Pamokėlė apie Nepriekaištingumą ir Tikslumą

Įvadas. Kas yra Nepriekaištingumas? (Priekaištų nebuvimas – natūralumas, tikslumas, optimalumas, nesipriešinimas, buvimas „savo vietoje“)

Pasakojimas apie Indijos valdovo sūnų, kuris ilgai mokėsi pas jogą, o ergzaminui jį pasiuntė pas žemesnio luomo radžą. Jaunuolis atėjo į radžos rūmus pavargęs, išalkęs, ir ištroškęs šilto bendravimo. Bet rūmuose vyko puota, vynas liejosi upeliais, pusnuogės gražuolės šoko, o jis buvo davęs susilaikymo įžadus. Jaunuolis labai susierzino (nes gi karaliaus sūnus, o radža iš žemesnio luomo), atsisakė pagerbt puotos dalyvius, ir jį nuvedė miegot. Jaunuolis buvo labai pavargęs, bet vos atsigulė lovon, virš savęs pamatė aštrų kardą, kabantį ant plono plauko. Iškart miegas praėjo ir visą naktį tik ir žiūrėjo į tą kardą. Rytą radža klausia, kaip miegojo. Jaunuolis nemigęs ir dar labiau supykęs. Tada radža ir sako: „Lengva būt susikaupus, kai nėra pagundų. Vakar specialiai iškėliau puotą su gražuolėm ir svaigalais, kad patikrint, kaip sugebi išlaikyt savikontrolę, kai daug pagundų. To egzamino neišlaikiai. Taipogi lengva atsipalaiduot, kai nėra pavojų. Vakar specialiai liepiau pakabint virš tavo lovos kardą, kad patikrint, kaip moki atsipalaiduot pavojaus akivaizdoj. Šito egzamino irgi neišlaikei. Koks gi būsi tu valdovas, jei nemoki susikaupt ir atsipalaiduot, kai visi pasileidę arba įsitempę?“

 

Nepriekaištingo žmogaus dienotvarkė: „atsikėliau, buvau nepriekaištingas, nuėjau miegoti“

Vyriškumas reiškia Nepriekaištingumą, Moteriškumas – Grakštumą

Filmas Peaceful Warrior – apie gimnastą ir benzokolonėlės savininką: „tu treniruojiesi dvi valandas per dieną atlikti sportinius pratimus, o aš – visą dieną atlikt kiekvieną judesį, kad ir laikyt šaukštą“

Jei reiktų vienu žodžiu nusakyt, kuo skiriasi Dievas nuo paprasto žmogaus, tiksliausias pasirinkimas būtų – NEPRIEKAIŠTINGUMU

Pasakojimas apie didį kovų meistrą, kartą pamačiusį gatvėje elgetą, kuris gėrė arbatą ir kurio visi judesiai buvo tokie nepriekaištingai tikslūs, kad kovų mestras nusilenkė elgetai ir pasiprašė būt jo mokiniu… vienas meistras pažįsta kitą meistrą pagal nepriekaištingai tikslius judesius bet kurioje veiklos srityje, kad ir arbatos gėrime…

Audio-Video: Ištrauka iš filmo „Samurajus“, kai jis smuklėje sugaudė muses paprastais valgymo pagaliukais; kortų valdymo menas – Amajakas Akopianas; muzikos (ypač bliuzo ir džazo) improvizacijos; … šokių improvizacijos: Band Odessa — Целуй, целуй

Единение Собранности с Раскованностью порождает Оптимальность и Точность действий, способность достичь цели наименьшими усилиями, не мешать миру сделать то, к чему стремимся, позволить произойти “заветному случаю“. Всё это связанно с принципом Наименьшего Противления (Дипак Чёпра), эргономикой.

Притча о профессоре Геригеле
Притча о юноше и ложечке масла

Интересно, что Настоящая Оптимальность Действий тождественна понятию “более глубокого” Времени. Обычное Время рождается из взаимных превращений между Мышлением и Наблюданием – а это ни что иное, как «поверхностные» Раскованность и Собранность! Единение последних даёт “Поверхностную Оптимальность“ – это и есть “обычное“ Время! А Настоящая Оптимальность – глубже этого.

Недостаток Собранности опускает Раскованность до Распущенности и Слабости. А недостаток Раскованности превращает Собранность в излишнюю Скованность и Напряжённость.Вместе они ведут к Закомплексованности.

Слабый человек часто напрягается, становится упёртым. А упёртый нередко даёт слабинку (“срывается“). Слабому нужно Собраться – научиться концентрировать внимание на главном. А упёртому – расслабиться, увидеть красоту окружающего.


Laisvumas + Susikaupimas = Nepriekaištingumas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *