Algebros formulės mokyklai

Plakatas Algebra – mokslas apie virsmus suriša elementarias aritmetikos operacijas (sudėtį ir daugybą) su platesniu sąvokų spektru, parodo bendrą algebros platumą (ir sąlygotumą), ir susieja visa tai su jausminiu pasauliu. Plakato tikslas – padėti susigaudyti sudėtingose koncepcijose “be streso”: 

(1) Kuo anksčiau paaiškinti vaikams apie skaičių daugialypumą, daugiamatiškumą, ir kitas panašias koncepcijas, kurios dažniausiai “nustumiamos” į vėlesnes klases (todėl jas surišant su jausminiu pasauliu)

(2) Padėt sukurt “kūrybišką informacinę atmosferą”, kurią lengva prisotint matematiniais žaidimais, galvosūkiais, tiksliniais pasakojimais ir uždaviniais

(3) Paskatint vaikus ir mokytojus gilintis į kitas algebros ir matematikos sritis,  kurios gal ir neįeina į mokymo programą, bet suteikia pilnesnį supratimą apie fundamentalias koncepcijas ir jų “metamorfozes”

Why is algebra so hard?
Calculus at a Fifth Grade Level
Essence of calculus
Essence of linear algebra
Algebra Khan Academy
Calculus Khan Academy
The Map of Mathematics


Algebros formulės 
Gyvoji aritmetika
Trigonometrijos formulės mokyklai
Paskalio Trikampis mokyklai
Kuriam matematikos pamokėles
Pamokėlės su rutuliukais

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *