Pirma pamokėlė apie Atsakomybę

Įvadas: Kas yra Atsakomybė? (sugebėjimas garbingai užbaigti pradėtus darbus; atsakyti prieš kitus ir save – nes bet kokie neužbaigti darbai slėgia Sielą, kaip akmuo)

Pasakojimas apie indų radžą Parasą, kuris vardan duoto žodžio pasidavė į nelaisvę priešui, kurį jau nuvo nugalėjęs. Priešas, nelaukęs tokio sąžiningumo, ėmė jį taip gerbti, kad grąžino visus turtus, ir pasiųlė draugystę – Благородный Парас

Aptarimas. Kodėl Radža pasidavė, nors turėjo stiprią armiją ir jau buvo nugalėjęs priešą? Kodėl Aleksandras Makedonietis gražino Radžai turtus ir valdžią?

Pasakojimas. Kaip berniukas prisižadėjo ir netęsėjo, bet paskui pasidarė gėda, suskaudo širdelę, ir viską padarė iki galo

Mes gailimės ne to, kas nepateisino lūkesčių, o to, ką pradėjom ir neužbaigėm. Kastaneda sakė: „nedaryk nieko, be ko gali apsieiti, bet jei pradėjai, tai garbingai užbaik arba numirk”

Prieš pradėdamas kažką daryti, prisimink, kas yra begalybė  –  pagalvok, ar tikrai tau to reikia?

PasakojimasБедняк и Богатство. Vienas turtingas piemuo susiruošė mirti, ir paskelbė, kad atiduos visas savo avių bandas ir kaimenes tam, kas pernakvos jo kape. Atsirado vargšas, kuris sutiko – jis turėjo tik vieną sulysusį asilą, todėl norėjo pralobti. Įlipo į kapą, kuriame guli numirėlis, o iš viršaus žmonės užvertė akmenų luitais. Atejus nakčiai, staiga viskas nušvito ir pasirodė du angelai. Vienas angelas klausia kito: „Žiūrėk, šitame kape du žmonės, nuo kurio pradėsim?” Antras sako: „Nuo gyvo, numirėlis nepabėgs”. Na ir pradėjo kamantinėti vargšą – kodėl skriaudė savo paliegusį asilą, nelaiku maitino, laikydavo uždaręs tvarte, neleisdavo ganytis su kitais asilais, plakė spygliuotom šakom, kai asilas užsispirdavo… Visą naktį kamantinėjo, vargšas vos gyvas liko … Ryte žmonės atkasė kapą ir puolė sveikint vargšą, lengvai praturtėjus. O vargšas sako: „Nereikia man jokių turtų – mane visą naktį sąžinė kankino už vieną asilą, tai kaip aš atsakysiu už visas tas avių bandas ir kaimenes?”

Aptarimas. Kodėl vargšas apsigalvojo? Ar būna, kad imamės dalykų, kurių nereikia? Ar visad įvertinam savo jėgas?

Pasakojimas. Kartą mokinys pasiskundė išminčiui: „Kaip čia yra, visur skubu, bet niekur nespėju, niekam neužtenka laiko…” Tada šminčius paklausė: „O kai nori į tualetą, ar suspėji? Aha, reiškia, vistik gali užbaigti, ką pradėjai … Klausimas tik, ar reikėjo pradėti visus kitus darbus, kurių negali užbaigti? ”

Niekuomet nepradėk to, be ko gali apsieiti. Bet jei pradėjai, tai arba užbaik, arba numirk

Tikra Atsakomybė stipresnė už mirtį. Gali numirt ir vėl atgimt, bet praeito gyvenimo nebaigti darbai vistiek peresekios, kol jų neužbaigsi

Anastasijos prosenelis „užlaikė” mirtį, kai anūkas paprašė dar pagyventi – jo atsakomybės jausmas buvo toks stiprus, kad mirtis atsitraukė … Daugelis žmonių, grįžę iš komos būsenos, pasakojo apie Dievišką Rojaus pasaulį po mirties, kurį jie vistik turėjo palikt ir grįžt į mūsų realybę, kad užbaigt ka-kokius darbus … Mano pirma žmona du kartus buvo ant mirties slenksčio, bet vis grįždavo, nes ji labai reikalinga dukrai …

Žmogus tampa atsakingas tik mirties akivaizdoj – nes tik tada pajunta begalinę atsakomybė gyvent prasmingai ir laimingai

Pasakojimas apie antrą strėlę. Mokytojas mokino mokinį šaudyti iš lanko. Mokinys paėmė lanką ir dvi strėles, ir pasiruošė šaudyti. Bet meistras vieną strėlę ištraukė iš jo rankų ir numetė į šoną. Mokinys sumišo: „Kodėl jūs atėmėt iš manęs antrą strėlę”. Meistras atsakė: „Aš atėmiau ne antrą, o pirmą strėlę, nes ji vistiet būtų prašovus”. Mokinys dar labiau sumišo: „Bet kodėl?” Meistras paaiškino: „Todėl, kad kai žinai, kad turi antrą bandymą, nepakankamai susikaupi, kad pataikytum iš pirmo karto” –  Притча Единственная Попытка

Aptarimas. Ar būna taip, kad žinodami, jog turim daug resursų (laiko, galimybių, pinigų), jų netaupom, nesusikaupiam, nepajaučiam duoto momento?

Žmogus skiriasi nuo kitų būtybių tuo, kad turi pasirinkimo laisvę – jis gali nešt gėrį arba blogį. Būtent atsakomybė apsaugo žmogų nuo blogio nešimo. Adomas su Ieva sulaužė obels šaką, nes pritrūko Atsakomybės. Šiandien žmonės daro daug neatsakingų dalykų …

Žaidimas. Kas iš sekančių dalykų yra neatsakinga – kirsti miškus, … tenkint savo ir kitų įnorius, …

Antra pamokėlė apie Atsakomybę


Atsakomybė + Žingeidimas, Drąsa = Ryžtingumas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *