„Šventoji Kombinatorika”: Skaičiavimai, Stiprinantys Tikėjimą

Daugelis žino, kad „mintis pirminė prieš materiją“ ir „ko ieškai, tą randi” – bet sunkiomis akimirkomis kartais šitai užsimiršta… Tada prisimenu „trivialius skaičiavimus”, suteikiančius tiek jėgų, kad gali grąžint tikėjimą net ir niekuo nebetikintiems

Suskaičiuokim varijantus, kaip du vienodus rutuliukus galima išdėlioti po dvi skirtingas dėžutes: (1) abu rutuliukai vienoj dėžutėj, (2) abu kitoj dėžutėj, (3) abu skirtingose dėžutėse.

Paprasta? Tada keliais varijantais galim išdėliot tris rutuliukus po tris dėžutes? (3 varijantai, kai visi vienoj dėžutėj + 6 varijantai, kai du vienoj dėžutėj, o vienas kitoj + 1 varijantas, kai visi skirtingose = 10)

O jei toliau didinti rutuliukų ir dėžučių skaičių (N)? Sąžiningas tikrintojas pastebės, kad kiekvienam naujam skaičiui varijantų skaičius padidėja nuo 3 iki  4 kartų: prie N = 4 turim 35 varijantus, prie N = 5 – jau 126, ir t.t. Tai labai spartus didėjimas! (Tiksli formulė (2N)!/(2(N!)2), o apytikslė 4N–1/N1/2)

Prie N = 240 gaunam net ~10143 varinatų – maždaug tiek elementarių dalelių galėtų tilpti Visatoj, jei jas „sugrūst be tarpų“. Mat, Visatos ir elementarios dalelės diametrų santykio kubas ((1027 m)/ (10–21 m))3 ~ 10144 labai artimas aukščiau minėtam 10143

Kodėl būtent prie N = 240 ? Nes tiek yra „tretinių jausminių energijų”, sudarančių Žmogaus ir Visatos Sielas:

Tretinių energijų susidarymas
Jausmų ir Savybių Atlasas
Dvasinio Pasaulio Prigimtis
Pilnaverčiai ir Nepilnaverčiai Jausmai

Ką šis atitikimas reiškia? Kad kiekvienas erdvės taškas (sulig elementaria dalele) atitinka atskirą Visatos Sielos būseną. Kitaip tariant, egzistuoja tik viena – Visos Visatos – Siela, savo skirtingomis būsenomis formuojanti „fizinę erdvę”. Tai, ką vadinam „tuštuma” yra Visatos Sielos „eterinės būsenos” (arba „dvasios”), sąlygojančios mūsų atskirtumą ir skirtingumą.  Mes patys esam Visatos Sielos aukštesnieji jausmai, arba „Visatos Proto” mintys:

Mąstymo Prigimtis
Jausmai – Mintys – Erdvė
Pagrindinės Sielos Būsenos
Morfogenezė – Mokslas apie Gyvą Pasaulį

Kas yra „Visatos Sielos Būsena”? Tai tam tikras 240-ties „jėgos vienetų” išdėliojimas po 240 „jausminių energijų dėžučių” (išvardintų Jausmų ir Savybių Atlase). Kiekviena energija – it unikali dėžutė, galinti talpint nuo 0 iki 240 „jėgos vienetų”. Jei dėžutė tuščia, reiškia atitinkama energija nepasireiškia, pvz., tokia „eterinė dvasia” gali nemokėti džiaugtis, o „materiali dvasia” – nemokėti pykti. O jei dėžutė pilna, reiškia atitinkama energija pasireiškia ypač stipriai.

Koks skirtumas tarp materialių ir eterinių būsenų? Eterinėse būsenose „jėgos vienetai” paskirstyti po visas energijų „dėžutes”, o materialiose – tik po „pilnaverčių” (kuriančiųjų) energijų „dėžutes”.  Viso pilnaverčių-kuriančiųjų energijų yra 96 (24 x 4). Jei paskaičiuot varijantus, kaip galima išdėliot 240 rutuliukų po 96 dėžutes, gausim 3 x 1085, kas labai artima Visatoj esančių materialių dalelių (fermijonų) skaičiui (~1086).

(Žr. Counting objects in boxes ir Visata iš Jausmų)

Reiškia, materializuojasi tik tos būsenos, kurios turi „pilnavertę širdį”, sudarytą vien iš „kuriančiųjų” energijų. Gi nepilnavertės („pilkosios” ir „griaunančios”) energijos sudaro „periferinį skiriamąjį sluoksnį”, veikiantį, kaip „eterinis lukštas” arba „erdvinė apsauga”. Kitaip tariant, „pilkosios ir griaunančios” energijos reikalingos, kad apgint „kuriančiąją širdį” – antraip žmogus pavirsta į „tuščią kevalą”


Filmuke Proto Prigimtis parodoma, jog visų įmanomų Sielos būsenų skaičius labai artimas dalelių skaičiui, formuojančiam 6 proto ir 72 moralinių savybių lygmenis: (24!)6 ~1272 ~(480!)/(2(240!)2) ~ 6 x 10142, o filmuke Proto Gardelės – jog tas pats skaičius labai artimas K2403 – dalelių skaičiui, valdomam Dieviško Intelekto „trijuose hierarchijos lygmenyse” (kur  K240 – „240-D Kissing Number”- maksimalus veinodų rutuliukų skaičius, kurį vienu metu gali liesti toks pats rutuliukas 240-matėje erdvėje)… Visi šie „sutapimai” apibendrinti plakate Visata iš Jausmų

Stiprus temos pratęsimas: Apie Mąstymo Prigimtį

Kas mėgsta kombinatoriką, siūlau pažiūrėt sekančius filmukus, atksleidžiančius „gilesnius stebuklų klodus”:

Многомерная Арифметика, часть Первая
Многомерная Арифметика, часть Вторая

Tai, kas atrodo, kaip „nesurišti atsitiktinumai”, yra „daugiamačio priežastingumo” išdava. Kitaip tariant – tikėkime Stebuklais, nes Pasaulis daug gražesnis, nei atrodo – Gyvenimas Nuostabus ! 🙂

Значение числа 240

Ar Materija Gyva?

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *