Laisvumo ir Susikaupimo Praktikos ir Žaidimai

Atsipalaidavimo žaidimai.

Sugauk pelę. Įsivaizduokit, kambaryje yra kelios pelytės – mažos, baltos, aštriais snukučiais ir ilgom uodegytėm. Jos gretai bėgioja, bet kartais sustoja. Mūsų užduotis – jas visas sugaudyti. Tyliai sėlinti, kad nenubaidyti ir greit sugauti rieškutėmis arba užmest kokį skudurą. Kiekvienas savo įsivaizduojamą pelytę gali paglostyti, o paskui paleisti (atidarom duris, kad jos vsos „išbėgtų“)

Siekti žvaigždės. Įsivaizduokit, kad yra naktis ir virš galvų matome žvaigždes. Dar įsivaizduokit, kad jei pasistengsim, mūsų rankos gali pasiekt tas žvaigždes.  Kiekvienas stiebiasi ir renka po vieną nuo dangaus žvaigžes ir deda priešais save. Paskui galima pasipasakot, ką tos žvaigždės reiškia kiekvienam

Skudurinė lėlė ir Kareivis. Visi atsistoja taip, kad aplink kiekvieną būtų pakankamai erdvės. Išsitieskit ir įsitempkit, ir styga – lyg būtumėt sargybinis – kareivis prie Karaliaus ar Prezidento durų. O dabar atsipalaiduokit, kūnu pasiduoit į priekį ir nukabinkit rankas, kad jos tabaluotųsi, lyg pas skudurinę lėlę. Truputį sulenkit kelius ir spyrokliuokit, kad rankos ir galva pasitabaluotų. Paskui vėl tapkit įsitempusiu kareiviu. Taip kaitaliokit po 10 sekundžių, kol visi neatsipalaiduos. Nukratykit rankas, lyg būtų šlapios, paskui rankomis „nuvalykit vandenį“ kits kitam nuo nugaros, iškedenkit savo plaukus, lyg džiovintumėt, nubraukit vandenį no kojų…

Meditacinė kelionė debesimi. Galima paleist relaksacinę muziką. Visus kviečiu į nuostabią kelio debesimi. Įsivaizduokit, kad staigą į klasę įplaukia daug minkštų debesų. Kiekvienas išsirenka po debesį ir ant jo užšoka. Įsitaisykit kuo atogiau. Kiekvienas debesis minkštas, kaip iš pagalvių, atsigulkit jame kuo patogiausiai. Pradedam skrist – debesys mus neša pro langą į aukštas dausas. Jaučiat, kaip vėjelis gairina veidą? Šia, aukštai danguje, ramu ir tylu. Kiekvienas debesis tyliai nusklando jus ten, kur kiekvienam gera ir laiminga. Čia gali atsitikt kažkas labai malonaus ir stebuklingo. Čia galit pamatyt savo ateitį, savo mylimiausius žmones, čia jus paguos ir paglostys. Taip tęsiame pusę minutės. Dabar atsisveikinam su savo rojaus vieta ir skrendam atgal, į mūsų klasę. Nulipam nie debesio ir atsisveikinam su juo. Debesis ištirpsta ore. Pasitempiam, išsitiesiam, ir vėl žvalūs ir susikaupę

Prajuokink kitus. Visi sustoja ratu, o vienas ar keli viduryj daro viską, kad prajuokint kitus (neliečiant jų)

Žele and lėkštės. Vaikai sustoja veidu į mokytoją ir kuo arčiau vienas kito , taip kad liečiasi kūnais. mokytojas sako: „Jūs esate žele ant lėkštės. Aš rankose laikau tą lėkštę, ir kai ją pajudinu, jūs visi pradedat siūbuoti, lyg ta žele“. Minutės eigoje mokytosa visaip judina įsivaizduojamą lėkštę rankose, o vaikai linguoja. Paskui mokytojas sako: „O dabar išlindo kaitri saulė ir žele ėmė tirpti ir lėtai virsti į vandenį“. Vaikai pradeda leistis ant žemės, kaip kirminai, viens ant kito

Ritminiai plojimai. Sustojam į ratą ir užsimerkiam. Kiekvienas pradeda delnais mušti kažkokį ritmą, kuris jam prie širdies. Iš pradžių kiekvienas girdi tik save, bet po kiek laiko išgirsta ir aplinkinius. Jei pajuntat, kad galit „susigrot“ ir sukurt bendrą ritmą su kažkuo kitu, taip ir darot. Kai pajutot, kad gavosi, galit atmerkt akis ir dar pagerint savo „susigrojimą“. Kai kas nors pajuto, kad kuo puikiausiai susigrojo ir daugiau nebenori tęsti, garsiai sušunka: „Stop!“

Dirigentas. Visi sustoja ratu, su dideliais tarpais, ir užsimerkia. Paleidžiama lėta, bet vis greitėjanti  muzika. Kiekvienas įsivaizduoja, esąs dirigentas. Iš pradžių diriguoja vien pirštais, paskui plaštakom, rankom, ir visu kūnų…. Į jus žiuri muzikantai, kurie pagal jūsų judesius groja. Jiems patinka grot pagal jūsų judesius, ir visad pataiko į jūsų taktą, taip kad jūs irgi pataikykit į muziką ir įsijauskit į dirigavimą… Gale atsimerkiam ir audringai paplojam sau ir įsivaizduojamam orkestrui

Spręsti Galvosūkius ir kryžiažodžius…

puzyrki-schastjaSpaudyti pakuočių burbuliukus. Japonijoj kai kuriose darbovietėse ryte kiekvienam darbininkui išdžuodamas visas rulonas tokių „burbuliukinių pakuočių“

golfŽaisti golfą – ne be reikalo vakaruose tai vienas populiariausių aristokratų žaidimų … Žmonės, kurie pamėgsta golfą, atrodo kad be jo jau ir negali išvis gyventi…

Как расслабиться

Психологические упражнения для расслабления детей


Susikaupimo ir tikslumo žaidimai

Bet kokios meditacinės praktikos, sąmoningas kvėpavimas, ir pan.

Kas greičiau nubėgs pirmyn ir atgal, neišlaistęs vandens iš sklidino šaukšto

Porose neša pieštuką, kurio kiekvienas gala remiasi į dešinės rankos smilių. Glima nešti du pieštukus (kairės ir dėšinės rankų smiliai), bėgti trijulėmis ir t.t.

Bėgimas arba šokis su vandens sklidinais kibirais ant „koromyslų“

4 simple exercises to strengthen your attention and reduce distractibility

Remember people’s names once and for all — by using this technique from memory champs

ВСПОМНИТЬ ВСЕ: 7 упражнений для развития памяти

 


Laisvumas + Susikaupimas = Nepriekaištingumas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *