Vyriškas ir Moteriškas Ryžtingumai

Tikslas: Atskirt Vyrišką Ryžtingumą nuo Moteriško

Pasakojimas. Vienas jaunuolis taip įsimylėjo į merginą, kad bijojo net prisiartint prie jos. Jis ilgai pergyveno ir galvojo, kaip pasakyti jai apie savo jausmus. Galiausiai pradėjo rašyti jai laiškus, kuriuose prisipažino meilėje. Tuos laiškus jis rašė vos ne kasdien, ir vis gražiau ir giliau aprašinėjo jai savo jausmus, pasakojosi, koks jis laimingas, kai galvoja apie ją. Taip praėjo žiema ir pavasaris. O vasara visi sužinojo, kad jo mylimoji išteka už paštininko, kuris nešiojo to jaunuolio laiškus … – Притча о Решительности

Aptarimas. Kaip manot, kodėl mergina ištekėjo už paštininko, o ne vaikino? Ką darė vaikinas, sužinojęs tokią naujieną? (Jis galiausiai pasiryžo ateiti pas merginą ir paklausti, kodėl ji pasirinko paštininką. Ta atsakė, kad paštininkas kasdien atnešdavo jai laiškus ir meiliai kalbindavo ją. Kai ji neturėdavo laiko, jis jai perskaitydavo jo laiškus, o jei kurią dieną nebūdavo laiško, jis sukurdavo savo laišką. Gallaiusiai ji taip priprato prie jo balso ir gražių žodžių, kad jais patikėjo ir pamilo jį…)

Vyras turi būt ryžtingas, eit link tikslo, ir visad būti šalia moters. Tikras vyras ne tik svajoja, bet ir veikia – jis apsukrus, kaip žaltys, ir tvirtas, kaip uola.

Berniukams žingeidumas reiškia Drąsą ir pasiryžimą nugalėt bet kokius sunkumus vardan išsvajoto tikslo. Gi mergaitėms tai domėjimasis tuo, kas patrauklu mylimajam ir kuo jam galima padėti.  Prisiminkim, kaip Liubomila kasryt keldavosi prieš auštant, kad tik suspėtų išsimaudyt šaltinio vandenyj (kad būtų gražesnė), mokinosi pažint žoles, kad tik mylimasis išskirtų ją iš kitų… Caro Rusijoje Skaisčiųjų Mergaičių Institutuose (Инсдтитут Благородных Девиц) mergaites mokindavo vyriškų profesijų (politikos, karo meno) tik tam, kad jos suprastų ir palaikytų savo vyrus…

Moteriškas Ryžtingumas – Anastasija, gelbėjusi Vladimirą Megre iš vietinės mafijos rankų; filme Mongolas – chano žmona, gelbėjusi vyrą iš nelaisvės; didysis Mouravi – žmona; pasakoje Vasilisa Prekrasnaja

Dažnai mergaitės pakeičia tikrą Ryžtingumą „ciekaunumu” – noru žinot tai, ko nereikia … tada nukenčia jų Meilė – tokių meilė trumpa, nosis ištįsta (nes ją nuolat kiša, kur nereikia)…

Tačiau tikra Atsakomybė santykiuose – sugebėjime išlaikyti jų švelnumą:

Pasakojimas:  Как-то в одно селение пришёл и остался там жить старый мудрый человек. Он любил детей и проводил с ними много времени. Ещё он любил делать им подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им игрушки, но ещё более хрупкие. Однажды родители не выдержали и пришли к нему: — Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь им такие подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всё равно ломаются, и дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними невозможно. — Пройдёт совсем немного лет, — улыбнулся старец, — и кто-то подарит им своё сердце. Может быть, это научит их обращаться с таким бесценным даром хоть немного аккуратней? – Притча ХРУПКИЕ ПОДАРКИ (из сборника Оксаны Мицкевич)


Atsakomybė + Žingeidimas, Drąsa = Ryžtingumas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *