Lankstumas + Veržlumas = Valdymas, Teisingumas

Pravartu susipažinti:
Valdymo ir Tesingumo Genezė

Lankstumas yra sugebėjimas nepriešgyniaut ir nesipriešint – taip “išsilenkti”, kad  neužgautum kitų jausmų. Kaip žolė – jei ant jos užlipsi, ji sulinks, bet kai nulipsi, ji atsities ir dar paaugs į viršų:  Гибкость,  О Гибкости

Pirma pamokėlė apie Lankstumą
Antra pamokėlė apie Lankstumą

Veržlumas yra sugebėjimas siekt tikslo – sukurt tokią “gyvenimo tėkmę”, kuri pergali bet kokius sunkumus. Kaip žolė – jei prireiks, ji prasiskverbs ir pro siauriausią plyšį, suskaldys ir kiečiausią akmenį:  Устремлённость,  Целеустремлённость

Pirma pamokėlė apie Veržlumą
Antra pamokėlė apie Veržlumą

Valdymas ir teisingumas yra sugebejimas apjungti visas priešybes taip, kad kiekviena padėtų kitoms atsiskleist gražiausiomis spalvomis. Tikras valdymas ne skaldo, o jungia. Tikras teisingumas ne teisia, o teisina: Управление и Справедливость

Pamokėlė apie Valdymą ir Teisingumą
Vyriškas ir Moteriškas Teisingumai

Šiandieninė valstybė turi mažai ką bendro su tikru Valdymu, o teismai – su tikru Teisingumu. Prisiminkim Orvelio romanus …

Kaip elgiatės, kai kažkas jums priešgyniauja, ginčijasi, stabdo, ar kitaip “kiša pagalius į ratus”?

Lankstumo ir Veržlumo Žaidimai
Papildomos pamokomos istorijos


Dorovę ugdančios pamokėlės