Antra pamokėlė: Užsispyrimas

Įvadas: Kaip atskirt Veržlumą nuo Užsispyrimo? (vienas veržiasi pirmyn, kitas spiriasi atgal)

Veržlumas surištas su lankstumu, nepriešgyniavimu, bet kokioj situacijoj sugebėjimu būt laimingu; gi Užsispyrėlis nelankstus, amžinai ginčyjasi, kovoja, sunkiai dirba, ir visad nelaimingas

Paskojimas apie begalinį užsispyrimą.  Nasreddinas norėjo tapt akotrium, bet neturėjo tam sugebėjimų. Daugel metų jis kasdien užeidavo pas agentą ir klausdavo, ar neradęs jam aktoriaus darbo, o tas vis atsakydavo. Vieną dieną Nasreddinas užėjo nuliūdęs ir pasaakė: „artimiausiom dviem savaitėm neieškok man darbo, nes išvažiuoju pas giminaitį”- Бесконечная надежда

Aptarimas. Kodėl Nasreddinas taip pasakė? Ką jūs būtumėt darę jo vietoj?

Pasakojimas. Vienas žmogus visą gyvenimą sunkiai dirbo, darbe griežtai žiūrėjo į bendradarbius, o namuose niurnėjo, kad žmona jo nesupranta, o vaikai tinginiauja … Kartą vyresnysis sūnus neiškentė ir pasakė: „tėti, tu vis verti mane mokintis, bet pats juk baigei universitetą, o vistiek esi nelaimingas …”

Aptarimas. Kaip manot, ką tėtis atsakė sūnui? Kodėl vieni žmonės sunkiai dirba ir jaučiasi nelaimingais, o kiti mažai dirba, o jaučiasi laimingais? (pirmi daro tai, ką įprato, o antri – ką iš tikro reikia)

Žmonės laimingi ne todėl, kad daug dirba, o todėl, kad daro teisingus žingsnius

Pasakojimas. Mokinys su mokytoju ėjo per kalnus. Mokinys pastoviai klupinėjo ir kiekveinąkart nusikeikdavo. Vakare jis pasiskundė mokytojui, kad per visą dieną tas jo nieko naujo neišmokino. Mokytojas atsakė: „Šiandien tave mokinau, kaip apsieiti su gyvenimo klaidomis”. Mokinys nustebo: „Ir kaipgi?” Mokytojas atsakė: „Taip, kaip ir su tavo kritinėjimas. Vietoj to, kad kaskart keiktumeis, geriau pagalvot, KODĖL vis kliuvinėji ir kritinėji” – Притча Причины падений

Aptarimas: Kodėl mokinys kliuvinėjo? Kaip apsieit su gyvenimo klaidom?

Žaidimas. Ar gali sekantys žmonės būt laimingi ir kodėl:

Naktį žmogus pametė raktus ir niekaip neranda – nes ieško, kur lengviau ieškot (apšviesta gatvės žibinto), o pametė, kur sunku ieškot (kur neapšviesta) …

Kitam žmogui neužsiveda mašina – nes bando ją užvesti ne su uždegimo rakteliu, o stumdamas į kalną …

Trečias įkrito š išmatų duobę ir ėmė šaukti – „gaisras, gaisras”. Subėgo žmobės ir klausia – „kodėl šauki, juk nėra jokio gaisro?” O tas sako – „jei šauksiu apie išmatas, tada juk niekas neatbėgs!”

Ką daryt, jei daug dirbi, o vistiek nesi laimingas? (sustot, pakeist aplinką, pagalvot, ką ne taip darai)

Kilnu numirti už idėją, bet dar kilniau pagalvoti, ar ta idėja teisinga

Kaip sužinoti, kas teisinga daryti, o kas veda į naujus sunkumus?

Pasakojimas. Kartą jaunuolis paklausė išminčiaus: „kodėl gyvenime yra sunkumai, trukdantys mums būt laimingais?” Išminčius atsakė: „Tai, ką vadini sunkumais,  yra mūsų mokytojai – jie netrukdo, jei su jais nekovoji, o tik galvoji, ko jie nori mus išmokimnti.  Įsivaizduok, kad šauni iš lanko į taiknį, bet nusileidžia rūkas, ir taikinio nebematai. Tu juk nekovoji su rūku, o tik lauki, kol jis išsisklaidys. Vėjas išsklaido rūką, bet gali nunešti strėlę į šoną. Tu juk nekovoji su vėju, o tik įvertini, kaip pakeisti šovimo kampą, kad strėlėl lėktų į taikinį. Kad strėlė lėktų tiesiai, reikia stipriai įtempti lanką. Bet tu nekovoji su lanku, o tik trenioruojiesi, kad su laiku jį įtempti pakankamai stipriai”. Mokinys pamąstė ir pasakė: „Bet kitiems žmonėms netrukdo nei rūkas, nei vėjas, ir jų lankas šauna lengvai.” Išminčius atsakė: „Niekad nežiūrėk į kitus. Kiekvienas pats pasirenka savo tikslą ir išbandymus. Kuo lengvesnis tikslas, tuo mažiau išmoksti, ir tuo greičiau reikia rinktis naują tikslą”.

Aptarimas. Ko moko mus sunkumai? Kokį tikslą geriau pasirinkti – kurį lengviau pasiekti, ar kurį sunkiau pasiekti?

Pasakojimas. Senovės išminčius lao Czu sakė – gležna žolė sutrupina kiečiausią akmenį … Visi matėm, kaip žolė sutrupina seną asfaltą …

Klausimai. Kodėl gležna žolė trupina kietą akmenį ir asfaltą ? Kaip žmogui pasiekti tokio pat veržlumo, kad galėtų įveikt didžiausias kliūtis?

Meditacija į Veržlumą ir Lankstumą. Įsivaizduokim, kad mūsų veržlumas – tai šviesus kamuoliukas krūtinėj, kuris pamažu užpildo mus taip, kad tampam lankstūs, išradingi, su niekuo nekovojam ir nesiginčyjam, visad jaučiam, kada būt užsispyrusiam, o kada nuolankiam

Akmenukas. Kiekvienas vaikas paima mažą akmenuką, ant kurio akriliniais dažais nupiešia strėliukę, simbolizuojančią veržlumą, kaip judesio vektorių. Tas akmenukas sunkiomis akimirkomis padės siekt tikslo.

Afirmacija. Aš esu veržlus, kaip vėjas, ir lankstus, kaip vanduo.  Aš esu veržlus, kaip vėjas, ir lankstus, kaip vanduo. ..

Daina apie veržlumą, tikslo siekimą, atkaklumą, sugebėjimą nugalėti, o kur reikia – nusileisti

Pirma pamokėlė apie Veržlumą

Lankstumas + Veržlumas = Valdymas, Teisingumas


Dorovę ugdančios pamokėlės

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *