Trigonometrijos formulės mokyklai

Pristatau Trigonometrijos formulių suvestinę, skirtą naudoti mokyklose. Tai 60 x 80 cm^2 plakatas, siejantis ankstesnius pamąstymus su platesniu formulių spektru.

Suvestinės tikslas:

(a) Parodyti, kad trigonometrija panaši į gyvenimą: atrodo sudėtingai, jei žiūrai tik į “paviršinį formalizmą”, bet paprastai, jei “pagauni” giluminę esmę.

(b) Paskatint tolimesnį gilinimąsi, susiejant sudėtingas formules su paprastomis (gyvenimiškomis) koncepcijomis

(c) Pateikti pakankamai platų formulių spektrą, kurio pagalba būtų galima spręst olimpiadinius uždavinius ir gilintis į dominančias sritis.


Trigonometrijos formulės mokyklai

Kuriam matematikos pamokėles

Trigonometrija apie Žmonių Santykius

Pamokėlės su rutuliukais

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *