Pirma pamokėlė apie Veržlumą

Veržlumas – tikslo siekimas, kurio dėka paukštis sugeba pakilti, o žmogus – gyventi, kurti savo gyvenimo srovę

Įvadiniai klausimai. Kas yra veržlumas? (sugebėjimas pasiekt tikslą; jei Užtikrintumas yra tikslo žinojimas, tai Veržlumas – jo siekimas; gyvenimas – it upė, kurios srovė – mūsų veržlumas)

Pasakojimas. Vienas karalius turėjo labai gražią dukrą, kurios rankos siekė daug jaunikaičių. Karalius ilgai galvojo, kaip išrinkt geriausią jaunikaitį, ir sugalvojo. Jis uždarė dukrą į pilį, o vartus liepė užverst didžiausiu akmeniu. Kas sugebės atidaryt vartus, tas ir gaus jo dukrą.  Daug jaunikaičių bandė laimę, bet niekam akmuo nepakluso. Galiausiai atėjo vargšas kalvis. Jis ilgai apžiūrinėjo akmenį, vaikščiojo aplink ir glostė, kol galiausiai išsitraukė metaklinį kirstuką, pridėjo jį kažkokioj vietoj priuer akmens ir ėmė daušyt plaktuku. Visą dieną daužė, bet akmenyj nė žymės. Kitą dieną nuo pat ryto vėl daužė, ir vėl vakare neižymės. Ir taip kelias dienas iš eilės. Žmonės juokėsi, kaip tokiu mažu plaktuku ir kirstuku galima kažką padaryt. Bet vieną dieną, kai kalvis vėl ėmė daužyt, akmuo skilo į kelias dalis. Jaunikaitis atsivedė arklį, patraukė skilusio akmens dalis į šoną ir atvėrė duris.  Karalius negalėjo atsistebėt. Jis pasakė jaunikaičiui: „Aš savo pažadą tęsėsiu, princesė taps tavo žmona, bet paaiškink, iš kur tu žinojai, kad akmuo galiausiai suskils?” Jaunuolis atsakė: „Mano senelis visą gyvenimą dirbo akmens skaldykloj. Jis sakė, kad bet koks akmuo paklūsta žmogui, svarbiausia teisingai išsirinkti vietą, į kurią daužyti, ir nepasiduoti – mušti, kol suskils”. Patiko karaliui jaunuolio atsakymas, apsidžiaugė, kad surado princesės vertą vyrą, ir iškėlė dideles vestuves. – Притча о целеустремленном юноше

Pasakojimas apie Amerikos milijonierių, norėjusį atidaryt naujo tipo prekybos centrus. Jam ilgai nesisekė – bankrutavo dešimt ar dvidešimt kartų – bet kiekvieną kart vis pradėdavo iš naujo, kol pasiekė savo. Daugelis žmonių būtų atsisakę tikslo jau po pirmos nesėkmės, kai kurie būtų ištvėrę kelias nesėkmes, ir tik vienetai tesugeba nugalėt visus sunkumus.

Pasakojimas apie boksininką Rokį Bilboa, sūnui davusį tokią pamoką – „gyvenime, kaip bokse, svarbu ne tai, kaip stipriai moki smūgiuot, o tai, kaip moki atlaikyt svetimus (likimo) smūgius”

Один из лучших раундов в мире бокса!

Aptarimas. Kas padėjo milijonieriui ir boksininkui (Rokiui) pasiekt tikslo? (Atkaklumas, užtikrintumas savo teisimu)

Išvada. Veržlumo pirma savybė – begalinis atkaklumas ir užtikrintumas savo (tikslo) teisimu.  Gali šimtą kart nukrist, bet atsikelk, ir toliau siek savo (gi Lankstumas moko niekad neit prieš srovę)

Žaidimas: Galva gaudo Uodegą. Vaikai sustoja į eilę, viens į kitą pasisukę nugara, ir laikydami kits kitą abiem rankom už juosmens. Priekinis vaikas stengiasi pagaut užpakalinį. Kai pagauna (arba kai pavargsta), tada keičiasi.

Kita varijacija – Vilkas ir Žasys. Vaikai sustoja į tokią pat virtinę, priešais kurią (pasisukęs veidu) stovi dar vienas vaikas. Тai vilkas, norintis pačiupti vaikus iš virtinės (žąsiukus). Priekinis virtinės vaikas – tai žąsis, ginanti žąsiukus. Kai vilkas sugauna kokį nors žąsiuką (arba kai pavargsta), tada juo tampa kitas.

Aptarimas. Kaip jautėtės, kai reikėjo sugaut kitus? Kai jus gaudė? Kada stipriau bėgot – kai norėjot pagaut, ar kai bijojot, kad jus sugaus? Kodėl vilkas gaudo, о žąsiukai bėga?

