Trigonometrija – Mokslas apie Žmonių Santykius

Kaip „atgaivinti” trigonometriją, kad ji taptų visiems įdomi ir naudinga? Parodyt, kad ji atspindi mūsų vidinio pasaulio dėsningumus ir apsprendžia tarpusavio santykius! Kiekvienas daugiakampis – tai mūsų jausmų ir minčių rezginys, atspindintis mūsų savijautą ir ateities įvykius. 

Bet kokio daugiakampio kampus galima sutapatint su mintimis, o jo briaunas – su jausmais. Kuo aštresnis kampas, tuo „aštresnė” mintis, o kuo ilgesnė briauna, tuo didesnis skirtumas tarp duotų minčių, ir tuo sunkiau jas išlaikyt vienoje struktūroje.

Optimaliausias „minties aštrumas” – 60 laipsnių, kad susidaro lygiakraštis trikampis, ir kiekviena nauja mintis atveria naują dimensiją. Taipogi labai svarbus status kampas (90 laipsnių), kada mintis projektuojama tiesiogiai į „nematomą” (dvasinę) ašį, padedančią „užpildyt materialios kūrybos tarpus” ir atstojančią „bendravimą su Dievu”.

Tai seka iš to fakto, kad kiekvienas trikampis taipogi gali reikšt trijų asmenybių (ar reiškinių) junginį, kuriame kraštinių ilgiai atspindi tarpusavio panašumus, o kampai – dvasinių ir materialių vertybių balansus:

Mokslas apie Priešybių Santykius

Čia pirmas kampas sutapatinamas su savimi, antras – su kažkuo kitu, trečias – su pirmų priešybių apjungimo rezultatu. Nulinis kampas lygus absoliučiam materijos sureikšminimui (egoizmui), 180 laipsnių – absoliučiam materijos suniekinimui (savižudybei). Status kampas – absoliučiam dvasingumo sureikšminimui (šventumui), atvrirkščiai status (270 laipsnių) – absoliučiam dvasingumo suniekinimui (melavimui ir manipuliavimui). Tokios kampų interpretacijos tinka tik trikampiams (daugiakampiams žr. žemiau).

Taippat čia parodoma, kad visos bazinės trigonometrijos formulės yra „dvasiškai prasmingos”, todėl jas lengva (ir įdomu) įsimint. Pvz. Pitagoro teorema reiškia, kad kiekviename (dvasiniame) reiškinyje silpniausia grandis (diagonalė briauna) tiek pat svarbi, kiek visos kitos kartu sidėjus. Sinusų teorema – kuo didesnis tavo dvasinis stiprumas (kampo sinusas), tuo didesnes priešybes gali apjungti (t.y., tuo ilgesnė briauna tarp likusių kampų). Kosinusų teorema – materialūs santykiai tiek pat svarbūs, kiek ir dvasiniai…  Panašiai galima „atgaivint” ir sudėtingesnes formules – net jei nesurasim pačių taikliausių dvasinių paaiškinimų, vistiek jos taps mums žymiai „artimesnės” …

Pereinant nuo trikampių į daugiakampius, atsiranda tam tikrų „niuansų”:

Papildymas 

Čia parodoma, kad kampų „dvasinė prasmė” priklauso nuo „ribinių” sąlygų. Trikampiuose neigiamas kosinusas reiškia griovimą, nes buko trikampio plotas artėja link nulio. O daugiakampiuose  bukas kampas reiškia artėjimą link apskritimo, todėl čia neigiamas kosinusas reiškia „materijos kūrimą”. Bet prisiminkime, kad bukas kampas reiškia „buką mintį”, ir apskritimas nebeturi jokių kampų ir briaunų, todėl čia mintys nebeatskiriamos nuo jausmų. Toks „ekstensyvus”  dimensijos plėtimas mažina naujos dimensijos atidarymo tikymybę (nes nauja dimensija atodaroma prie kampo lygaus 60 laipsnių). Todėl tokia „kūryba” gali būt pražūtinga – žr.  Mąstymo Vizualizavimas

Daugiau apie daugiakampių „dvasinę” reikšmę:

„Gyvoji” Aritmetika
Mąstymo Dinamikos Analizė


Trigonometrijos formulės mokyklai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *