Laimės Kelio Etapai

Pirmas etapas prasideda nuo sugebėjimo nugalėti vidines silpnybes žalingus įpročius pakeisti naudingais, trumpalaikius tikslus naudoti siekiant ilgalaikių, išmokti atsispirti bet kokioms pagundoms. Šitai įmanoma tik siekiant kažkokio Gražaus Tikslo – pvz., padaryti artimus laimingais, sukurti darnią šeimą, išaugint stiprius vaikus. Toks tikslas padeda pačiam formuoti savo charakterį – įgyti tokias savybes, kurios leidžia sėkmingai pereiti į kitą etapą.

Antras etapas – darnios šeimos kūrimas. Neretai manoma, kad žmogus gali būt laimingas ir be šeimos: neva “laimė tėra proto būsena, pasiekiama individualiаi”. Tačiau tada visi žmonės būtų “savipakankamais hermafroditais”. Taip nėra. Vien tas faktas, kad žmonės skirstomi į Vyrus ir Moteris, byloja apie jų “individualų nepakankamumą”. Tik apsijungę į Laimingas Šeimas jie tampa Pilnaverčiais Visatos Dalyviais.

Galima parodyti, kad Visata sukurta iš jausmų, kurių tikslas – gimdyti vis naujus ir gražesnius jausmus – o tai sugeba TIK Laiminga Žmonių Šeima!!! Kiekvienas Visatos atomas, žolelė, gyvūnėlis, ir net ištisos galaktikos egzistuoja tik tam, kad žmonės kurtų Laimingas Šeimas, gebančias juos visus sušildyti savo vis gražėjančiais jausmais!

Darni šeima – tai bendras vyro ir moters dvasinis augimas, šeimyninio vientisumo ir jaukumo kūrimas, vaikų gimdymas ir ugdymas.

Vaikų ugdymas – tai kūryba, prasidedanti nuo bendrų vyro ir moters svajonių, kai jie vienas kitą įsimyli. Nors tos svajos gali būt toli iki vaiko pradėjimo, jos jau formuoja giliausias vaiko charakterio savybes. Vaikai atspindi visas tėvų mintis, jausmus, ir gyvenimo būdą apskritai. Šiandienos visuomenėje daugelis šeimų nelaimingos, nes pamiršo, kas yra Tikra Meilė, Vyriškumas, Moteriškumas.

Trečias etapas – reinkarnacija ir atgimimas savo proanūkių pavidalu. Kiekvienas atgimsta tokioje Erdvėje, Kūne ir Sieloje, kokias pradėjo kurti praeitame gyvenime.

Jei susikūrei gražią šeimą ir pasodinai Rojaus Sodą – atgimsi, it Adomas su Ieva Edemo Sode. O jei nieko tokio nesukūrei, gali atgimt atšiaurioje dykynėje arba išvis nebeatgimti.

Galutinis tobulėjimo tikslas -Dieviškumas:

Pagrindinės Sielos Būsenos
Filmukas: Proto Gardelės


Žmonės būtų laimingi, jei neklausytų išminčių…
ir nesiektų patys atrodyt išmintingais“ – Lao Czu

Tik gimę, žinom kaip būt laimingais. Šį žinojimą greit užgožia svetimi klaidiniai. Kai išmoksti atsirinkti, kur yra kas – tada supranti, kad su klaidiniais nereikia kovot. Reikia tik juos apjungti su savo Tiesa – taip, kad viskas taptų Dar Didesne Tiesa. Toks yra Žmogaus Laimės Kelias – vienyti priešybes. Daryti tai, kas iš pradžių atrodo neįmanoma.