Išvada. Kartais pasiekt tikslą padeda ir baimė …  Pasakojimas apie dvi peles, įkritusias į grietinės ąsotį. Viena pelė bandė išlipt, bet tik įklimpo dar giliau.  Kita pelė tai pamatė ir ėmė taip stipriai mušti kojomis, kad sumušė grietinė į sviestą, ir išlipo… Bet gyvenime vien baimės neužtenka – jei ji nepalaikoma siekiu tobulėti , tada tampi „drąsiu bailiu” – „nėr drąsesnio kario už išgąsdintą bevalį”…  kas daroma iš baimės, tas anksčiau ar vėliau žūva, o kas daroma iš siekio tobulėti – tas gyvena amžinai … Ne be reikalo sakoma – kad pažint savo tikslus, iš pradžių susipažink su savo baimėmis

Išvada. Veržlumo antra savybė – siekis tobulėti (nugalėti baimes)

Pasaka.  Kirmėlė paklausė Dievo – Kaip tapti drugeliu? Dievas atsakė – Tu turi taip stipriai užsinorėt skraidyti, kad sugebėtum atsisakyti būti kirmėle.

Aptarimas. Kodėl sunku atsisakyt kirmėlės gyvenimo? (Todėl, kad tai reiškia atsisakyt įpročių – nugalėt vieną stipriausių pasaulio jėgų ! Šitai įmanoma, tik pasitelkus dar stipresnę jėgą – Norą Tobulėti !)

Jei kažko neturi, reiškia, nepakankamai stipriai to nori.

Pasakojimas. Однажды к Учителю пришел человек и попросил научить его добиваться в жизни успеха. Мудрец заставил его залезть в бочку с водой и окунуться с головой. Затем он изо всех сил удерживал его голову так, что тот не мог подняться. Наконец с огромным усилием он встал, преодолев сопротивление, и вздохнул. – Что ты хотел, когда преодолевал моё сопротивление? – спросил мудрец. – Дышать – ответил ученик. – А что еще? – Больше ничего. – Вот это и есть сила единого желания. Сможешь так хотеть успеха, сможешь его достичь.
Источник: https://millionstatusov.ru/pritchi/korotkie.html

Tikras noras stipresnis už norą kvėpuoti! Kad to pasiekti, reikia grūdintis…

Sunkumų nugalėjimas užgrūdina charakterį: mes tobulėjame, tik nugalėdami sunkumus ! Kastaneda rašė: vienintelis gyvenimo tikslas – užgrūdint valią (nes tik valingi tampa laimingais)

Pasakojimas apie drugelio kokoną, kurį prapjovus, drugelis lengvai išsirita, bet nemoka skraidyt. Panašiai ir žmonių kūdikiai, kuriems gimt padėjo Cezario pjūvis, nebesugeba laimingai gyvent (siekt tikslo)

Jei noras ne pakankamai stiprus, tai net ir turėdamas pranašumą prieš kitus, vistiek gali pralaimėti …

Pasakojimas apie zuikio ir ežio lenktynes: kas greičiau nubėgs iki tolimo kalno? Zuikis, žinodamas savo begalinį pranašumą, nuėjo pamiegoti. O ežys, žinodamas savo lėtapėdiškumą, atkakliai  „yrėsi” pirmyn, ir laimėjo.

Aptarimas. Kodėl ežys nugalėjo? (nes koncentravosi į tikslą)

Išvada. Veržlumo trečia savybė – koncentracija į tikslą.

Pasakojimas. Du draugai lipo į labai statų ir aukštą kalną. Vienas pastoviai atsigrįžinėjo atgal, kartodamas – oho, kaip aukšati užlipom! O antras vis kartojo – Ne tas kelias, kuris nueitas, o tas, kurį dar reikia nueit! Ir tik kai užlipo į viršūnę, pažvelgė žemyn.

Aptarimas. Kodėl antras draugas nenorėjo pažvelgt atgal? (nes tikslą pasiekt lengviau, kai galvoji vien tik apie jį)

Kitas Pasakojimas.  Kartą varlės nutarė užlipt į didelį kalną, ant kurio viršaus buvo išsvajota pelkė. Iš pradžių lipo džiugiai, bet neužilgo kai kurios ėmė verkšlenti, kad kalnas per didelis, o varlės neskirtos laipioti taip aukštai. Po kiek laiko daugumas varlių sutiko ir pasuko atgal. Tik viena lipo toliau ir galiausiai pasiekė viršūnę. Kai jos paklausė, kur rado jėgų, ta atsakė – Ką sakot? Aš nieko negirdžiu … pasirodė, kad ta varlė kurčia – ji negirdėjo aimanų, todėl tiesiog lipo ir užlpo…

Aptarimas. Kodėl varlės pasuko atgal ir nepasiekė  viršūnės? Ar galit prisimint, kai jus kažkas perkalbėjo nesiekt užsibrėžto tikslo? Kaip atskirt, kada klausyt atkalbinėjimų, o kada ne?

Žaidimas. Kažką daryti (eiti, lipti), nešnekant tylomis), nesižvalgant, ir nekvailiojant – koncentruojantis vien į rezultatą. Ypač efektyvu kopt į statų kalną, kur reikia laikytis visom keturiom …

Aptarimas. Ar lengva buvo galvoti tik apie rezultatą? Nešnekėti, nesižvalgyti, nesijuokti, susivaldyti? Kaip ilgai sugebat galvoti vien apie tikslą?

Pamokos Apibendrinimas. Su kokiom savybėm susijęs veržlumas? (atkaklumas, tikslo žinojimas, susikaupimas, minčių kontrolė, užtikrintumas, noras tobulėti) Sekančią pamoką aptarsim veržlumo sąryšį su Lankstumu

Antra pamokėlė apie Veržlumą

Lankstumas + Veržlumas = Valdymas, Teisingumas


Dorovę ugdančios pamokėlės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *