Pseudo-moteriškumas

Dažniausia moterų bėda – vyro nuvertinimas, karjerizmas, plepumas, betkoks kitoks pastovus dėmesio nukreipimas nuo vyro į vaikus, tėvus, draugus, artimuosius.

Pseudomoteriškumas kyla iš perdėto gailestingumo, įsiteikimo, nusižeminimo, vyro ir/ar vaikų lepinimo, perdėtos kontrolės, bet kokios kitokios “vidinės disharmonijos”.

Kai moteris nežino ko nori, puola į kraštutinumus, tai iškart atsispindi jos aplinkoje.

Внутри каждой женщины живёт ещё одна мадам, с которой знакомят не сразу и не всех

Эдуард Асадов – Обидная Любовь,  Худшая Измена

Pseudo-meilė
Nelaimingos šeimos

Tikras Moteriškumas
Kas yra Moteris Vyrui

Tikro Moteriškumo Pavyzdžiai