Ieškome Mokytojų

Ieškome mokytojų, norinčių „perrašinėti“ tiksliųjų mokslų vadovėlius. Tuo tikslu galime organizuot seminarą-diskusiją tema:

Tiksliųjų Mokslų dėstymo adaptavimas prie žmogaus vidinio (jausminio) pasaulio

  • Kaip „atgaivinti” konkrečias disciplinas (matematiką, fiziką, chemiją, biologiją) – paversti kiekvieną` jų į „nuostabią pasaką„, susišaukiančia su kiekvieno iš mūsų dvasiniu pasauliu?
  • Kaip paversti kiekvieną vaiką į naują „atradėją-pasakorių”, kuris pats kurtų visas šias disciplinas „iš naujo”, it Niutonas, Mendelejevas, Euleris, ar Einšteinas?

Mūsų tikslas – sukurti darbo grupes, kurios ruoštų metodinę medžiagą, susiejančią duotą discipliną su žmogaus etinėm-moralinėm normom ir jausmais.

Diskusiją pradėtume nuo visų mokslų apjungimo į vientisą „dvasinę struktūrą”:  Kak_ustroen_mir

Toks apvienijimas – tik vienas iš daugelio galimų pavyzdžių, kuriuos kiekvienas gali susikurt pats. Toliau galima pereit prie konkretesnių temų:

Fizikoje – galima parodyti, kad visi materialaus pasaulio dėsniai tėra mūsų dvasinio pasaulio atspindžiai. Gera pradžia – Irenos Stulpinienės „Fizika Širdies Kalba“ („Физика Языком Сердца“). Mūsų tikslas – šį darbą pagilint ir pratęst. Pradėkim nuo to, kad visos Niutono sampratos (jėgos, darbo, galios) gali būt supaprastintos. Gravitacija, Elektra, Magnetizmas, Radiacija – tėra Eterinio Sūkurio savybės, aprašomos Fibonačio sekos, vedančios prie platesnio „Sukūrinio Pasaulio“ vaizdo. Čia gi Akimovo Torsiniai laukai, Šipovo Vakuumo teorija, Aciukovskio Eterio Dinamika. Elektrostatinės ir elektrodinaminės sampratos (elektros laukas, krūvis, srovės stiprumas, įtampa, varža) gali būt sutapatintos su mechaninėmis ir psichologinėmis analogijomis (pvz., krūvis analogiškas masei, koordinatei, arba „lokalizuotai minčiai“, srovės stiprumas – upės arba minčių tekėjimo greičiui, pralaidumas – upės arba pažiūrų platumui, specifinis laidumas – žmogaus fantazijos lakumui, ir t.t.). Pastovūs ir kintami elektros laukai modeliuoja paskiro žmogaus ir visos visuomenės vertybių dinamikas. Teslos eksperimentai – pokalbis su Gyva Erdve, reikalaujančia aukšto Žmogaus Sąmoningumo. Maksvelo lygtys – bandymas matematiškai formalizuoti mūsų vidinio pasaulio sąryšius.

Matematikoj gera pradžia – Florenskio „Мнимости в Геометрии”, atskleidžiantis Mentalinio arba „Astralinio“ idėjų pasaulio struktūrą, sulyginamą su Dantės Dieviškąja Komedija. Goedelio neapibrėžtumo teoremos nušviečia pasirinkimą tarp dviejų tyrinėjimo krypčių: arba liekam formalioje „sustingusių idėjų“ plotmėje, leidžiančioje tik daugint postulatus, arba pakylam į naują lygmenį, kur galim sukurt naujas „gyvas“ matematikas. Pastaruoju atveju pradėkim nuo to, kad skaičių tiesė (kaip ir bet kokia geometrinė koordinatė) sudaro uždarą kontūrą, kur nulis lygus begalybei (dėl ko begalinis dažnis lygus nuliniam dažniui, o absoliuti tuštuma tapati absoliučiai pilnumai). Eulerio formulė (1+2+3+…=-1/12) parodo sąryšį tarp Žmogaus Laimingumo (sugebėjimo kas akimirką iš naujo atrast Pasaulį) ir dvylikos moralinių savybių. Nekomutatyvinės algebros padeda suprast priežasties ir pasekmės nesimetriškumą. Figūriniai skaičiai: kiekvienas skaičius – tai nauja dimensija, verčianti iš naujo peržvelgti visus iki tol buvusius skaičius. Paskalio ir Eulerio trikampių sąryšiai su fizika (hidrodinamika ir elektrodinamika) ir žmogaus jausmų ir minčių dinamika.

Chemijoj – galima parodyti, kad kiekviena elektroninė orbitalė atspindi konkrečią Visatos Kūrėjo Mintį. Orbitalių sluoksniai sudaro „užbaigtas pasaulėžiūras„. Daugiasluoksnė elektronų sistema – it daugiasluoksnė žmogaus pasąmonė. Molekulių cheminės savybės – jų „paviršutiniškos sąmonės apsireiškimai”, analogiški žmogaus charakterio pasireiškimams. (Mes juk reaguojam į standartinius aplinkos dirgiklius taip pat pastoviai, kaip ir „negyvos molekulės”). Avogadro skaičius atspindi „sąmonės atsiradimą”, koreliuojantį su baltymų kiekiu žmoguje, lasteliu kiekiu visuose žmonėse, žvaigždžių kiekiu Visatoje. Alternatyvios Mendelejevo periodiškumo sistemos. Medžiagų savybių priklausymas nuo mikro- ir makro-molekulinių sąveikų: vidinių atomų branduolių ir išorinių molekulinių klatratų konfigūracijos ir dinamikos jautriai reaguoja į žmogaus jausmus, kas beveik visiškai ignoruojama oficialiosios „akademijos”, nors realiai naudojama farmacijoj. Bolotovo „Строение Вещества”. Fediakino, Deriagino, Benvenisto, Montenje, Gariajevo ir daugelio kitų tyrinėjimai, parodantys materijos intelektą

Biologijoje taip pat kiekviena sistema atitinka tam tikrą etinę-moralinę funkciją. Briuso Liptono „Tikėjimo Biologija” puikiai atskleidžia ląstelės, kaip didžiai intelektualios sistemos, savybes. Iš esmės kiekviena biologinė sistema niekuo nenusileidžia žmogui (kaip pagal savo vidinį sudėtingumą, taip ir pagal jausmines bei intelektines savybes). Vienintelis skirtumas – žmogaus kūrybiškumas bei dvasinis stiprumas (savybės, kurias ir reikia ugdyti).

Lavinam Vaizduotę

Kas yra Mokytojas

Viena mintis apie „Ieškome Mokytojų“

  1. Turiu Vitalijos Lepeškienės knygą „humanistinis ugdymas mokykloje”. Ten yra skyrius apie vaizduotės pratimus, fizikoj toks visai įdomus pavyzdys:
    „Įsivaizduokite, kad kiekvienas iš jūsų esate elektronas… kaip jūs jaučiatės būdami tokiomis neįtikėtinai mažomis neigiamą krūvį turinčiomis dalelėmis? įsivaizduokite, kad jūs judate erdve ir sutinkate dvi labai dideles vielos rites… Įsižiūrėkite, kokio didumo tos ritės… Artėdami prie jų, jūs suprantate, kad aplink rites veikia greitai besikeičiantis jėgos laukas… atsidūrę tame lauke, jūs galite pajusti jo poveikį. dabar įsivaizduokite, kad jūs patenkate į ritės vielą. jūs matote, kad rite aplink jus juda tūkstančiai kitų elektronų… kaip jūs jaučiatės, būdami vienu iš jų? kaip šiuos elektronus veikia greitai besikeičiantis jėgos laukas?”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *