Pirma pamokėlė apie Nuoširdumą

Tikslas: Suprast, kas yra Nuoširdumas

Įvadas: Kas yra nuoširdumas? (vartai į savo širdį – genialumas ir nepakartojamumas; kas kyla iš širdies – tyrumas, dėkingumas, paprastumas, aiškumas)

Pasakojimas apie tris atsiskyrėlius senius, kurie gyveno saloje ir meldėsi labai paprastai: „mes tryse, jūs tryse (kreipiantis į šventąją trejybę), gyvenkime gražiai”. Kartą išgirdo vietinis kunigas, kad seniai nepagarbiai meldžiasi, atplaukė pas juos į salą ir visą dieną mokino teisingų maldų. Vakare pavargęs kunigas išplaukė namo, tik staiga žiūri – paskui jo valtį vandeniu bėga anie seniai ir šaukia: „kinigėli, palauk, užiršom maldos žodžius”. Kunigas išsigando (nes anie bėga vandeniu) ir paskubom išrėkė: „jnieko tokio, ūsų malda irgi tinka”…

Aptarimas. Kodėl seniai bėgo vandeniu ir kodėl kunigas išsigando?

Искренность — это в первую очередь скромность и простота: Притча Неправильная Молитва

Искренность требует смелости, хотя иногда кажется, что это проявление глупости и слабости: Искренность и скромность

Искренность есть мать правды и вывеска честного человек (Дени Дидро)

У Иксреннего светятся глаза, а Душа согревает. У Неискреннего глаза холодные, а Душа отталкивает.

Вышла неискренность на прогулку. У одного спросит, как здоровье? У другого – как дела? Третьему посочувствует. Со стороны посмотреть – сама любовь вышла на улицу. А как подойдешь поближе, всмотришься и прислушаешься, то таким холодом вдруг повеет от всего этого, что так и захочется поскорее согреться, несмотря на то, стоит жаркий летний день!

Мы становимся неискренними, когда следуем каким-то догмам – правилам поведения или мышления –  боимся показаться “не как все“. А Искренность связанна с Честностью, Честью, Мужеством:

Один король созвал всех неженатых юношей
Сказка Новое платье короля

Просмотрев тысячи и тысячи рук, я пришел к выводу, что причина любой болезни, одиночества, непонимания, бедности всегда одна – недовыговоренность чувств, истинных чувств, которые идут из сердца (Дмитрий Троцкий, Пока-Я-не-Я)

Pasakojimas apie nenuošrdžią šeimininkę.  Jauna šeima persikėlė į naują namą. Žmona pažvelgė per langą – mato kaimynę, džiaunančią skalbinius. „Žiūrėk, kokie jos pilki skalbiniai, gal ji nemoka skalbti?” – pasipiktino žmona. Kitą dieną žmona vėl per langą pamatė kaimynę, džiaunančią purvinus skalbinius. „Gal jai padovanoti skalbimo miltelių?” – kreipėsi į vyrą. Trečią dieną žiūri – kaimynės skalbiniai baltut-baltutėliai. „Nejaugi ji pati nusipirko skalbimo miltelių?” – paklausė vyro. O vyras jai: „Ne, tiesiog aš nuvaliau mūsų langą nuo dulkių”…

Aptarimas. Kodėl žmonai atrodė, kad kaimynės skalbiniai purvini? Ar būna taip, kad per savo purvinas mintis neįžvelgiam tyrumo kituose?

Ar gali nenuoširdus žmogus būt laimingas?

Kitas pasakojimas. Prie kelio augo vienišas medelis. Kartą naktį pro šalį ėjo vagis, pamatė medelio siuluetą, pamanė, kad tai policininkas, ir nubėgo šalin. Kitą kartą pro šalį ėjo įsimylėjęs jaunuolis – pamatęs medelio siluetą, pamanė, kad tai jo mylimoji, ir bėgte nubėgo pas ją. Dar kitą kartą pro šalį ėjo mama su mažu vaiku. Mažylis pamatęs medžio siluetą pamanė, kad tai vaiduoklis iš baisių pasakų ir apsiverkė …

Mes matom tai, ką patys nešiojamės savyje.

Pasakojimas: kaip susigrąžint nuoširdumą ir paprastumą – Первые шаги к Богу в себе

Nuširdumas = Dėkingumas …


Sąmoningumas + Nuoširdumas = “Čia ir Dabar”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *