Žingeidumas, Drąsa + Atsakomybė = Ryžtingumas

Pravartu susipažint:
Žingeidumo ir Atsakomybės Genezė

Tikras žingeidumas reikalauja drąsos: Любознательность

Tikra atsakomybė stipresnė už mirtį: Ответственность

Tikras ryžtingumas yra tai, kas besąlygiška ir neišvengiama: Решительность

Tikras vyras apsukrus, kaip žaltys, ir tvirtas, kaip ola.  Berniukams žingeidumas reiškia Drąsą ir pasiryžimą nugalėt bet kokius sunkumus vardan išsvajoto tikslo. Gi mergaitėms tai greičiau smalsumas ir/ar pasiryžimas išmokt bet kokius mokslus, kad tik į ją mylimasis atkreiptų dėmesį. Prisiminkim, kaip Liubomila kasryt keldavosi prieš auštant, kad tik suspėtų išsimaudyt šaltinio vandenyj (kad būtų gražesnė), mokinosi pažint žoles, kad tik mylimasis išskirtų ją iš kitų…

Žingeidumo ir Drąsos simbolis – žaibas (kerta nedvejodamas)?
Atsakomybės simbolis – begalybės simbolis (daugiau už mirtį)?

Ar iki galo supranti, ką sako tavo priešai?
Kaip pasielgsi, jei prireiks sužinoti tai, kas draudžiama?
Ką darysi, jei po to, kai priėmei sprendimą, apims dvejonė?


Dorovę ugdančios pamokėlės