Antra pamokėlė: Nušvitimas ir Pasimetimas

Vyresniems vaikams

Įvadas: Kuo skiriasi Nušvitimas nuo Pasimetimo? (nušvitęs pamato visa-ko vienybę, pasimetęs pamato vieną pusę, o visa kitą neigia)

Известный единоборец и исследователь Алексей Шевцов, воскресивший старинное русское искувство “Боя на Любки“, описывал свои попытки “озарить“ американских спецназовцев путём демонстрации элементов бесконтактного боя. Он говорил примерно так. “Когда мне самому показали, что с моим телом может случиться что угодно помимо моей воли, то это меня глубоко потрясло и озарило – я вдруг понял, что физика работает совсем по-другому, чем учат в школе. Я думал, что и другие это поймут. Но я ошибся. Они просто удивлялись, признавали моё превосходство, и теряли интерес.“

Daugelis žmonių manosi ęsą nušvitę, bet iš tikro pasimetę tarp įvairių „mokymų ir tiesų“…

Pasakojimas apie vieną vaikiną, labai įtikėjusį į Sachadža-Jogą. Jis skaitė save nušvitusiu – kasdien kėlėsi ketvirtą ryto, skaitė mantras, meditavo, visiems aiškino, Meilė yra vienintelis kelrodis … Bet pats ženijosi ne pagal Meilę, o „pagal anketą“ – Sachadžos jogai tarp savęs platina klausimynus apie viens kito „poreikius ir norus“, pagal kuriuos sudaro poras…

Aptarimas. Kodėl tas žmogus garbino Meilę, bet pats ženijosi ne iš meilės? (Todėl, kad teorija skiriasi nuo praktikos – bet kokios žinios turi būti pačio išgyventos … Neišgyventos žinios – „formalios“, iš paviršiaus skamba teisingai, o viduje tuščios)

Viskas prasideda nuo to, kad nebemokam skaityti  – žiūrim ne KAS parašyta, o KAIP parašyta žr. apie Paviršutiniškumą ir Formalizmą

Žaidimas – skaityti „tarp eilučių“ – žiūrėti ne KAS parašyta, o kAIP parašyta … tikriausiai galima rast iš Omaro Chajamo ketureilių – Рубаи Омара Хайама  … arba gal Orvelio romanų?

Lengvesnis varijantas – klausyti ne KAS sakoma, o KAIP sakoma. Pvz., švelniai ir įtaigiai skaityti kokį nors „lėkštą melą“ iš laikraščių, arba piktai ir grubiai „gilią tiesą“ iš širdies …

Panašiomis varijacimos mums ir įbruka  įvairias „pusiau-tiesas“ – kad žmogus silpnas, negali apsieit be visuomenės ir valstybės, dauguma visad teisi, grubumas reiškia stiprumą, ir t.t.

 

Šiandien nemažai žmonių įtikėjo visokiomis teorijomis – kad Žemė plokščia, kad egzistuoja arba neegzistuoja visuotinis traukos dėsnis, ir t.t. Visa tai parodo, kaip lengva mus suklaidinti …

Žaidimas: pasitikrinti, kaip lengvai patikim svetimom tiesom. Pvz.,garsus fizikas Feinmanas aiškina, kaip vandenynų atoslūgiai priklauso nuo Mėnulio judėjimo (žr. nuo 1:20): How did we find the speed of light? – Įtikinama, ar ne? … O dabar pažiūrėkim šitą –  Луна не вызывает приливы и отливы в океане – ne mažiau įtikinam, nors diametraliai priešinga Feinmanui! Jei kas abejoja – papildomai pažiūrėkit šitą (nuo 13:10 iki 17:50):  Аномальное Лунное тяготение

Daugiau panašių „paradoksų“ – Ar Materija Gyva ir Protiniai Eksperimentai

Aptarimas.  Kuo tikėti, kai skirtingi mokslininkai sako diametraliai priešingas tiesas?

Nušvitimas ateina, kai patiki savim, Pasimetimas – kai patiki kitais… Mūsų problema, kad nebemokame klausyti savęs – vis ieškom, ko pasiklausti, kas jau turi atsakymus …

„Žmonės būtų laimingi, jei neklausytų išminčių“ (Lao Czu)

Lengviausias būdas padaryt žmones patikliais kvailiais – pateikt visus atsakymus ant lėkštutės

Pasakojimas. Однажды к Старчику пришёл студент и сказал: — Вот решился я принять дорогу узкую, безлюдную, хочу познать себя. Направь меня, уважаемый, чтобы я верно сделал свой первый шаг. А тот ему: — Ты первый шаг делаешь, а я вот сегодня последний сделал. Так что у меня праздник. Нужно отметить. Пойди, голубь, в погреб, да возьми в правом углу на средней полке бутылку с брагой. И посидим мы с тобой в «холодочке, при сладком медочке». — С радостью схожу, — сказал студент. — А свечу или светильник какой дадите мне? Там, наверное, темно?. — Темно. Но, к сожалению, ни свечки, ни светильника у меня нет. Ты уж как-нибудь поостерегись. Сходил студент за брагой, а когда пригубил немного, вспомнил он, зачем пришёл, и снова спросил: — Ну что, подскажешь, как мне первый шаг сделать? — А ты уже его сделал, — ответил Старчик. — Неужели? — Да. — Когда?!.. — Когда в погреб ступил. Запомни, голубь, этот день, ещё и мою побасёнку: «Кто спрашивает — не ищет; кто ищет — не спрашивает». – Первый Шаг к Познанию.

Kas ieško, tas neklausia. Kas klausia, tas neieško …


Užsidegimas + Nušvitimas = Supratimas, Žinojimas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *