Jausmai – Mintys – Erdvė

Filmukas apie jausmų, minčių, kūnų ir erdvinių pasaulių vidinius sąryšius.  Iš esmės, mintys yra jausmų tęsinys, o erdvė – minčių. Tačiau egzistuoja ir atvirkštinis ryšys, nes erdvė įtakoja mintis, o mintys – jausmus

Šio filmuko rusiška versija papildyta detalėmis apie Visatos kiaušinio modelį, bei Proto sandarą, kaip ląstelę, kurios centras daugiamatis, o kraštai “mažiamačiai” – esminis skirtumas nuo vienalytės gardelės modelio

Apie Mąstymo prigimtį
Mąstymo vizualizavimas
Stebuklu-technologija

Kiti filmukai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *