Pamokėlė apie Valdymą

Tikslas: Atskirt Valdymą nuo įsakinėjimo, grąsinimo ir skaldymo

Įvadas: Kaip manot, kas yra Valdymas ir su kuo jis susijęs? (šeimininkavimas, teisingumas, priešingų tikslų suvienijimas, didesnio tikslo siekimas)

Dažnai žmonės įsivaizduoja, kad valdyti – reiškia įsakinėti, bausti, būti griežtam, grėsmingam … bet sėkmingi valdovai ir valdininkai kitokie … pasakojimai apie karalių Solomoną, Haruną al Rašidą …

„Visas valdymo menas slypi mene būti sąžiningam” …  Visus valdo tas, kas sugeba nusileist žemiausiai” (Lao Czu)

Išminčiaus paklausė: „Kaip išmokti valdyti?” Tas atsakė: „Išmok nurodinėti taip, kad kiti nesijaustų pavaldiniais”

Paskojimas apie Idealų Valdovą. Senovės Kinijoj vienas išminčius paklausė kito: „Įsivaizduok, kad atsiras labai protingas ir galingas valdovas, kurį visi gerbs ir klausys – ar tai ir bus idealus valdovas? O kitas išminčius atsakė: „Tas, kuris visiems rodo savo protą ir galią, niekada nebus geras valdovas. Gero valdovo niekas nepastebi, bet jo įtaka jaučiasi visur. Jo energija persisunkia visa karalystė, bet jo paties nematyt. Jis leidžia visiems gyventi, kaip tinkami, bet visi žino, kad būtų kvaila elgtis nedorai” – Притча Просвещённый Царь

Tikras valdovas sukuria ne nurodymus, o sąlygas, … kaip grybiena žemėje – ji nematoma ir neapčiuopiama, bet maitina visų medžių šaknis, ir išugdo bet kokią naują sėklą

Ir šiandien geriausi tie verslininkai, kurių verslai puikiausiai apsieina be jų pačių 

Anūkų Valdymas. Pas senelį atbėgo trys anūkai ir ėmė viens kitą skųst. – Jie man trukdo piešt – skundėsi pirmas. – Man trukdo šokt – skundėsi sesė. Man trukdo grot – skundėsi vyriausias. Senelis nepasimetė ir liepė vyriausiam grot tai, kas tinka sesutei, sesutei šokt pagal tai, ką gros vyresnysis, o jaunėliui piešt šokančią sesę, lyg stebuklingą princesę. Trys peštukai akimirksniu susidraugavo ir kiekvienas užsiėmė jam mielu reikau. Tikras valdymas yra gebėjimas suderint visų gražiausiasias puses

Aptarimas. Kaip senelis suvaldė anūkus? Ką darė senelis – grieržtai įsakinėjo ar tik švelniai siūlė? Ar visad gyvenime taip galim apsieiti, kaip šiame pasakojime? Ko reikia, kad taip būtų? Kas atsitinka, kai taip nesugebam? Kodėl žmonės pradeda viens kitam įsakinėti?

Įsakinėjimas – tingumo ir stuobriškumo požymis. Galima žmones nukreipti asmeniniu pavyzdžiu ir ateities vaizdiniais, bet negalima šito padaryti per prievartą

Žaidimas. Mokytojas sugalvoja konfliktinę situaciją, o vaikai turi ją „suvaldyti”. Pvz., jūs esat prezidentas, o jūsų padėjėjai turi savo tikslų ir „žaidžia savo žaidimą”. Vienas moka gražiai pasakoti apie savo pasiekimus, bet nemoka dirbti. Kitas moka dirbti, bet nemoka gražiai papasakot. Trečias moka organizuot renginius, ir t.t.

Aptarimas. Ar lengva buvo suvaldyt situaciją? Ką jūs darėt – griežtai įsakinėjot ar tik švelniai patarinėjot?

Įsakinėja tie, kurie nejaučia aplinkos ir todėl tiki „teisimu” ir „lygiateisiškumu”.

Крупный фабрикант приходит к раввину: 

– Ребе, у меня проблемы. Фабрика приносит одни убытки, дисциплины никакой, производительность на нуле, долги растут, налоги заели. Что делать?
– Возьми Талмуд, положи его под мышку и обходи всю фабрику два раза в день.
Через месяц приходит к раввину радостный фабрикант и говорит:
– Замечательно, воровство на работе прекратилось, бездельники уволены, производительность выросла, с долгами покончено! В чем секрет?
– Руководитель должен постоянно находиться у себя на производстве и вникать во все, что происходит.
– Это я понял. А Талмуд зачем? 
– Для солидности.

Важно, чтобы руководитель постоянно находился в гуще событий. При этом подчиненные не просто должны его видеть «с талмудом под мышкой», а чувствовать с его стороны включенность в процесс. Глава компании обязан понимать происходящее на всех уровнях компании.

Suaugę mano, kad vienas kitą reikia valdyti – t.y., kurti įstatymus, kurie „įsakinėtų” ir valdytų žmogų. Šitą jie vadina „valstybingumu”. Mūsų protėviai kovėsi ne prieš kryžiuočius, o prieš „valstybingumą”, t.y. prieš įstatymus, kurie valdo žmones.

Valdžia gringžiama grąsinimais ir baime – pasakojimas apie Chuščiovą – kur jūs buvot, kai baudė nekaltuosius?

Suaugę nutarė, kad teisingiausia valstybė yra „demokratija” – kai daugumos nuomonė skaitoma teisinga. Bet ar tikrai dauguma „teisesnė” už mažumą? Vienas genijus teisesnis už milijardą kvailių, kaip ir vienas įsimylėjėlis teisesnis už milijardą paniurėlių …

Teisingumas apsprendžaimas galimybėmis. Demokratija yra dviejų vilkų ir avino balsavimas, ką suėsti vakarienei.

Teisingą valdovą protingi žmonės priima ramiai, o išgalvotą teisingumą (daugumos nuomonę) – liūdnai

Ką reiškia „Skaldyt ir Valdyt” ? Pvz …


Lankstumas + Veržlumas = Valdymas, Teisingumas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *