Lankstumo ir Veržlumo Žaidimai

Lankstumo žaidimai

Visais atvejais galima uždrausti šnekėtis, kad veiksmas vyktų tyloje (nes lankstumas atsiranda, tik nustojus ginčytis ir priešgyniauti)!

Be žodžių pavaizduot kažkokį daiktą arba reiškinį (pantomima).

Išpainiot rankų raizgynę. Vaikai sustoja ratu ir susikabina rankomis, kaip papuola (tik ne su kaimynais). Nepaleidžiant rankų, išpainioti rankų raizgynę.

Vaikai sustoja ratu ir kaimynai paima viens kitą už nakų. Vienas išeina į kitą patalpą (nežiūri), o likę susiraizgo kuo painiau, nepaleisdami sukabintų rankų. Tas, kuris nežiūrėjo, turi atpainiot visus taip, kad vėl būtų gražus vaikų ratas.

„Gyvenimo Chorovodai”. Vaikai susikabina į virtinę, pirmas veda, kiti seka paskui. Vedantysis gali daryt kilpas, pralįsdamas tarp kitų vaikų virtinėje, o tie turi iškart „atsinarpliot”, nepaleisdami rankų, ir nekliudydami visos virtinės judėjimo. Vedantysis niekad nesustoja, ir visi „atsinarplioja” bendro judėjimo tėkmėje

Vaikai pasiskirsto į dvi komandas. Kiekvienoj komandoj vaikai sustoja kolona, viens kitam už nugaros, atstumas tarp vaikų – žingsnis. Kolonoj pirmas paima kamuolį ir perduoda atdal pakeltomis rankimis virš savo galvos. Antras paima kamuolį virš pirmo galvos ir perduoda atgal pro savo kojas. Trečias paima pro antro kojas ir perduoda atgal virš savo galvos. Ir t.t. Paskutinis, gavęs kamuolį, bėga į priekį ir vėl perduoda kamuolį atgal virš galvos. Laimi komanda, kurios pirmasis žaidėjas greičiau pasieks galą ir atbėgs į savo vietą kolonos priekyje

Vaikai įsikabina į ilgą virvę (tolygiai pasiskirstę po visą jos ilgį). Užduotis – surišt virvę į mazgą, nepaleidžiant jos iš rankų. Galima paskirstyt į dvi komandas – kuri komanda suriš mazgą greičiau

Nuodingas voratinklis. Tarp medžių pririšamos virvės („voratinklis”), tarp kurių turi pralįsti visi vaikai, neliesdami nei vieno medžio anei virvės. Pro apatines virves gali pralįst tik vienas arba du žmonės (pirmas ir paskutinis). Jei bent vienas paličia virvę – visi grįžta atgal.

Vaikai sulipa ant ilgo rąsto. Užduotis – stovint visiems ant rąsto, po vieną pereit iš vieno rąsto galo į kitą

Игры для развития умения решать проблемы


Veržlumo (Tikslo siekimo) žaidimai

Galva gaudo uodegą – vaikai susikabina rankomis į virtinę, ir pirmas bando sugaut paskutinį.

Vilkas ir žąsys – vienas vaikas (vilkas) atsistoja veidu į kitus, susikabinusius į virtinę (žąsis), ir bando sugaut virtinės uodegą.

Brautis per kliūčių ruožą – vaikai padaro „kliūčių koridorių” (sustoja į dvi eiles, kurio tarpe rankomis trukdo praeiti), o reikia pro tas kliūtis (rankas) prasibrauti

Išsilaisvint iš krūvos – ant pačio neramiausio vaiko sukrenta kiti, o jam reikia išsilaisvint

Vaikai sustoja glaudžiu ratu (kad liestųsi pečiais), centre neramiausi vaikai, visi juos maigo kumščiais („minko teršlą”) ir/ar kutena, o tie turi išsisukti, lkdami rato centre

игры на целеустремленность


Valdymo žaidimai

Geny, geny, bėk – kiekvienas rankose laiko ilgą lazdą (virš metro ilgio), pagal komandą („geny, geny, bėk!”), savo lazdą paleidi ir griebi šalia esančio žmogaus lazdą taip, kad nei tavo, nei jo lazdos nenukristų ant žemės. Jei bent viena  nukrenta, išeini iš žaidimo. Vietoj lazdų galima naudot kėdes, pastatant jas ant dviejų kojų


Praktikos Suaugusiems

How to exercise when it’s the last thing you want to do

УПРАЖНЕНИЯ ПРО ЦЕЛИ

10 Best Management Simulation Games Where You’re The Boss

Negotiation game

The 10 Most Important Mobility & Flexibility Exercise

Упражнения на растяжку и повышение гибкости тела

PraVilo – prietaisas, kuriame žmogų pririša už rankų ir kojų, ir ištempia, itin populiarus Rusijoje – тренажёр правило

Fizinis lankstumas – lanksčiausias pasaulio žmogus: Самый гибкий человек Планеты. Мухтар Гусенгаджиев


Lankstumas + Veržlumas = Valdymas, Teisingumas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *