Laimė Amžina

Tikra Laimė amžina – ji nuolat tik didėja ir gražėja!

Amžinai-Laimingi žmonės nežino kas yra “nelaimė”, nes bet kokioje situacijoje įžvelgia galimybę tobulėti: Kas yra Gerumas

Amžina Laimė yra Amžinas Tobulėjimas, tapęs tokiu giliu įpročiu, kad jo nebepastebim.

Tai bekompromisinė Meilė, apsupta Teisingų Įpročių ir Prioritetų.

Pagrindinės Sielos Būsenos

Apie Mąstymo Prigimtį

Laimės Kelio Etapai