Antra pamokėlė: Išsisukinėjimas, Gudrumas, Apgavystė

Įvadas: Kaip atskirt Išradingumą nuo Gudrumo? (Išradingumas remiasi pakilumu ir amžinom vertybėm,  Gudrumas -„žemiškumu” ir laikinais įgeidžiais)

Palangos Juzė: „Bučiuok ponuliui ranką, bijok bizūno, ir daryk pinigą”

Pasakojimas apie mažą Nsreddiną, kaip jis išsisukinėjo, suvalgęs avies galvą – Баранья голова

Pasakojimas apie gudravimą su savo sąžine. Vienas skūpus žmogelis pateko į audrą ir ėmė melst Dievą: „Dieve, jei išgelbėsi, grįžęs namo parduosiu namą, o visus pinigus atiduosiu vargšams”. Audra nurimo, žmogelis grįžo namo. Gaila atiduot visus pinigus, kuriuos gaus už namą. Tada sugalvojo apgaut Dievą: „Paskelbsiu, kad parduodu ožį už namo kainą, o šalia pridedu ir namą už ožio kainą, tada vargšams reiks atiduot tik truputį”

Pasakojimas apie apgaviką karalių, nenorėjusį mokėt muzikantams: „Jūsų muzika tik glostė mano klausą – lygiai kaip ir mano pažadas jums užmokėt, jis irgi tik glostė jūsų klausą” – Обещанная плата за музыку

Pasakojimas apie dešimt aklųjų, paprašiusių Nasreddino juos pervest per upę. Nasreddinas suderėjo, kad už kiekvieno pervedimą gaus po ketvirtį tenge (tų laikų pinigas). Devynis aklus sėkmingai pervedė, o dešimtą upės srovė nusinešė. Supratę, kas atsitiko, aklieji pradėjo koliotis ir grąsinti. Nasreddinas ir sako: „Ko šaukiat be reikalo , duokit man ketvirčiu tenge mažiau ir baigiam”

Būna ir baisesnių apgavimų …

Pasakojimas apie moterį, nutarusią paaukot sūnų už tai, kad gimtų daugiau vaikų – Кровь сына в жертву  (Сутра ста притч — Бай Юй Цзин)

Aplamai Gudrumas ir Apgavystė labai artima Dogmatiškumui ir Primityvumui – bet yra skirtumas:

Pasakojimas. Kartą Nasreddinas malūne laukė savo eilės ir patyliukais perpilynėjo grūdus iš svetimų maišų į savo. Malūnininkas pamatė ir ėmė gėdyti. Nasreddinas apsimetė silpnapročiu, pradėjo vaipytis  ir šnekėt kažką neaiškaus: „Aš tai e-e-e, nesuprantu, ką sakai”. Malūnininkas sako: „Jei silpnaprotis, tai kodėl pili iš kitų maišų į savo, o ne atvirkščiai?” O Nasreddinas: „Silpnaprotis, tai nereiškia, kad kvailys”- Однажды Ходжа повез зерно на мельницу

Kartais gudravimas pateisinamas – pvz. , kai reikia „atstatyti teisingumą”:

Pasakojimas apie Nasreddiną, kuris iš pradžių atėjo į pirtį, kaip vargšas, bet paliko auksinę monetą, o paskui kaip turtuolis, bet paliko varinę monetą – Награда и время  (Притча про Насреддина)

 


Išradingumas + Pakilumas = Stebukladarystė

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *