Pamokėlė apie Teisingumą

Tikslas: atskirt Teisingumą nuo „lygiateisiškumo” ir teisimo

Klausimai: Kas yra Teisingumas? Su kuo jis surištas? (teisybė ir neteisybė, tiesa ir melas,  gėris ir blogis, teisinimas ir teisimas, absoliutumas ir santykinumas, valdymas ir įsakinėjimas, vienijimas ir skaidymas)

Daugelis žmonių sieja teisingumą su „lygiateisiškumu” – lygiomis teisėmis ir „teisimu” – bet ar tai teisinga?

Pasakojimas apie teisingumą ir lygiateisiškumą. Viename Rusijos vienuolyne ne taip senai gyveno išminčius Paisijus Šventas Kalnietis (Паисий Святогорец). Jis garsėjo didžia išmintim, todėl žmonės jo dažnai klausdavo, kas yra teisingumas, kaip įvairiose situacijose pasielgt teisingai. Paisijus atsakydavo: „Yra teisingumas žmogiškas, o yra ir teisingumas dieviškas”.  Tada klausdavo: „O kas yra dieviškas teisingumas?” Paisijus aiškindavo: „Įsivaizduokit, kad žmogus atėjo į svečius pas draugą, ir ant stalo buvo dešimt slyvų. Vienas suvalgė aštuonias, o kitas dvi. Ar tai teisinga?” Visi draugiškai atsakydao: „Ne, neteisinga”. Tėvas Paisijus tęsė: „O tada taip. Du draugai turėjo dešimt slyvų. Jie pasidalino tas slyvas po lygiai ir suvalgė. Ar tai teisinga?” Visa atsakydavo: „Taip, tai teisinga!” Paisijus paaiškino: „Bet tokia teisybė – žmogiška. O dieviška štai kokia. Įsivaizduokit, kad vienas draugas suprato, kad kitas labai nori tų slyvų, todėl pasakė: būk geras, suvalgyk tas slyvas, aš jų ne labai mėgstu, ir be to nuo jų man pilvą pučia. Aš tik vieną paragausiu, o likusias suvalgyk tu… Atiduok kitam ko jis nori – ne pusę, o viską, kad tik jam būtų gerai; tada kitą kartą, kai tu kažko labai norėsi, kiti tau lygiai taip pat atiduos, tame ir glūdi Dieviškas teisingumas” – Притчи старца Паисия – Как поделить сливы?

Krokodilas Gena su Čeburaška gavo keturis apelsinus. Gena sako: “Pasidalinkim po tris”. Čeburaška:”Taip nesigauna, išviso tik keturi”. Gena: “Na, tu kaip nori, o aš savo tris tai iškart suvalgysiu”.

Aptarimas. Kuo skiriasi „Žmogiškas” ir „Dieviškas” teisingumai – arba lygiateisiškumas ir tikras teisingumas? Kuris iš jų gyvybingesnis?

Ar galit prisimint, kada lygiateisiškumas prieštarauja teisingumui?

(lygios vaikų ir tėvų teisės, vyrų ir moterų teisės, demoktratinio balsavimo ir valdžios rinkimų teisės, …)

Why the majority is always wrong | Paul Rulkens

Kaip visose tose situacijose pasiekt tikro teisingumo?

(Teisinga tai, kas gyvybinga! Realiame gyvenime įstatymas ne visad teisingas, o teisingumas ne visad paklūsta įstatymui – todėl įstatymus reikia mokėti apeit – t.y. būt veržliam, lanksčiam ir gyvybingam!)

Žaidimas. Mokytojas Nupasakoja konfliktinę situaciją, o vaikai pasako, kaip ją teisingai išspręst.

Pirma situacija. Kartą draugų būrs turėjo pereiti per didelius kalnus. Kalnuose juos užgriuvo audra, jie ilgai slėpėsi nuo vėtros ir sniego olose, ir per tą laiką suvalgė beveik visas maisto atsargas. Draugų buvo daug, jie buvo labai alkani, o masito liko mažai. Kaip teisingai pasidalint likusį maistą?

(Jei visiems po lygiai, tai silpniausiams neužtektų jėgų toliau judėti, ir dėl jų visas būrys galėjo žūti. O jei stipriausieji atiduotų savo dalį silpniausiems, visi galėtų judėt toliau…)

Antra situacija. Liūtas, vilkas ir lapė nutarė medžioti kartu. Sugavo jie ožką, elnią ir zuikį, ir ėmė dalintis. Liūtas sako vilkui: „Padalink grobį teisingai”. Vilkas sako: „Gerai. Ožką atiduokim tau, zuikį – lapei, o elnią – man”. Liūtas įširdo ir sudraskė vilką. Paskui sako lapei: „Dabar padalink tu, tik teisingai.” Klausimas – kaip teisingai turėjo pasielgti lapė?

(Lapė sako: „Tegu ožka atitenka tau pusryčiams, zuikis pietums, o elnias vakarienei”. Liūtas apsidžiaugė: „Oho, kaip teisingai padalinai – kas tave taip išmokė?” Lapė atsakė: „Sudraskytas vilkas”)

Kaip tokių situacijų išvengti gyvenime? (Teisingumas turi būt stiprus, o stiprybė teisinga- antraip gausim Liūto fašizmą)

Trečia situacija. Kartą mama pasakė vaikui – jei nori eit į lauką, šiltai apsirenk, kad neperšaltum! O kitą kartą pasakė taip – jei nori eit į lauką, nusirenk drabužius,  kad neperkaistum! Kodėl? (Kas buvo teisinga vakar, gali būt neteisinga rytoj; kas teisinga vienam, gali būt neteisinga kitam)

Ar yra kas nors amžinai ir viesiems teisinga? (Meilė, Laimė, Kūryba, Grožis)

Ketvirta situacija. Du broliai ėjo per pasaulį laimės ieškot ir netyčia rado du didelius deimantus. Vyresnysis ir sako jaunėliui – nešk deimantus namo, vieną passimk sau, o kitą atiduok mano žmonai, o aš eisiu toliau laimės ieškot. Taip ir padarė. Tačiau jaunėlis, grįžęs namo, antro deimanto neatidavė brolio žmonai. Po kiek laiko vyresnysis grįžta ir klausia žmonos, kur deimantas. Ta sako, kad jo nemačius. Gi jaunėlis tvirtina, kad atidavė žmonai. Apkaltinta žmona kreipėsi į teisėją. Teisėjas pasikvietė abu brolius, bet jaunėlis papirko du liudytojus ir teisėjas išsprendė ginčą jo naudai. Tada apkaltinta žmona pasiskundė karaliui. Karalius ilgai galvojo, ką daryt…. Kaip manot, kaip pasielgti galiausiai nutarė karalius?

(Karalius pakvietė abu brolius ir anuodu liudytojus, ir liepė iškirstyt juos po atskirus kambarius. Kiekvienam davė po gabalą vaško ir liepė nulipdyt deimantą, dėl kurio kilo ginčas. Abu broliai nulipdė vienodus deimantus (nes abu jį matė), o liudytojai nulipdė skirtingus (nes nei vienas jo nematė). Taip karalius išsiaiškino, kad liudytojai ir jaunesnis brolis meluoja. )

Aptarimas. Kokių savybių reikalauja tikras Teisingumas? (Lankstumo, Veržlumo, Atjautos, Kantrybės, Išradingumo)

Ar tas savybes turi daugelis suaugusių?

Ar galit prisimint, kai suaugę (mokslininkai) tvirtino vienaip, o pasirodė visiškai kitaip?

(Pvz., mokslininkai manė, kad skiepai apsaugo nuo ligų, o išaiškėjo, kad skiepai silpnina imuninę sistemą ir kaip tik skatina ligų plitimą. … Mokslininkai manė, kad . GMO produktrai padės išvengti bado, o pasirodė, kad jie sėja išsigimumus ir mirtį … mokslininkai manė, kad medžiai ardo Gedimino kalną, o kai juos iškirto, pasirodė, kad jie kaip tik saugojo kalną nuo irimo …)

Kadangi mokslininkai dažnai klysta, tai ir jų teisingumo supratimas dažnai keičiasi … Dėl to Teisingumas dažnai siejamas su Stiprumu – Teisus tas, kas Stiprus … Bet šitoks „teisingumas” irgi trumpalaikis …

Pamokėlė apie Valdymą


Lankstumas + Veržlumas = Valdymas, Teisingumas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *