Pirma pamokėlė apie Žingeidumą

Tikslas: suprasti, kas yra Žingeidumas

Įvadas: Kas yra Žingeidumas ir su kuo jis surištas? (norėjimas žinoti, pastebėti, patirti, susilieti, išgyventi, pastabumas, tyrinėjimas,  drąsumas, atkaklumas, atsakomybė)

Kam reikalingas Žingeidumas? (kad sužinot savo paskirtį ir būdus, kaip ją atitikti – padaryt pasaulį gražesniu, laimingesniu; Pvz., sužinot, kuo tavo tėvai ir draugai gyvena, kokios pagalbos jiems reikia… ; sužinot Didesnę Tiesą; sugalvot, kaip apjungti daugelio žmonių tikslus į Didesnius tikslus …)

Kiekvieno žmogaus gyvenime yra dvi svarbiausios dienos: kada jis gimė, ir kada suprato, dėl ko gimė

Pasakojimas apie senelį ir anūką, kuris vis uždavinėjo klausimus apie gyvenimą ir mirtį, kodėl Dievas sukūrė pasaulį, kur Dievą rasti, kodėl senelis vaikšto į bažnyčią, jei Dioevo ten nėra, ir t.t. Senelis sakė: „kam skubi, anūkėli, su tokiais klausimais, dar spėsi sužinot”, o anūkėlis spyriojosi: „O jei rtytoj mirsiu, taip ir nesužinojęs atsakymų? Aš mačiau, kaip kiti seneliai nežino šitų atsakymų, o aš noriu žinoti, dėl ko gyvernu”. Senelis turėjo pripažint”Anūkėli, aš irgi nežinau tokių atsakymų”. O kai atejo laikas seneliui mirti, jis pasikvietė anūkėlį ir pasakė: „Anūkėli, tu buvai teisus, Aš mirštu, nežinodamas, dėl ko gyvenau. Jei turi svarbų klausimą, niekad neatidėliok rytojui, galvok apie jį jkasdien, kol negausi atsakymo.. Geriau gyventi ir mirti su atsakymais, negu su klausimais” – Не умирай с вопросом

Iš kur sužinom atsakymus į svarbius klausimus? (iš suaugusių, knygų, bet svarbiausia – iš savo širdelių!!! Nes tereikia tik užduot klausimą, o atsakymas anksčiau ar vėliau pats ateis)

Kaip gaunam naujas žinias? (stebėdami, domėdamiesi, klausinėdami, galvodami, klausydami, skaitydami, …)

Pasakojimas.apie mažą Liubomilą, kuri įsimylėjo Radomirą, ir labai stengėsi sužinot visus įmanomus būdus, kaip tapt pačia gražiausia, protingiausia patraukliausia nuotaka savo mylimajam… Liubomila klausinėjo savo senelių ir vsų žynių, kurie tik ateidavo į jų kaimą, kaip tapt verta savo svajonės (kad mylimasis ją įsimylėtų), godžiai klausėsi, ką jie sakydavo, ir uoliai tikrindavo viską, ką tik sužinodavo. Kad tapti gražesne ir žvalesne, ji keldavosi dar prieš saulę, bėgdavo prie miško šaltinio apsiprausti, prisirinkdavo specialių žolelių, padedančių įveikt be kokius negalavimus ir išlaikyti gerą nuotaiką, mokinosi šokių, dainų, častuškų (trumpų ketureiių) kūrybos, jot ant žirgų, pažint augalus ir žvaigždes, ir t.t. Galiausiai, kai užaugo, tapo tokia gražuole, kad net iš kitų kaimų atvažiuodavo jaunuoliai pasigržėt…. ir aišku, jos mylimasis ją įsimylėjo taip, kad vos sugebėjo meilėje prisipažinti – iš susijaudinimo jam trūko oro…

Aptarimas. Kodėl Liubomila taip stengėsi? Prisiminkite, kada jūs stengėtės sužinot, kaip pasiekt kažkokį tikslą.

Kitas Pasakojimas apie poną, šieną ir du darbininkus. Kartą darbininkas ateina pas poną ir klausia, kodėl jam moka mažiau, nei kitam. Ponas išklausė ir sako: „Nubėk pažiūrėt, ką ten veža pro šalį”. Darbininkas grįžo ir  sako: „Veža šieną”. Ponas klausia: „O iš kur veža?” Darbininkas vėl nubėgo ir sako: „Iš tolimesnių kaimynų”. Ponas klausia:”O kurio pjovimo?” Darbininkas nubėgo ir sako: „Pirmo pjovimo” Ponas: „O po kiek parduoda?” Darbininkas nubėgo ir sako: „Po penkis rublius” Ponas: „O gal pigiau užleistų?” Staiga ateina kitas darbininkas ir sako: „Pone, pro šalį vežė šieną iš tolimųjų kaimynų, pirmo pjovimo, mums kaip tik tinkamas, prašė po penkis rublius, bet nuderėjau iki trijų, tai liepiau, kad suktų į mūsų kiemą ir iškrautų”. Ponas pasisuko į pirmą darbininką ir klausia: „Ar dabar supratai, kodėl jis gauna daugiau už tave?”

Aptarimas. Kodėl pirmas darbininkas klausinėjo tik po vieną klausimą, o antras sužinojo viską iškart?

Žingeidus tas, kas gyvybingas – nori būt laimingas, turi svajonę ir jos siekia – tada teisingi klausimai patys kyla; o kur teisingi klausimai, ten ir atsakymai

Pasakojimas – Притча ненужные Качества

Žaidimas. Mokytojas iškelia tikslą, o vaikai sugalvoja, kokios informacijos reikia tam tikslui pasiekt. „Maloniai nustebinti draugą” (išsiaiškint, ko drugas nori – tyliai jį stebėti, atsargiai išklausinėti, ir tai padaryti), „išmokti vairuoti automobilį” (…), „išmokti megzti” (…), „tapti cirko artistu” (…), „skraidyti” (…), „būti laimingu” (…)

Aptarimas. Kada buvo lengva sugalvoti klausimus? (kai tikslas buvo įdomus) Kaip pakelti savo žingeidumą? (pagalvot, ko labiausiai trokšta tavo širdelė, ir tą troškimą padaryti savo tikslu)

Ar turit tokią svajonę, vardan kurios pasiruošę sužinot viską, ką reikia? Ar žinot, ko labiausiai trokšta jūsų širdelės?

Praktika : vieną ranką uždedam sau ant kaktos (kad „sulaikyt protą”, užgožiantį širdies balsą), kitą ranką – ant širdies (kad padrąsint širdį) ir klausiam: „Širdele mano, ko tu labiausiai trokšti?” Gautus vaizdinius bandom nupiešti. Paskui vėl vieną ranką ant kaktos, kitą ant širdies ir klausiam: „širdele mano, kas tam trukdo?” ir „Kaip to pasiekti?”. Kad gaut pakankamai tikslius atsakymus, šią praktiką reikia kartot penkis – šešis kartus: Многомерная психология в школе

Kokius vaizdinius nusipiešim, tą ir rasim gyvenime – nes visad randam tai, ko ieškom.  Jei musės paklaust, ar aplinkui yra gėlių, ji atsakys: „dėl gėlių nežinau, bet mėšlo tai apstu”. O jei bitės apklaust, ar aplinkui yra mėšlo, ji atsakys: ” dėl mėšlo nežinau, bet gėlių tai apstu”.

Žaidimas. Vaikai susėda ratu. Vienas vaikas išeina už durų. Visi susikeičia vietomis ir dar vienas išeina (pro kitas duris). Pirmas grįžta ir turi pasakyt, kurio nėra.

Kitas variajantas – pasakyt, kas pasikeitė

Aptarimas. Ar lengva buvo pastebėt, kurio trūksta? Ar visad pastebim, kas pakito pas draugus, ar jiems reikia pagalbos, ar kaip tik jie nori pasidalint džiaugsmu?

Antra pamokėlė apie Žingeidumą


Atsakomybė + Žingeidimas, Drąsa = Ryžtingumas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *