Laimė Amžina

Tikra Laimė amžina – ji nuolat tik didėja ir gražėja!

Amžinai-Laimingi žmonės nežino kas yra „nelaimė”, nes bet kokioje situacijoje įžvelgia galimybę tobulėti: Kas yra Gerumas

Amžina Laimė yra Amžinas Tobulėjimas, tapęs tokiu giliu įpročiu, kad jo nebepastebim.

Happiness is all in your mind: Gen Kelsang Nyema

Tai bekompromisinė Meilė, apsupta Teisingų Įpročių ir Prioritetų.

Pagrindinės Sielos Būsenos

Apie Mąstymo Prigimtį

Laimės Kelio Etapai