Visata sukurta iš Jausmų

Čia parodoma, kaip jausmai sukuria Visatą: Visata is jausmu. Esmė tokia. Du pirminiai jausmai – Absoliutumas ir Santykinumas (arba Kūrybiškumas ir Griaunamumas) – jungiasi, gimdydami Egzistencijos ir Atspindžio (Priežastingumo ir Neišvengiamumo) pojūčius. Šie toliau jungiasi, gimdydami keturis „antrinius“ jausmus, apsprendžiančius keturių pasaulio plotmių egzistavimą. Pastarieji gimdo 4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24 kombinacijas („tretinius“ jausmus), kiekviena iš kurių egzistuoja 1 + 2 + 3 + 4 = 10 būsenose. Viso gaunam 24 x 10 = 240 būsenų. Jei suskaičiuoti būdus, kaip galima išdėliot 240 objektų į 240 dėžių, gausim 240^(240 Tr) = 6 x 10^142 – tiek egzistuoja skirtingų Sielos būsenų, ir tiek pat elementarių („eterinių“) dalelių telpa visame Visatos tūryje. Reiškia, kiekvienas Visatos taškas („eterinė“ dalelė) yra unikali Visatos Sielos būsena, prilyginama atsikrai gyvai esybei. Iš kitos pusės, tarp paminėtų 10-ties „tretinių“ jausmų būsenų tik 4 yra pilnavertės (įjungiančios visus antrinius jausmus), todėl visose kombinacijose turim 24  x 4 = 96 pilnavertes būsenas. Jei suskaičiuoti būdus, kaip galima išdėliot 96 objektus į 240 dėžių, gausim 96^(240 Tr) = 3 x 10^85 – tiek egzistuoja Pilnaverčių Sielos būsenų, ir tiek pat egzistuoja materialių („ne-eterinių“) elementarių dalelių. Reiškia, kiekviena materiali dalelė turi Pilnavertę Sielą. Kitaip tariant, materializuojasi tik Sielos, susidedančios iš pilnaverčių jausmų. (Skirtumas tarp pilnaverčių ir nepilnaverčių jausmų aprašytas kituose plakatuose.) 24 Tretiniai jausmai tarp savęs toliau jungiasi, sudarydami 24! = 6 x 10^23 „ketvirtinius“ jausmus – tiek „telpa“ viename protone 1 Hz kvantų (pagal masę), viename grame – protonų, viename molyje – molekulių, vienoje planetoje – medžiagos molių, viename žmoguje – baltymų, visuose žmonėse – ląstelių, visoje Visatoje – žvaigždžių. Šis skaičius apspredžia protinį intelektą. Įdomu, kad 96^12 = 24! – reiškia, viename proto lygmenyje telpa dvylika Sielos lygmenų (kurias paskui pavadinsim „moralinėm savybėm“). Taipogi (24!)^6 = 240^(240 Tr) = 6 x 10^142 – Visatoj egzistuoja 6 proto lygmenys. K240 = (24!)^2 – 240-matėje erdvėje aplink vieną rutuliuką telpa (24!)^2 tokie patys rutuliukai – su tiek skirtingų Sielų Dievas gali bendraut vienu metu. Iš to darom išvadą, kad Dievas vienu metu egzistuoja trijose būsenose – Visatos centre, sujungtame su (24!)^2 materialių (Pilnaverčių) Sielų, kiekvienoje Pilnavertėje Sieloje, apsuptoje (24!)^2 kosminių mikrobanginių (KMB) kvantų, ir kiekviename KMB kvante, pasuptame (24!)^2 „eterinių“ (nepilnaverčių) Sielų. Visa tai koreliuoja su aukštesnio rango Fibonačio skaičiais, leidžiančiais bendriausiais bruožais pranašauti ateitį.

Skaičiavimai, stiprinantys tikėjimą
Apie Mąstymo Prigimtį

Nauja Pasaulėžiūra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *