Savęs modeliavimas

Kaip mintys ir jausmai vieni kitus “palaiko”

Dabar įsivaizduokim, kad kiekvienas rutuliukas – tai jausmas ar charakterio savybė iš Jausmų Atlaso ir/ar  Moralinių Savybių schemos. Kuo daugiau kitų rutuliukų aplink, tuo duota savybė švelnesnė ir stipresnė (nes erdvinė struktūra tvirtesnė už plokščią ar tiesinę).

Čia jausmų ir moralinių savybių  eilės tvarka ne tiek svarbi, todėl  lipdydami naują rutuliuką vaikų tiesiog paklausiam, kurią savybę dabar klijuojam.  (Galima atitaikyti rutuliukų ir Jausmų Atlaso spalvas, ir/ar ant rutuliukų užrašyti numerius, kad atsiminti, kokią savybę jam priskyrėm.)

Paskui pasekam pasaką apie šluotą, kurią sulaužyt lengva, jei po vieną šakelę, ir sunku, jei visas iškart. (Taip ir su jausmais bei charakterio savybėm – žmogų sulaužyt ar sugundyt lengva, jei jo mintys ir savybės “nesuklijuotos”, tačiau to padaryt neįmanoma, jei visos viena kitą laiko.)  Arba pasaka apie berniuką ar mergaitę, kurio(s) Siela sudaryta iš žvaigdučių ar gėlelių: jei visos paskiros, tai nieks nepastebi, bet jei kartu (sudaro ištisą galaktiką ar sodą), tada visi tik alpsta iš susižavėjimo… (Ačiū Neringai Rimkutei už šias mintis!)

Jausmų balansavimas

Daugiau idėjų apie „savęs pažinimą ir modeliavimą”:

Kuraim edukacinius žaidimus


Suaugusiems  (edukacinių žaidimų kūrėjams)

Pagal surinktus rutuliukų modelius galima bandyt paranašaut skirtingų charakterio savybių tarpusavio įtaką (pvz., kaip Pyktis įtakoja Užsispyrimą) bei bendrą charakterio atitikimą duotai emocinei terpei (pvz., ar išgyvens tarp karjeristų), remianttis analogija su cheminių struktūrų savybių pranašavimais.

Pvz., duotos savybės pasireiškimą galim prilygint jonizacijai arba cheminiam reaktyvumui, paklūstančiam Hammett-o tipo lygtims: log X = ∑(∑(∑  ρσ). Čia X yra pranašaujama savybė, ρσ – empirinės konstantos, charakterizuojančios funkcinių grupių sąveikas (ρ), bei kiekvienos grupės įtaką visoms kitoms grupėms (σ)

Pirmas sumavimas vyksta pagal duoto rutuliuko (charakterio savybės arba funkcinės grupės) nutolimą nuo kitų rutuliukų (matuojama rutuliukų „sluoksniais”). Antras sumavimas – pagal duotame sluoksnyje esančius rutuliukus. Trečias – pagal kiekvieno rutuliuko įtakos tipus (pvz., induktyvinė, rezonansinė, alfa-efekto, ir sterinė konstantos)

Картинки по запросу hammett methodGrubiai tariant, elektronų donorai (CH3, OH, NH2) atitinka baltas ir geltonas savybes, akceptoriai (F, Cl, NO2) – pilkas ir raudonas

Taippat galima bandyt įvertint viso charakterio „pritapimą” prie duotos emocinės terpės – tada X reiškia kažkokią bendrą charaktreio savybę (kaip medžiagos tirpumą, log S, arba hidrofobiškumą, log P). Čia pirmas sumavimas vyksta pagal visus rutuliukus (funkcines grupes), antras – pagal nutolimo sluoksnius nuo duoto rutuliuko, trečias – pagal duotame sluoksnyje visų rutuliukų įtakas duoto rutuliuko inkrementui …

It may sound complex, yet it may well be the beginning of a whole new branch of „computer psychology”


Pamokėlės su Rutuliukais

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *