Gyvoji Aritmetika: 1 + 1 = ?

Pasąmonės matematika skiriasi nuo “mokyklinės”, nes mūsų jausmai ir mintys sąveikauja tarpusavyje, gimdydami skirtingas aritmetinių operacijų išeigas. Kitaip tariant, priklausomai nuo nuotaikos ir charakterio savybių, mes naudojame skirtingas matematikas

Destrukcinis mąstymas veda prie 1 + 1 < 2 (sudedamosios viena kitą “engia”), o kūrybinis duoda 1 + 1 > 2 (sudedamosios viena kitą “skatina”)

Realias išeigas galima modeliuoti lygiakraščiais daugiakampiais (politopais), kurių kraštinės ilgis atspindi  bendrą “jungimosi lengvumą”, kampų skaičius – išeigų (vaikų) skaičių, o dimensijų skaičius – išeigų tipų (“vaikų charakterių”) skaičių:

Daugialypė Aritmetika

Čia parodoma, kad  (1) egzistuoja daug skirtingų sumavimo būdų, (2) gamtoje dominuoja trikampinis mąstymas (kur kiekvienas naujas kampas “atveria” naują dimensiją, todėl visi vaikai turi unikalius charakterius),  (3) bendru atveju, daugybos operacija priklauso nuo dauginamųjų eilės tvarkos (t.y. a x b nelygu b x a).

Aišku, kad “vadovėlinė” aritmetika  perša mums iškreiptą (“negyvą”) mąstymą, nes  iš vienos pusės be galo susiaurina aritmetinių išeigų įvairovę, o iš kitos kelia užduotis, tinkančias tik technokratinio pasaulio funkcionavimui (pvz., skaičiuot pinigus).

Dieviškąjame pasaulyje tinkamiausia “daugybos lentelė” yra Paskalio Trikampis, nes tikra daugyba susijus su naujų dimensijų formavimu “trikampinėje erdvėje”:

Apie Mąstymo Prigimtį
Mąstymo Vizualizavimas
Mąstymo Dinamika

Многомерная Арифметика часть 1
Многомерная Арифметика часть 2

Taippat susiję:

Kuriam Matematikos Pamokėles
“Gyvoji” Trigonometrija
Jausmų Atlasas


Visa tai paaiškina, kodėl žmonės dažnai “nesusikalba”:

Įžūlus melas ir statistika
Lietuvos Charakteris
Vilkanastrų liepa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *