Antra pamokėlė apie Supratimą: Dogmatizmas ir Primityvizmas

Vyresniems vaikams

Įvadas: Kas yra Dogmatizmas ir Primityvumas?

Dogmatizmas – kai skaitoma, kad „suprato galutinę tiesą” ir „gilesnės esmės jau nebėra”.

„Tikėk tuo, kuris ieško tiesos, bet netikėk tuo, kuris ją surado” (liadies išmintis)

Tai surišta su kategoriškumu, kitos nuomonės atmetimu, „užsiciklinimu” (vylimosi ir laukimo „marginaline” išraiška), ir „ortodoksiniu žavėjimusi” – garbinimu ir fanatizmu, charkteringu visoms religijoms, filosofijoms, politikoms, ir net tiksliesiems mokslams…. Prie šito priveda bet kokia formalinė logika, kai ji nesubalansuota „aukštesniąją kompleksine logika”: Yra du mąstymo būdai – „formalus” ir „giluminis”:  Apie Mąstymo Prigimtį

Nemažai mokslininkų iki šiol mano, kad „pagrindiniai gamtos dėsningumai jiems žinomi”… Prisiminkime žaidimą iš pamokėlės apie Pasimetimą:

Žaidimas: pasitikrinti, kaip lengvai patikim svetimom tiesom. Pvz.,garsus fizikas Feinmanas aiškina, kaip vandenynų atoslūgiai priklauso nuo Mėnulio judėjimo (žr. nuo 1:20): How did we find the speed of light? – Įtikinama, ar ne? … O dabar pažiūrėkim šitą –  Луна не вызывает приливы и отливы в океане – ne mažiau įtikinam, nors diametraliai priešinga Feinmanui! Jei kas abejoja – papildomai pažiūrėkit šitą (nuo 13:10 iki 17:50):  Аномальное Лунное тяготение

Aptarimas. Kodėl vieni fizikai nutarė, kad atoslūgius sukelia Mėnulis, o kiti – kad Mėnulis nėra lemiantis faktorius? Ar suprantat skirtumą tarp „Formalinės Logikos” ir „Tiesos Suvokimo”?

Kitas Pavyzdys -iš skyrelio Ar Vanduo Gyvas?.  Remiantis tuo, kad vandenilinės jungtys trumpalaikės, Vaizdo rezultatas pagal užklausą „hydrogen bonds in water“„ortodoksiniai” mokslininkai padarė išvadą, kad vanduo negali saugot informacijos.  Bet „tikrieji” mokslininkai paaiškino: „Tai, kad vandenilinės jungtys susidaro ir suįra beveik akimirksniu, dar nereiškia, kad jos negali nešti informacijos – sulyginkim su liaudišku šokiu, kur partneriai pastoviai keičiasi, bet bendras šokio vaizdas lieka nepakitęs.“

Dogmatizmas – tai „gryna formalinė logika”, besiremianti „besąlygiškais postulatais”, kurie su laiku pasirodo klaidingi:

Kas yra Žingeidumas?
Kas yra Drąsumas?
Proto Gardelės
Главные Состояния Души
Ar Materija Gyva?

Žaidimo pratęsims. Mokytojas pasako „mokslinį” teiginį, o vaikai jį argumentuotai nuginčyja

Strėlė negali skristi, nes tarp bet kurių dviejų taškų yra be galo daug kitų taškų, iš kurių visuose ji turi pabuvoti, ir reiškia, kad nuskristi net mažiausią atstumą, jai reikia be galo daug laiko

Achilas negali pavyti vėžlio, nes kol jis nubėgs pusę atstumo iki vėžlio, tas peis dar truputį, kol Achilas nubėgs pusę naujo atstumo, tas vėl paeis truputį, ir t.t.

Visata negali egzistuoti, nes Didžiojo Sprogimo metu nieko nebuvo, ir reiškia, nebuvo kam sprogti

Visata negali egzistuoti, nes pagali tikimybių teoriją negali atsitikti to, ko nebuvo iki tol, ir reiškia – negalėjo būti jokio Didžiojo Sprogimo,

Pasayje nieko nėra, nes tarp atomų yra labai dideli tarpai, atomų viduje tarp branduolių ir elektronų irgi dideli tarpai, protonų viduje – irgi didel tarpai, ir taip toliau

Šūdvabalis negali skristi, nes pats yra labai sunkus, o sparnai labai maži

Vilkai drąsko avis, todėl juos reikia šaudyt (žr. Andrejaus Gaidamavičiaus žinutę dėl vilkų)

Daugiau tokių paradoksų – Protiniuose Eksperimentuose

Aptarimas. Ar mes išvis ką nors žinome? Ar yra bent viena neginčijama tiesa? (Taip – visi nori būt laimingi, bet skirtingai supranta, ką tai reiškia)

Primityvumas – tai „ekstremalus dogmatizmas”, brukamas per jėgą (antraip grąsinama bausmėmis). Taip per prievartą brukami skiepai mažiems vaikams, būtinybė vaikus vesti į valstybines mokyklas, mokyklose – mąstyti taip, kaip parašyta vadovėliuose, automobilyje – segtis saugos diržus, moterims – gimdyti ligoninėse, ir t.t.

Primityvizmas turi daug bendro su Gudrumu ir Apgaule

Primityvūs žmonės dažnai viską supranta „tiesmukiškai” ir „pažodžiui”, net jei tai ir visiškai absurdiška:

Pasakojimas. Деревенский кузнец нашел себе помощника, согласившегося выполнять тяжелую работу за минимальную плату. Кузнец сразу же принялся наставлять парня: — Когда я выну полосу металла из огня и положу ее на наковальню, я кивну тебе головой. В этот момент бей по ней молотом. Ученик сделал так, как понял. На следующий день он стал деревенским кузнецом. Притча Кузнец и помощник

Aptarimas. Kur trenkė pagalbininkas ir kodėl?

Pasakojimas. Senas išminčius per tankias džiungles vedasi jauną mokinį. Išminčius, nors ir senas, eina greitai ir lengvai, o mokinys vis kliūvinėja už šaknų ir keikiasi. Jie ėjo ilgai, bet kai pasiekė tikslą, išminčius net nesustojo – pasisuko ir pradėjo eit atgal. Mokinys pasipiktino: „Mokytojau, ko mes taip ilgai ėjom, o dabar staiga atgal – tu juk manęs šiandien nieko nemokinai”. O išminčius sako: „Aš tave mokinau, kaip elgtis su gyvenimo klaidomis”. Mokinys nesuprato: „Kaip tai?” Išminčius: „Vietoj to, kad keiktum šaknis, už kurių tu vis užkliūni, pagalvok, kodėl taip atsitinka”

Dažnai primityvistai viską priima „atvirkščiai” – pvz., bandai jam padėti, o jis mano, kad turi blogų kėslų (sprendžia pagal save) ir užsipuola tave … Tokius vadinam „bukapročiais”, „netašytais”, „stuobriais”… Baisiausia, kai tokie įgauna valdžią ir reikalauja, kad jų nurodymus vykdytų kiti. Pvz. policininkas reikalauja, kad visi jo nurodymai „būtų besąlygiškai vykdomi, o jei nepatinka – galite užginčyti teisme”. Iš esmės tai reikalavimas būti nelaimingu, nebesiekti aukštesnės tiesos, o tik gyvent pagal teismų sprendimus.  Žmonės pradeda visko bijot ir „gyvent iš baimės” – „nėr drąsesnio kario už išgąsdintą bailį” …

Pasakojimas apie Lietuvos teismų primityvizmą. Advokatas Saulius Dambrauskas gynė „viešajį interesą” (miesto medžius, kad nenupjautį), pareigūnai jį sulaikė, uždarė į kalėjimą, o teismas nubaudė už administracinį pažeidimą. Čia Saulius pasakoja apie teismų  absurdiškumą bendrai:

Advokato S.Dambrausko baigiamoji kalba „Medžių byloje”
Advokato Sauliaus Dambrausko pokalbis radijo laidoje „-Žmonės ir idėjos”
visuomenininkas Saulius Dambrauskas apie viešąjį interesą ir teises

Lengviausias būdas žmones paversti į beždžiones – sukurti primityvių taisyklių aplinką: žmonės tampa tokiais, kokius juos daro „teisinė aplinka”….

Dogmatinių Žinių Visuomenė – Bailių Visuomenė: žr. Trečia pamokėlė apie Atsakomybę: Bailumas ir Bravada

Valstybinis primityvizmas veda į fašižmą – žr. Dž. Orvelio 1984-tieji. Tokia liga suserga visos „demokratinės” institucijos, keliančios savo taisykles aukščiau už žmones, kuriems „tarnauja”.

Žaidimas.  Mokytojas pasako „primityvistinį” teiginį, o vaikai turi jį „argumentuotai nuginčyti”:

„Medžius reikia pjaut, nes rudenį jų lapai užteršia gatves” (taip vieno miestelio centre išpjovė visas liepas)

„Medžius reikia pjauti, nes juos puola kenkėjai, kurie gali užpult ir kitus medžius” (taip bandonama naikint Belovežo girią)

„Medžius reik pjaut, nes jų šaknys iššaukia žemės eroziją” (taip buvo numiškintas Gedimino kalnas)

„Moterims gimdyt vaikus pavojinga, nes vaikas yra svetimkūnis, todėl gimdyt galima tik ligononėse (taip buvo sovietmečiu)

„Moterims išvis gimdyt negalima, kūdikius reik išnešiot mėgintuvėliuose” (pagal Anastasijos pasakojimą apie vieną iš praeitų civilizacijų)

„Vaikams būtina lankyt mokyklas, antraip jie bus nelaimingi” (taip įstatymas teigia dabar Lietuvoje)

Daugiau panašių teiginių – pamokėlėje apie Gudrumą ir Apgaulę

Kitos Primityvizmo išraiškos: žmogus naudoja laptopą vietoj platuko …  ardo skrendantį lėktuvą, kad pasidaryt statybinių medžiagų … užmuša žvėrį, kad pasidaryt iškamšą, …. kerta medį, kad pasidaryt gyvo medžio imitaciją

„Vakar daviau skelbimą, kad šiandien aikštėje susirinks kvaili žmonės… Ir ką, nieks neatėjo? Kodėl, susirinko pilna aikštė pažiūrėt, kas ateis”


Užsidegimas + Nušvitimas = Supratimas, Žinojimas

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *