kad kiekviena padėtų kitoms atsiskleist gražiausiomis spalvomis. Tikras valdymas ne skaldo, o jungia. Tikras teisingumas ne teisia, o teisina – Teisinga tai, kas Gyvybinga: Управление и Справедливость

Pamokėlė apie Valdymą
Pamokėlė apie Teisingumą

Šiandieninė valstybė turi mažai ką bendro su tikru Valdymu, o teismai – su tikru Teisingumu. Prisiminkim Orvelio romanus …

Vyriškas ir Moteriškas Teisingumai

Kontroliniai Klasusimai: Kaip elgiatės, kai kažkas jums priešgyniauja, ginčijasi, stabdo, ar kitaip “kiša pagalius į ratus”?

Lankstumo ir Veržlumo Žaidima ir Praktikos
Papildomos pamokomos istorijos
Video ištraukos


Dorovę ugdančios pamokėlės

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *