Penkta pamokėlė: Nuoskauda, Įsižeidimas

На востоке жил мудрец, который так учил своих учеников: «Люди оскорбляют тремя способами. Они могут сказать, что ты глуп, могут назвать тебя рабом, могут назвать тебя бездарным. Если такое случилось с вами, вспомните простую истину: только дурак назовёт дураком другого, только раб ищет раба в другом, только бездарь чужим безумием оправдывает то, что не понимает сам». – Об оскорблении

Vienas  garsiausių ir galingiausių rytų šalių šeichų turėjo daug mokinių. Šeichas garsėjo savo išmintimi, rūpesčiu aplinkiniais, sugebėjimu atjaust ir padėt kitiems. Bet su savo mokiniais jis elgėsi atvirkščiai – lyg specialiai, elgėsi nejautriai, vėluodavo į susitikimus, versdavo ilgai laukti, buvo tingus, nesilaikydavo pažadų… Kartą jo paklausė, kodėl jis taip elgiasi. Šeichas atsakė: “Tai išbandymas – taip tikrinu, ant kiek jie geba sutramdyt savo lūkesčius, nuoskaudas ir puikybę. Lengva būt geru mokiniu, kai mokytojas patenkina visus lūkesčius. O aš mokinu gyvent be lūkesčių, tada nebus ir nuoskaudų bei įsižeidimų” – Ожидания Суфийская притча

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *