Kas yra Mokytojas

Mokytojas yra tas, kuris:

  • Sugeba uždegti kitus ir vesti paskui save
  • Moko ne tiek žodžiais, kiek darbais – ne tiek “moko”, kiek “veda”
  • Pats mokosi iš Mokinių
  • Eina Laimės Keliu

Mokytojai, sigebantys uždegti vaikus:

School of Rock – classroom leadership
how to teach & learn by Aamir khan in 3idiots
Every Student Deserves a Truly Great Teacher | TakePart
Klein Bottles – Numberphile
Four Dimensional Maths: Things to See and Hear in the Fourth Dimension with Matt Parker
The best teacher in the world | Richard Dunne


Užsidegimas ir Nušvitimas
Išradingumas ir Pakilumas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *