Trečia pamokėlė: Rūpestis ir Lepinimas

Įvadas: Kuo skiriasi Rūpinimasis nuo Lepinimo? (Rūpinimasis daro kitą savarankišku, o Lepinimas – priklausomu)

Pasakojimas. Dievas nulipdė iš molio žmogų. Tas apsidairė ir prašo: „Dieve, nulipdyk man ir laimę“. Dievas tylomis įdėjo į rankas jam dar vieną molio gabalą ir paleido suvisam. – Притча о Счастье

Aptarimas. Kodėl Dievas nenulipdė žmogui laimės? (norėjo, kad žmogus būtų savarankiškas – nenorėjo išlepint) Kame pasireiškė Dievo Rūpestis? (tame, kad nulipdė žmogų ir įdavė molio) Jei jūs būtumėt Dievo vietoj – kaip būtumėt pasielgę? Kai kas nors prašo pagalbos, ar pagalvojat, kokia iš tikro pagalba reikalinga?

Vienas biologas pastebėjo: jei prapjaut drugelio kokoną, tai drugelis lengvai išsirita, bet skraidyt nemoka

Pasakojimas. Lao Czu su mokiniais susiruošė į vieno garbaus išminčiaus laidotuves. Pakeliui jie sutiko daug žmonių, einančių į tas pačias laidotuves ir garsiai raudojančių dėl numirusio. Lao Czu apsisuko ir tarė mokiniams: „Grįžtam namo. Velionis nebuvo išmičnius, nes tiek žmonių rauda, nebežinodami, kaip toliau gyvent be jo pagalbos. Jis juos visus padarė priklausomais nuo savęs“…

Lengviausias būdas žmogų padaryt priklausomu – jam pastoviai padėti

Aptarimas. Kodėl Lietuvoj žmonės verkia, kai kažkas numiršta, o pas budistus – džiaugiasi? (Nes painioja rūpestį su susirūpinimu ir lepinimu)

Psakojimas. Chodža Nasreddinas turėjo karvę, davusią daug pieno. Kartą ta karvė apsinuodijo ir mirė. Nasreddinas kelias dienas. raudojo, kad net kaimynai ėmė jį gėdyti: „Tu verki dėl karvės, kiek neverkei dėl žmnos, kai ji mirė“. Nasreddinas atsakė: „Kai mirė žmona, jūs visi mane guodėte ir žadėjot surast dar kitą žmoną, o kai mirė karvė, niekas manęs neguodžia ir nežada surast kitos karvės“ – У Ходжи Насреддина была очень хорошая корова

Aptarimas. Prisiminkit situaciją, kai perdėtas gailestis tik pakenkė žmogui. Ar neatrodo perdėtas rūpestis velionio artimaisiais nenatūraliu?

Kodėl daugumas giminaičių viens kitą prisimena tik per laidotuves ir vestuves? … žr. pamokėlę apie Draugiškumą

Žaidimas. Apie ką byloja sekantys teiginiai – rūpestį ar lepinimą? … Tėvai padeda vaikams ruošt pamokas … Darbdavys padeda darbuotojams, ka mėnesį mokėdamas atlyginimus, … Valdžia padeda žmonėms pastoviomis išmokomis …

Magadano šamanas sakydavo: „Jei nori žmogui padėti – daryk tai neprognozuojamai ir nereguliariai, kad žmogus negalėtų priprasti“

Ši pamokėlė stipriai susišaukia su Antra pamokėle apie Atjautą ir Gailestį


Kantrybė + Atjauta = Rūpestingumas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *